قیمت آرام بند در سال ۱۴۰۲

هزینه ساخت ویلا سوئیسی آرام بند در ریوبی مدل ۸۰۰۴ ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان لولا آرام بند ۴۰۱۸ ملونی – Melloni ۱۰۵,۰۰۰ تومان آرام بند ۸۰ کیلوگرمی درب ریلی آلباتور M17 6810 ۸۸۵,۰۰۰ تومان جک آرام بند ۸۵ کیلویی رونیکس مدل RH-8586 ۸۲۹,۴۵۲ تومان فنر آرام بند ریوبی ژاپن ۹۹۰۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان جک آرام بند ریوبی مدل

کد خبر : 7302
تاریخ انتشار : شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 8:00
قیمت آرام بند در سال ۱۴۰۲

هزینه ساخت ویلا سوئیسی

آرام بند در ریوبی مدل ۸۰۰۴

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

لولا آرام بند ۴۰۱۸ ملونی – Melloni

۱۰۵,۰۰۰ تومان

آرام بند ۸۰ کیلوگرمی درب ریلی آلباتور M17 6810

۸۸۵,۰۰۰ تومان

جک آرام بند ۸۵ کیلویی رونیکس مدل RH-8586

۸۲۹,۴۵۲ تومان

فنر آرام بند ریوبی ژاپن ۹۹۰۳

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جک آرام بند ریوبی مدل ۸۸۰۳

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

آرام بند نمره ۲ هاربین – Harbin

۵۲۰,۰۰۰ تومان

آرام بند نمره ۱ هاربین – Harbin

۴۹۵,۰۰۰ تومان

جک آرام بند ۸۳ ان اچ ان – NHN

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آرام بند نمره ۴ هاربین – Harbin

