قیمت بتون کن و تخریب کن در سال ۱۴۰۳

هزینه ساخت ویلا در ۱۴۰۳ دریل بتن کن سه حالته ۲۶ میلی متری رونیکس مدل ۲۷۲۵ ۲,۶۷۶,۰۰۰ تومان دریل بتن کن سه کاره باس مدل BS26SRE ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان دریل بتن کن آروا مدل ۵۲۰۷ ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان دریل بتن کن ۵ شیار ۱۲۵۰ وات کرون مدل Crown CT18118 ۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان دریل بتن کن پوکا مدل RH2633 […]

هزینه ساخت ویلا در ۱۴۰۳

دریل بتن کن سه حالته ۲۶ میلی متری رونیکس مدل ۲۷۲۵

۲,۶۷۶,۰۰۰ تومان

دریل بتن کن سه کاره باس مدل BS26SRE

۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

دریل بتن کن آروا مدل ۵۲۰۷

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۵ شیار ۱۲۵۰ وات کرون مدل Crown CT18118

۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان

دریل بتن کن پوکا مدل RH2633

۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان

دریل بتن کن آنکور کد R7

۲,۳۷۷,۰۰۰ تومان

دریل بتن کن دیوالت مدل DCH133M1

۱۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان

بتن کن چرخشی ۴۰ میلیمتر ۱۲۰۰ وات ۱۰ ژول محک HDM-40H

۵,۹۸۷,۸۰۰ تومان

بتن کن پنج شیار ۱۵۰۰ وات ۷ کیلویی AEG مدل KH 7 E

۳۹,۷۰۹,۸۰۰ تومان

دریل بتن کن دیوالت مدل D25143K 900w

۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

بتن کن شارژی کرون CT28001

۱۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت
دریل بتن کن شارژی میلواکی مدل M18 BLHX-0X ۱۳,۶۷۶,۰۰۰
سیزده میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار تومان
دریل بتن کن شارژی جیالیلی مدل JIALILE-21 ۴,۷۰۶,۰۰۰
چهار میلیون و هفتصد و شش هزار تومان
بتن کن ۷ کیلویی دوکاره ۱۶۰۰ وات استرانگ مدل… ۵,۲۵۰,۰۰۰
پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
دریل بتن کن ۸۰۰ وات اینکو مدل RGH9028-2 +سه نظام ۳,۴۷۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان
دریل بتن کن ۴ شیار ۳ کیلویی دنلکس مدل A-3126 ۳,۱۶۲,۰۰۰
سه میلیون و صد و شصت و دو هزار تومان
بتن کن پنج شیار ۱۵۰۰ وات ۷ کیلویی AEG مدل KH 7 E ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
چهل و دو میلیون تومان
چکش تخریب زیمبرگ مدل PZD-9012 ۷,۴۵۳,۰۰۰
هفت میلیون و چهارصد و پنجاه و سه هزار تومان
بتن کن چرخشی ۴۰ میلیمتر ۱۲۰۰ وات ۱۰ ژول محک… ۵,۵۳۰,۰۰۰
پنج میلیون و پانصد و سی هزار تومان
بتن کن شارژی آاگ مدل BBH12LI-202 ۱۲,۶۹۶,۰۰۰
دوازده میلیون و ششصد و نود و شش هزار تومان
دریل بتن کن باس مدل BS-32N ۳,۱۵۰,۰۰۰
سه میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
چکش تخریب باس مدل ۱۸.۶ life style ۴,۷۶۶,۰۰۰
چهار میلیون و هفتصد و شصت و شش هزار تومان
بتن کن شارژی سه کاره باس ۱,۷۸۵,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار تومان
دریل بتن کن رپتور مدل RA 2-26 ۲,۴۰۰,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد هزار تومان
دریل بتن کن شارژی سه کاره گریتک GTDC 68L01 ۲,۵۵۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
