قیمت فواره در سال ۱۴۰۲

هزینه ساخت ویلا در شمال فواره آبنما ۱۵۰,۰۰۰ تومان چراغ فواره‌ای ۲ وات محدب (لوله ۱/۲ اینچ) ۲۴۷,۱۳۰ تومان پروژکتور فواره ای مولتی کالر ۹ وات (۱ اینچ) کد ۹rf ۶۸۷,۱۵۲ تومان فواره چلچله (طبقاتی) ۱۵ نازله ۱ اینچ ۱,۷۰۰,۰۲۱ تومان کرتین استخری جولیا ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان فواره کلاستر ۱۱/۴ اینچ کد IF1410 ۱,۲۹۴,۲۹۰ تومان پروژکتور

کد خبر : 7258
تاریخ انتشار : جمعه 5 خرداد 1402 - 19:00
قیمت فواره در سال ۱۴۰۲

هزینه ساخت ویلا در شمال

Table of Contents

فواره آبنما

۱۵۰,۰۰۰ تومان

چراغ فواره‌ای ۲ وات محدب (لوله ۱/۲ اینچ)

۲۴۷,۱۳۰ تومان

پروژکتور فواره ای مولتی کالر ۹ وات (۱ اینچ) کد ۹rf

۶۸۷,۱۵۲ تومان

فواره چلچله (طبقاتی) ۱۵ نازله ۱ اینچ

۱,۷۰۰,۰۲۱ تومان

کرتین استخری جولیا

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فواره کلاستر ۱۱/۴ اینچ کد IF1410