۹۸۰,۰۰۰ تومان

هود درخشان مدل نوت با جک آرام بند

۵,۹۸۳,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت
ریل ساچمه ای گلد استار مدل TE-55 سایز ۵۵ سانتی… ۱۴۴,۹۰۰
صد و چهل و چهار هزار نهصد تومان
آرامبند NHN-83V ۵,۸۴۹,۰۰۰
پنج میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار تومان
جک کابینت آرام بند اس تی دی مدل STD -80N بسته ٢… ۲۰۵,۰۰۰
دویست و پنج هزار تومان
آرام بند در روستیک مدل ۷۰۲ – سایز ۵۰ ۵۸۵,۰۰۰
پانصد و هشتاد و پنج هزار تومان
آرام بند برقی TT-1808 بتا ۱۵,۲۰۰,۰۰۰
پانزده میلیون و دویست هزار تومان
آرام بند بتا ۸۰ کیلوگرم کد ۰۱۹ ۹۵۰,۰۰۰
نهصد و پنجاه هزار تومان
جک آرام بند ایکس راین کد XR 45-60 ۱,۳۵۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
جک آرام بند ویلکا مدل vk80-cod3 ۸۹۰,۰۰۰
هشتصد و نود هزار تومان
آرام بند BIG STAR شماره ۲ ( ۴۵ تا ۶۵ کیلو ) ۴۶۸,۰۰۰
چهارصد و شصت و هشت هزار تومان
آرام بند ۴۰ کیلوگرمی درب ریلی آلباتور M17 6900 ۷۸۰,۰۰۰
هفتصد و هشتاد هزار تومان
آرام بند درب اکتیو مدل AC6385D ۸۲۸,۷۹۰
هشتصد و بیست و هشت هزار هفتصد و نود تومان
جک آرام بند اکو مدل edc-061 ۷۴۸,۰۰۰
هفتصد و چهل و هشت هزار تومان
جک آرام بند ریوبی مدل ۹۹۰۳-LVER ۱,۱۹۰,۰۰۰
یک میلیون و صد و نود هزار تومان
آرام بند نمره ۱ هاربین – Harbin ۴۹۵,۰۰۰
چهارصد و نود و پنج هزار تومان
ریل ساچمه ای گلد استار مدل TE-30 سایز ۳۰ سانتی… ۹۸,۰۰۰
نود و هشت هزار تومان
آرام بند ۸۰ کیلوگرمی درب ریلی آلباتور M17 6810 ۸۸۵,۰۰۰
هشتصد و هشتاد و پنج هزار تومان
آرام بند کمد آلباتور مدل M17 6950 بسته ۲ عددی ۶۴۸,۰۰۰
ششصد و چهل و هشت هزار تومان
آرام بند نمره ۲ هاربین – Harbin ۵۲۰,۰۰۰
پانصد و بیست هزار تومان
لولا آرام‌بند استارپلاس روکار کلیپسی… ۹۰,۷۵۰
نود هزار هفتصد و پنجاه تومان
جک آرام بند ویلکا مدل vk062-60 ۶۸۰,۰۰۰
ششصد و هشتاد هزار تومان
لولا آرام بند مایکی مدل DN-4000214 بسته ۲ عددی ۵۵,۰۰۰
پنجاه و پنج هزار تومان
فنر آرام بند ریوبی ژاپن ۹۹۰۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰
یک میلیون تومان
جک آرام بند ویلکا مدل vk063-80 ۸۶۸,۰۰۰
هشتصد و شصت و هشت هزار تومان
ریل کشو مدل DS-4200 سایز ۳۰ سانتی متر بسته ۴ عددی ۱۴۹,۹۰۰
صد و چهل و نه هزار نهصد تومان
جک آرام بند کینگ مدل ۸۵-۱۲۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان
جک آرام بند کابینت مدل ۸۰N بسته ۲ عددی ۷۶,۵۰۰
هفتاد و شش هزار پانصد تومان
آرام بند فاتلس FATELESS D53 ۱,۱۱۶,۰۰۰
یک میلیون و صد و شانزده هزار تومان
آرام بند ریل ۸۰ کیلو ناودون دار صامت (جفتی) ۵۵۵,۰۰۰
پانصد و پنجاه و پنج هزار تومان
لولا آرام بند استار پلاس فانتونی مدل کلیپس… ۱۲۳,۰۰۰
صد و بیست و سه هزار تومان
آرام بند بتا ۱۰۰ کیلو گرم کد ۰۱۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰
یک میلیون و صد هزار تومان
آرام بند روستیک نمره ۲ ۸۵۰,۰۰۰
هشتصد و پنجاه هزار تومان
نگهدارنده ریل کشو کد ۱۲۳ بسته ۴ عددی ۳۲,۰۰۰
سی و دو هزار تومان
جک آرام بند ۸۵ کیلویی رونیکس مدل RH-8586 ۹۴۰,۰۰۰
نهصد و چهل هزار تومان
آرام بند A062 ریفت – Rift ۷۲۰,۰۰۰
هفتصد و بیست هزار تومان
ارام بند درب (فنر کمپرسی) پرنس مدل ۲۱s ۳۴۰,۰۰۰
سیصد و چهل هزار تومان
جک آرام بند ۳۵۰ ان اچ ان – NHN ۲,۵۰۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد هزار تومان
جک آرام بند درب BD-1-6 سارو – Saro ۲,۱۶۰,۰۰۰
دو میلیون و صد و شصت هزار تومان
ریل ساچمه ای گلد استار مدل TE-60 سایز ۶۰ سانتی… ۲۱۵,۰۰۰
دویست و پانزده هزار تومان
جک آرام بند رونیکس مدل ۸۵۸۶ ۹۹۸,۰۰۰
نهصد و نود و هشت هزار تومان
ریل ساچمه ای امیت مدل R2 – 055 سایز ۵۵ سانتی متر… ۱۶۵,۰۰۰
صد و شصت و پنج هزار تومان
جک آرام بند فاتلس مدل D55 S ۱,۵۱۱,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و یازده هزار تومان
لولا آرام بند مدل ۳۰۴ ۲۲,۲۰۰
بیست و دو هزار دویست تومان
جک آرام بند ۸۵ ان اچ ان – NHN ۶,۸۰۰,۰۰۰
شش میلیون و هشتصد هزار تومان
جک آرام بند فاتلس مدل D 74 ۱,۶۸۳,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و هشتاد و سه هزار تومان
آرام بند A061 ریفت – Rift ۵۰۴,۰۰۰
پانصد و چهار هزار تومان
آرام بند اسمارت نمره ۳ ۶۹۰,۰۰۰
ششصد و نود هزار تومان
جک کابینت آرام بند سریو مدل SERIO-120N بسته ۲… ۱۷۳,۰۰۰
صد و هفتاد و سه هزار تومان
آرام بند فاتلس FATELESS D55 ۱,۵۱۱,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و یازده هزار تومان
آرام بند نمره ۴ هاربین – Harbin ۹۸۰,۰۰۰
نهصد و هشتاد هزار تومان
آرام بند ۶۰ کیلوگرمی درب ریلی آلباتور M17 6666 ۶۴۸,۰۰۰
ششصد و چهل و هشت هزار تومان