دریل بتن کن متابو مدل KHE 2660 Quick ۱۵,۸۲۱,۰۰۰
پانزده میلیون و هشتصد و بیست و یک هزار تومان
دریل بتن کن شارژی دیوالت مدل DCH733X2 ۹۳,۹۰۰,۰۰۰
نود و سه میلیون و نهصد هزار تومان
دریل بتن کن زوبر مدل KRH26_800 ۲,۶۸۴,۰۰۵
دو میلیون و ششصد و هشتاد و چهار هزار پنج تومان
دریل بتن کن آنکور کد R7 ۲,۳۷۷,۰۰۰
دو میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار تومان
مجموعه ۱۱ عددی دریل بتن کن باس مدل LIFE-STYLE-26-SRE ۱,۹۳۵,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و سی و پنج هزار تومان
بتن کن دوحالته دیمردار۱۵۰۰ وات پوکا H501 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پانزده میلیون تومان
دریل بتن کن بوش مدل Boschhammer GBH 220 ۶,۵۶۴,۰۰۰
شش میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار تومان
دریل بتن کن رونیکس مدل ۲۶۳۲ ۶,۲۸۲,۰۰۰
شش میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار تومان
دریل بتن کن دیوالت مدل D25262K ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
هفده میلیون و پانصد هزار تومان
تخریب کن ۷۲۰ وات آ اِ گ PM3 ۲۴,۲۰۰,۰۰۰
بیست و چهار میلیون و دویست هزار تومان
دریل بتن کن پوکا مدل RH2633 ۲,۵۰۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد هزار تومان
بتن کن ۲ حالته ۲۶ میلیمتر ۸۵۰ وات ویوارکس مدل… ۲,۲۸۰,۰۰۰
دو میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان
دریل بتن کن استنلی مدل STHR202K ۵,۲۵۴,۰۰۰
پنج میلیون و دویست و پنجاه و چهار هزار تومان
کمپرسور بتن کن وزن ۲۱کیلو دینگو مدل ART102005 ۹,۳۰۰,۰۰۰
نه میلیون و سیصد هزار تومان
دریل بتن کن زیمبرگ مدل PZR-9032 ۵,۸۲۰,۰۰۰
پنج میلیون و هشتصد و بیست هزار تومان
بتن کن ۱۰۵۰ وات ان ای سی ۲,۹۲۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و بیست هزار تومان
دریل بتن کن باس مدل BOSS-28-DFR مجموعه ۷ عددی ۱,۹۰۰,۰۰۰
یک میلیون و نهصد هزار تومان
بتون کن ۲کاره آاگ /AEG BBH12LI-402 ۱۶,۸۹۲,۰۰۰
شانزده میلیون و هشتصد و نود و دو هزار تومان
چکش تخریب ان ای سی مدل NEC 2485 ۲۵,۸۰۰,۰۰۰
بیست و پنج میلیون و هشتصد هزار تومان
دریل بتن کن ایوک مدل K-7426 ۲,۸۹۹,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد و نود و نه هزار تومان
دریل بتن کن هیلتی مدل Tc26 ۳,۱۸۰,۰۰۰
سه میلیون و صد و هشتاد هزار تومان
دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-28D ۲,۸۴۹,۰۰۵
دو میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار پنج تومان
تخریب کن ۶/۵ کیلویی ۹۰۰وات ۸۱۰ ان ایی سی ۳,۴۹۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد و نود هزار تومان
دریل بتن کن شارژی اکسکورت مدل XDC07-204BL ۵,۷۵۰,۰۰۰
پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان
بتن کن شارژی آاگ ۱۲ ولت مدل BBH12LI-402C ۱۷,۱۲۲,۰۰۰
هفده میلیون و صد و بیست و دو هزار تومان
دریل بتن کن هیلتی مدل TC-26 ۲,۶۰۵,۰۰۱
دو میلیون و ششصد و پنج هزار یک تومان
دریل بتن کن سه حالته ۲۶ میلی متری رونیکس… ۲,۶۰۹,۰۰۰
دو میلیون و ششصد و نه هزار تومان