هود درخشان مدل نوت با جک آرام بند ۵,۹۸۳,۰۰۰
پنج میلیون و نهصد و هشتاد و سه هزار تومان
ریل ساچمه ای امیت مدل PL4-5 سایز ۴۵ سانتی متر… ۱۳۹,۰۷۰
صد و سی و نه هزار هفتاد تومان
آرام بند فاتلس (Fatless) مدل D89 ۴,۹۷۷,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد و هفتاد و هفت هزار تومان
آرام بند هیدرولیکی درب داخلی و بیرونی ۵۵۰,۰۰۰
پانصد و پنجاه هزار تومان
جک آرام بند فاتلس مدل D53 ۱,۱۷۰,۰۰۰
یک میلیون و صد و هفتاد هزار تومان
آرام بند فاتلس درب شیشه ای مدل D84 ۴,۱۱۹,۰۰۰
چهار میلیون و صد و نوزده هزار تومان
جک آرام بند درب نمره۳ (۶۵کیلویی) پیچ فلزی… ۱,۰۵۰,۰۰۰
یک میلیون و پنجاه هزار تومان
آرام بند فاتلس (Fateless) مدل D86 ۳,۷۷۶,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار تومان
آرام بند در کینگ مدل K71 ۱,۸۵۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان
آرام بند فلای کد ۴ دو سرعته ۱,۵۶۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و شصت هزار تومان
آرام بند کالی مدل KD 002/50-331 ۱,۹۰۰,۰۰۰
یک میلیون و نهصد هزار تومان
جک آرام بند ۸۷ ان اچ ان – NHN ۶,۶۹۳,۰۰۰
شش میلیون و ششصد و نود و سه هزار تومان
آرام بند کینگ شماره ۱ آسا البرز (۲زمانه) (۲۰… ۵۴۰,۰۰۰
پانصد و چهل هزار تومان
لولا آرام بند مدل A-80 ۱۹,۵۰۰
نوزده هزار پانصد تومان
آرام بند نمره ۳ هاربین – Harbin ۷۸۰,۰۰۰
هفتصد و هشتاد هزار تومان
لولا آرام بند ۴۰۱۸ ملونی – Melloni ۱۰۵,۰۰۰
صد و پنج هزار تومان
لولا آرام بند استار پلاس شیشه روکار… ۱۱۸,۸۰۰
صد و هیجده هزار هشتصد تومان
آرام بند کال مدل KD 002/50550 ۲,۹۵۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
آرام بند در ریوبی مدل ۸۰۰۴ ۲,۵۸۳,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار تومان
لولا آرام بند کد ۰۱۰ ۴۲,۴۰۰
چهل و دو هزار چهارصد تومان
آرامبند NHN ژاپنی مدل ۸۷V ۶,۶۹۳,۰۰۰
شش میلیون و ششصد و نود و سه هزار تومان
آرام بند ۵۰ کیلوگرمی درب ریلی آلباتور M17 6940 ۸۱۶,۰۰۰
هشتصد و شانزده هزار تومان
جک آرام بند ۸۳ ان اچ ان – NHN ۵,۲۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و دویست هزار تومان
آرام بند ریوبی کد ۸۸۰۳ ۱,۳۵۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
جک آرام بند کینگ کد ۲ ۴۰-۶۵ ۸۵۰,۰۰۰
هشتصد و پنجاه هزار تومان
ریل ساچمه ای امیت مدل DL-5 سایز ۵۰ سانتی متر… ۱۴۷,۰۰۰
صد و چهل و هفت هزار تومان
جک کابینت آرام بند اس تی دی مدل STD -80N بسته ۴… ۴۰۵,۰۰۰
چهارصد و پنج هزار تومان
جک آرام بند ریوبی مدل ۸۸۰۳ ۱,۲۵۰,۰۰۰
یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
ریل ساچمه ای امیت مدل PL3-0 سایز ۳۰ سانتی متر… ۹۴,۰۰۰
نود و چهار هزار تومان
جک آرام بند ویلکا مدل vk60-kod2 ۶۸۰,۰۰۰
ششصد و هشتاد هزار تومان
لولا آرام بند مدل انلیسو بسته ۴۰ عددی ۶۱۰,۰۰۰
ششصد و ده هزار تومان
ریل کشو بارش مدل ۲۵ سایز ۲۵ سانتی متر بسته ۲… ۴۳,۰۰۰
چهل و سه هزار تومان
ریل ساچمه ای گلد استار مدل TE-25 سایز ۲۵ سانتی ۵۵,۰۰۰
پنجاه و پنج هزار تومان
آرام بند BIG STAR شماره ۲ الی ۳ ( ۴۰ تا ۸۰ کیلو ) ۶۰۰,۰۰۰
ششصد هزار تومان
جک آرام بند روستیک مدل ۸۰k ۶۹۰,۰۰۰
ششصد و نود هزار تومان
جک آرام بند فاتلس مدل D53 S ۱,۱۱۶,۰۰۰
یک میلیون و صد و شانزده هزار تومان
لولا آرام بند مدل M1 ۲۱,۰۰۰
بیست و یک هزار تومان
لولای آرام بند روکار دامار مدل DMHFS-FC21 ۲۵,۰۰۰
بیست و پنج هزار تومان
ریل کشو مدل DS-4202 سایز ۵۰ سانتی متر بسته ۴ عددی ۲۸۳,۰۰۰
دویست و هشتاد و سه هزار تومان
آرام بند در روستیک مدل ۷۰۳۰ ۹۵۰,۰۰۰
نهصد و پنجاه هزار تومان
لولا آرام بند مدل انلیسو بسته ۵۰ عددی ۶۵۳,۸۰۰
ششصد و پنجاه و سه هزار هشتصد تومان
آرام بند فاتلس D74 G ۱,۸۰۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد هزار تومان
آرامبند NHN مدل ۸۵V ۷,۱۹۳,۰۰۰
هفت میلیون و صد و نود و سه هزار تومان
جک آرام بند ریوبی مدل ۸۸۰۳ ۶۰/۸۰ ۱,۱۸۴,۰۰۰
یک میلیون و صد و هشتاد و چهار هزار تومان
لولا آرام بند مدل انلیسو بسته ۳۰ عددی ۴۰۰,۰۰۰
چهارصد هزار تومان
جک آرام بند فاتلس مدل D 89 S ۴,۹۷۷,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد و هفتاد و هفت هزار تومان
ریل ساچمه ای مدل ۳۳۰۱ سایز ۷۰ سانتی متر بسته ۲… ۱,۳۵۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
ریل ساچمه ای امیت مدل SL4 سایز ۴۰ سانتی متر… ۱۲۶,۰۰۰
صد و بیست و شش هزار تومان
آرام بند مدل ۲۵۵۰D برند ریوبی ۲,۷۴۸,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد و چهل و هشت هزار تومان
جک آرام بند فاتلس مدل D86 ۳,۷۷۶,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار تومان