دریل بتن کن دیوالت مدل DCH133M1 ۱۵,۹۰۰,۰۰۰
پانزده میلیون و نهصد هزار تومان
بتن کن شارژی آروا مدل ۵۸۳۱ ۶,۰۰۰,۰۰۰
شش میلیون تومان
دریل بتن کن دیوالت مدل D25143K 900w ۴,۲۷۴,۰۰۰
چهار میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزار تومان
تخریب کن ۱۵ کیلویی روغنی ۱۲۴۰وات ۱۴۶۵ ان ای سی ۸,۰۰۰,۰۰۰
هشت میلیون تومان
دریل بتن کن هیوندای مدل XD-8826 ۲,۵۰۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد هزار تومان
بتن کن توسن مدل ۸۰۲۲H ۴,۰۸۳,۱۰۰
چهار میلیون و هشتاد و سه هزار صد تومان
چکش تخریب باس مدل BS-16 KG ۴,۹۹۰,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد و نود هزار تومان
دریل بتن کن بوش مدل gbh36v-ec compact ۱۸,۲۸۷,۵۰۰
هیجده میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار پانصد تومان
دریل بتن کن دی سی ای مدل AZC02-28 ۵,۲۲۴,۰۰۰
پنج میلیون و دویست و بیست و چهار هزار تومان
بتن کن شارژی ۱۸ولت براش لس پوکا مدل CBG180 ۷,۱۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و صد هزار تومان
بتن کن باس جدید مدل BS28SRE ۱۵,۳۵۰,۰۰۰
پانزده میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
بتن کن ۴ شیار ۳ کاره ۲ کیلویی ویوارکس مدل VR9526-RH ۲,۳۶۹,۰۰۰
دو میلیون و سیصد و شصت و نه هزار تومان
بتن کن شارژی کرون CT28001 ۱۱,۲۵۰,۰۰۰
یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
دریل بتن کن نکستول گروپ مدل NT318 ۵,۹۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و نهصد هزار تومان
بتن کن دو حالته ۸۰۰ وات آنکور مدل R1 ۲,۳۷۰,۰۰۰
دو میلیون و سیصد و هفتاد هزار تومان
چکش تخریب فیکس مدل Z1G-1304 ۸,۸۷۲,۰۰۰
هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و دو هزار تومان
بتن کن ۵ کیلویی ۲ کاره مدل GBH 5 – 38 D ۱۸,۲۸۷,۵۰۰
هیجده میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار پانصد تومان
دریل بتن کن ۵ شیار ۱۲۵۰ وات کرون مدل Crown CT18118 ۷,۷۷۰,۰۰۰
هفت میلیون و هفتصد و هفتاد هزار تومان
دریل بتن کن دیوالت مدل Z1A-DW-26 ۲,۵۷۷,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار تومان
چکش تخریب کرون ۷ کیلویی مدل CT18173 ۸,۱۹۰,۰۰۰
هشت میلیون و صد و نود هزار تومان
دریل بتن کن آروا مدل ۵۲۰۷ ۳,۷۵۰,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان
بتن کن ELMAX مدل RH 255 ۵,۶۱۰,۰۰۰
پنج میلیون و ششصد و ده هزار تومان
بتن کن ۳۲ میلیمتری اکتیومدل AC-2632B ۴,۱۵۸,۰۰۰
چهار میلیون و صد و پنجاه و هشت هزار تومان
بتن کن دو کاره آاگ مدل BH24IE ۶,۵۵۰,۰۰۰
شش میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
بتن کن شارژی ۱۸ ولت دیوالت مدل DCH172D2 ۱۹,۵۰۲,۰۰۰
نوزده میلیون و پانصد و دو هزار تومان
دریل تخریب فرم مدل FERM HDM1037 ۸,۰۰۰,۰۰۰
هشت میلیون تومان
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC9526 ۳,۰۸۵,۰۰۰
سه میلیون و هشتاد و پنج هزار تومان
بتن کن ۲ کاره ۹۵۰ وات (۴ شیار ) آنکور مدل R7 ۲,۲۷۵,۰۰۰
دو میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار تومان
دریل بتن کن اینکو مدل RGH9528 ۳,۹۷۸,۰۰۰
سه میلیون و نهصد و هفتاد و هشت هزار تومان
چکش تخریب مکس مدل PH65 ۵,۴۹۸,۰۰۰
پنج میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار تومان
بتن کن دو کاره ۵ کیلویی ۱۸۰۰ وات استرانگ STG1725 ۴,۳۴۰,۰۰۰
چهار میلیون و سیصد و چهل هزار تومان
دریل بتن کن شارژی دیوالت مدل DCH172P2 ۲۱,۳۰۰,۰۰۰
بیست و یک میلیون و سیصد هزار تومان
دریل بتن کن رونیکس مدل ۲۷۱۳ ۴,۲۴۸,۰۰۰
چهار میلیون و دویست و چهل و هشت هزار تومان
دریل بتن کن ادون مدل ED2603 ۱,۶۰۰,۰۰۰
یک میلیون و ششصد هزار تومان
بتن کن ۵کیلویی دنلکس DX-3215 ۳,۹۰۰,۰۰۰
سه میلیون و نهصد هزار تومان
مجموعه ۱۱ عددی دریل بتن کن باس سه کاره صنعتی… ۱,۹۰۶,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و شش هزار تومان
دریل بتن کن سه کاره باس مدل BS26SRE ۱,۴۲۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و بیست هزار تومان
دریل بتن کن اکسکورت مدل XZC02-36 ۴,۸۹۰,۰۰۰
چهار میلیون و هشتصد و نود هزار تومان
بتن کن ۲ کاره المکس ۹۵۰ وات مدل R.H251 ۴,۸۳۲,۰۰۰
چهار میلیون و هشتصد و سی و دو هزار تومان
دریل بتن کن نکستول گروپ مدل NEX-2601 ۴,۴۹۰,۰۰۰
چهار میلیون و چهارصد و نود هزار تومان
دریل بتن کن پی ام مدل سه کاره ۱۱۲۵۴ ۲,۰۸۰,۰۰۰
دو میلیون و هشتاد هزار تومان
دریل بتن کن ماکیتا مدل ۸۵۰w کد ۳ ۵,۸۹۰,۰۰۰
پنج میلیون و هشتصد و نود هزار تومان
دریل بتن کن شارژی کرون مدل CT28001HX – 4 BMC ۱۲,۸۳۶,۰۰۰
دوازده میلیون و هشتصد و سی و شش هزار تومان
بتن کن ان ای سی مدل ۱۴۴۱ ۷,۹۶۰,۰۰۰
هفت میلیون و نهصد و شصت هزار تومان
بتن کن شارژی ۲۰ ولت اینکو مدل CRHLI2201 ۴,۳۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
دریل بتن کن اپکس مدل APX-30026 ۲,۹۰۵,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و پنج هزار تومان
بتن کن گریتک GTRH13001 ۱,۶۸۹,۴۰۰
یک میلیون و ششصد و هشتاد و نه هزار چهارصد تومان
دریل بتن کن اخوان کد ۱۰۵۰W -4shiar ۷,۷۲۱,۰۰۰
هفت میلیون و هفتصد و بیست و یک هزار تومان
بتن کن سه کاره ادون مدل ED2603 ۱,۵۳۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و سی هزار تومان
دریل بتن کن بوش مدل ۲۶_۲_DFR EURP ۳,۵۷۷,۰۰۰
سه میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار تومان
دریل بتن کن ماکیتا مدل HR2470-A ۳,۲۰۰,۰۰۰
سه میلیون و دویست هزار تومان
چکش تخریب صنعتی باس مدل ۶۵A ۴,۴۲۰,۰۰۰
چهار میلیون و چهارصد و بیست هزار تومان
مجموعه ۹ عددی دریل بتن کن باس مدل New 26sre ۱,۸۵۴,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و پنجاه و چهار هزار تومان
بتن‌کن شارژی ۱۸ ولت براش لس پوکا مدل CBR180 ۶,۳۰۰,۰۰۰
شش میلیون و سیصد هزار تومان
دریل بتن کن ماکیتا مدل HR2470-T ۳,۲۵۰,۰۰۰
سه میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
دریل بتن کن وُرکس مدل WX337 ۲,۹۵۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
دریل بتن کن شارژی ماکیتا مدل ۱۹۸ ۸,۴۵۸,۰۰۰
هشت میلیون و چهارصد و پنجاه و هشت هزار تومان
چکش تخریب آمازون مدل ۰۸۱۰T ۳,۵۰۰,۰۰۰
سه میلیون و پانصد هزار تومان
دریل بتن کن بوش مدل GBH 3-28 DRE ۱۶,۱۹۷,۵۰۰
شانزده میلیون و صد و نود و هفت هزار پانصد تومان