جک آرام بند درب اسمارت نمره ۲

۵۹۰٫۰۰۰ تومان

جک آرام بند ریوبی D-2550 سه سرعته

۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

آرام بند درب کشویی

۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

آرام بند درب

۴۱۳٫۰۰۰ تومان

آرام بند نمره ۴ کینگ ا آرام بند نمره ۴ King مدل K740

 ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

آرام بند روستیک – rostic 703

۸۰۰٫۰۰۰ تومان

آرام بند درب ریلی

۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

آرام بند ریوبی مدل ۸۸۰۳ ا Ryobi door closer

 ۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان

جک آرام بند ۸۷ ان اچ ان-NHN

۶٫۶۹۳٫۰۰۰ تومان

آرام بند روستیک ایتالیا مدل پدرو نمره ۳

۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان

آرام بند در روستیک مدل ۷۰۲ سایز ۵۰

۵۴۰٫۰۰۰ تومان

آرام بند روستیک ایتالیا مدل پدرو نمره ۴

۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان

جک آرام بند درب (سیلور) نمره ۳ریوبی RYOBI ژاپن مدل ۸۸۰۳

 ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان

آرام بند رونیکس مدل RH-8585

 ۱٫۶۶۴٫۰۰۰ تومان

آرام بند فنر ۹۹۰۳ ریوبی-RYOBI

۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان

جک آرام بند درب اکو ۶۰ کیلویی

۵۲۰٫۰۰۰ تومان

آرام بند روستیک ایتالیا مدل پدرو نمره ۲

۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان

آرام بند روستیک ایتالیا مدل پدرو نمره ۵

۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان

جک آرام بند کد D74 Fateless فاتلس | آقای قفل من

۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

آرام بند D55 فاتلس – Fateless

 ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

آرام بند فنر ۱۵۰۴ ریوبی-RYOBI

 ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

آرام بند درب (فنر کمپرسی) پرنس مدل ۲۱s

۳۴۰٫۰۰۰ تومان

جک آرام بند ۴۰۰ ان اچ ان-NHN

۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

آرام بند D86 فاتلس – Fateless

۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

محل تبلیغات شما