دریل بتن کن ۴ شیار ۳ کیلویی باس مدل BS26SRE ا دریل بتن کن باس مدل BS26SRE

 ۱٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۲۶ میلی متری ۳ کیلو‌گرمی رونیکس مدل ۲۷۰۱ ا Ronix2701 Rotary Hammer Drill

 ۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۲۶ میلی متری رونیکس مدل ۲۷۲۶ ا Ronix 2726 rotary hammer drill

۳٫۷۱۳٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۳۲ میلی متری ۵ کیلوگرمی رونیکس مدل ۲۷۳۲ ا Ronix 2732 Rotary Hammer Dril

۳٫۷۲۸٫۰۰۰ تومان

چکش تخریب ۱۰۱۰وات مدل P.M-0810 آنکور ا P.M-0810 آنکور

 ۲٫۵۴۸٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۲۸ میلی متری ۳ کیلو‌گرمی رونیکس مدل ۲۷۰۰ ا Ronix 2700 Rotary Hammer Drill

 ۲٫۷۶۳٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن بوش چکشی تخریب ۸۰۰ وات Bosch GBH 2-28 DFV ا Bosch GBH 2-28 DFV Professional Hammer sds-plus 800w

۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ادون مدل ED-2803 ا Addon concrete drill model ED-2803

 ۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان

چکش تخریب ۷ کیلویی ۱۱۰۰وات رونیکس ۲۸۲۰ ا Ronix demolition hammer 2820 1100W 7k

 ۴٫۱۸۸٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۴۰ میلی متری ۶ کیلوگرمی رونیکس مدل ۲۷۴۰ ا Ronix 2740 Rotary Hammer Drill

۶٫۶۳۹٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن سه حالته ۸۰۰ وات آنکور مدل PM11253 ا Anchor PM11253 rotary hammer drill

۱٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۲۶ میلی متری ۳ کیلو‌گرمی رونیکس مدل ۲۷۲۵ ا Ronix 2725 Rotary Hammer Drill

 ۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان

چکش تخریب ۱۶ کیلویی ادون EDON پیکور ا تخریب ۱۶ کیلویی ادون

 ۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان

دریل چکشی ماکیتا ۴ شیار (دریل بتون کن ماکیتا ) مدل hr 2470 ا hr 2470 makita

 ۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان

چکش تخریب ۶ کیلوگرمی رونیکس مدل ۲۸۰۶ ا Ronix 2806 Demolition Hammer

 ۴٫۵۶۴٫۰۰۰ تومان

چکش تخریب ادون کد ۰۸۱۰

 ۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۳۶ میلی متری ۵ کیلو‌گرمی رونیکس مدل ۲۷۳۶ ا Ronix 2736 Rotary Hammer Drill

 ۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان

پیکور تخریب ۱۷ کیلویی ماکیتا

 ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن آنکور R7 ا ANCHOR R7

 ۲٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۳۶ میلی متری ۵ کیلو‌یی رونیکس مدل ۲۷۰۷ ا Ronix 2707 Rotary Hammer Drill

۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۲۸ میلی متر توسن مدل ۸۰۳۳H ا Tosan 8033H rotary hammer drill

 ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۲۸ میلی متری ۵ کیلو‌گرمی رونیکس مدل ۲۷۲۹ ا Ronix 2729 Rotary Hammer Drill

۴٫۱۷۹٫۰۰۰ تومان

چکش تخریب روغنی پی ام مدل PH65A ا Anchor / PM

 ۴٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان

چکش پوکا مدل H1601 ا H1601 Pukka