۱,۲۹۴,۲۹۰ تومان

پروژکتور فواره ای مولتی کالر ۱۸وات (۱ اینچ) کد ۱۸rf

۹۸۷,۱۱۷ تومان

فواره پنجه ای استیل نازل کوتاه کد IFA617A

۷۶۴,۴۷۸ تومان

فواره چتری (قارچی) ۲ اینچ استیل وارداتی

۱,۴۵۷,۶۰۵ تومان

فواره کاسکید ۱ اینچ استیل وارداتی

۱,۰۸۶,۱۵۹ تومان

فواره چرخشی (رقص شیطان) ۱/۲ اینچ

۵۵۲,۱۲۳ تومان

پروژکتور فواره ای مولتی کالر ۱۸وات ( از ۱/۲ اینچ تا ۲ اینچ ) کد ۱۸rft

۹۸۷,۱۱۷ تومان

فواره چتری برنجی”۱/۲ کد IFB110

۱۵۵,۷۲۷ تومان

چلچله طبقاتی آلمینیوم ۲۵ نازله ”۱ کد IFA1313

۱,۲۶۸,۹۹۴ تومان
عنوان قیمت
فواره نمکپاشی”۱.۲ الومینیوم کد ۲۱۱۴ ۱۳۹,۳۰۵
صد و سی و نه هزار سیصد و پنج تومان
پروژکتور فواره ای مولتی کالر ۱۸وات ( از ۱/۲… ۹۸۷,۱۱۷
نهصد و هشتاد و هفت هزار صد و هفده تومان
فواره پنجه ای (فینگری) ”۱/۲ ۱۵۷,۱۴۳
صد و پنجاه و هفت هزار صد و چهل و سه تومان
میست اسپری کد ۳۰۷۰۲۰۴ ۹,۷۶۸
نه هزار هفتصد و شصت و هشت تومان
پمپ فواره Sobo10800 ۲,۳۱۶,۱۲۸
دو میلیون و سیصد و شانزده هزار صد و بیست و هشت تومان
پروژکتور فواره ای مولتی کالر ۹ وات ( از ۱/۲… ۶۸۷,۱۵۲
ششصد و هشتاد و هفت هزار صد و پنجاه و دو تومان
فواره چلچله (طبقاتی) ۶ نازله ۱/۲ اینچ ۲۳۶,۳۰۹
دویست و سی و شش هزار سیصد و نه تومان
فواره آبنما ۱۵۰,۰۰۰
صد و پنجاه هزار تومان
فواره چتری (قارچی) ۲ اینچ استیل وارداتی ۱,۴۵۷,۶۰۵
یک میلیون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار ششصد و پنج تومان
فواره چرخشی”۱ کد IFB 412 ۳,۳۵۶,۹۰۷
سه میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار نهصد و هفت تومان
فواره تیغه ای ۱۸۰ درجه کد IFB1206 ۹۸,۸۷۲
نود و هشت هزار هشتصد و هفتاد و دو تومان
فواره چلچله طبقاتی”۱-آلومینیومی کد ۴۵۶۳ ۲۹۵,۸۸۱
دویست و نود و پنج هزار هشتصد و هشتاد و یک تومان
فواره پنجه‌ای ۱ اینچ ۱۱ نازله ۳۳۰,۲۲۶
سیصد و سی هزار دویست و بیست و شش تومان
نازل فواره نمکپاشی”۱ الومینیوم کد ifa1211 ۲۴۶,۶۰۹
دویست و چهل و شش هزار ششصد و نه تومان
فواره خورشیدی تمام کره (۴۳شاخه) کد if211 ۹,۵۷۸,۰۰۰
نه میلیون و پانصد و هفتاد و هشت هزار تومان
فواره کلاستر ۲ اینچ ۹۸۳,۲۶۰
نهصد و هشتاد و سه هزار دویست و شصت تومان
فواره دورانی کلابر مدل ۸۶۹۴ موجود نیست
فواره برگی “۲ کد IFA714 ۵۳۰,۱۸۰
پانصد و سی هزار صد و هشتاد تومان
فواره هانتر مدل ۱۷a ۱۳۲,۰۰۰
صد و سی و دو هزار تومان
فواره پنجه ای استیل شیردار کد IFA617 ۱,۱۰۴,۱۰۴
یک میلیون و صد و چهار هزار صد و چهار تومان
رینگ کلکتوری فواره کد IFB530 ۱۳۳,۴۹۳,۶۰۷
صد و سی و سه میلیون و چهارصد و نود و سه هزار ششصد و هفت تومان
سر فواره سه شاخه مدل SF100 موجود نیست
فواره کاسکد الومینیوم ۱/۲-۱ اینچ کد IFA316 ۵۷۴,۸۸۸
پانصد و هفتاد و چهار هزار هشتصد و هشتاد و هشت تومان
کرتین دلفین استخری ۱ ۱۴,۴۷۴,۸۲۵
چهارده میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار هشتصد و بیست و پنج تومان
فواره دورانی کلابر مدل ۸۶۶۰ ۵۸۵,۰۰۰
پانصد و هشتاد و پنج هزار تومان
فواره چرخشی (رقص شیطان) ۱/۲ اینچ ۵۵۲,۱۲۳
پانصد و پنجاه و دو هزار صد و بیست و سه تومان
پروژکتور فواره ای مولتی کالر ۶ وات (۱ اینچ)… ۵۸۷,۱۴۳
پانصد و هشتاد و هفت هزار صد و چهل و سه تومان
فواره چرخشی ۱-۱.۴ اینچ کد IF413 ۳,۵۱۳,۷۶۷
سه میلیون و پانصد و سیزده هزار هفتصد و شصت و هفت تومان
فواره نیزه ای پلاستیکی موجود نیست
فواره چلچله (طبقاتی) ۳۸ نازله ۲ اینچ شیردار ۳,۵۷۶,۴۴۱
سه میلیون و پانصد و هفتاد و شش هزار چهارصد و چهل و یک تومان
فواره اگزوزی برنجی”۱ کد IF812 ۱,۰۵۳,۲۸۱
یک میلیون و پنجاه و سه هزار دویست و هشتاد و یک تومان
فواره چتری (قارچی) ۳/۴×۱/۲ اینچ موجود نیست
فواره قل زن “۱۱/۲ آلومینیوم کد ifb1112 ۴۷۹,۰۷۳
چهارصد و هفتاد و نه هزار هفتاد و سه تومان
فواره تخم‌مرغی ۷۸,۴۸۷
هفتاد و هشت هزار چهارصد و هشتاد و هفت تومان
فواره چلچله (طبقاتی) ۲۰ نازله ۱ اینچ آبی ۵۱۹,۸۷۹
پانصد و نوزده هزار هشتصد و هفتاد و نه تومان
فواره آبپاش مدل CRS کد ۱۱۶ ۴۱,۰۰۰
چهل و یک هزار تومان
فواره چتری برنجی”۱/۲ کد IFB110 ۱۵۵,۷۲۷
صد و پنجاه و پنج هزار هفتصد و بیست و هفت تومان
فواره قل‌زن ۱ اینچ برنجی ۲۸۳,۹۳۳
دویست و هشتاد و سه هزار نهصد و سی و سه تومان
چلچله طبقاتی آلمینیوم ۲۵ نازله ”۱ کد IFA1313 ۱,۲۶۸,۹۹۴
یک میلیون و دویست و شصت و هشت هزار نهصد و نود و چهار تومان
فواره هانتر Hunter A15 موجود نیست
فواره کاسکید الومینیوم”۱/۲ کد ifa310 ۳۲۴,۷۵۱
سیصد و بیست و چهار هزار هفتصد و پنجاه و یک تومان
فواره پنجه‌ای ۳/۴ اینچ ۵ نازله ۱۵۷,۱۴۳
صد و پنجاه و هفت هزار صد و چهل و سه تومان
فواره پنجه ای استیل نازل بلند کد IFA617-B ۹۹۲,۱۹۵
نهصد و نود و دو هزار صد و نود و پنج تومان
فواره کاسکد آلومینیومی “۳/۴ کد ۴۴۷۷ ۲۷۰,۶۲۵
دویست و هفتاد هزار ششصد و بیست و پنج تومان
فواره قابل تنظیم ویرسا Vyrsa VYR-60 -3.4 موجود نیست
فواره جت هوا خور”۱ کد IFS1010 ۵۱۸,۱۴۶
پانصد و هیجده هزار صد و چهل و شش تومان
فواره پروانه ای بهکو Behco BS-PO22 موجود نیست
فواره نی ریز کد ۵۶۰ ۱,۳۰۴,۳۶۹
یک میلیون و سیصد و چهار هزار سیصد و شصت و نه تومان
فواره کاسکید ۱ اینچ استیل وارداتی ۱,۰۸۶,۱۵۹
یک میلیون و هشتاد و شش هزار صد و پنجاه و نه تومان
فواره ۳ شاخ پلاستیکی کد ۲۳۶TAF ۱۳۴,۰۰۰
صد و سی و چهار هزار تومان
فواره خورشیدی نیم کره (۳۱شاخه) کد if210 ۶,۹۰۵,۰۰۰
شش میلیون و نهصد و پنج هزار تومان
پروژکتور فواره ای مولتی کالر ۱۸وات (۱ اینچ)… ۹۸۷,۱۱۷
نهصد و هشتاد و هفت هزار صد و هفده تومان
فواره پنجه‌ای ۱ اینچ ۵ نازله ۶۹۸,۰۲۰
ششصد و نود و هشت هزار بیست تومان
فواره پنجه‌ای ۲ اینچ ۲۸ نازله ۵۸۷,۷۴۲
پانصد و هشتاد و هفت هزار هفتصد و چهل و دو تومان
اسپری طرح فیتکو کد ۳۰۷۰۲۰۳ ۲۳,۹۰۱
بیست و سه هزار نهصد و یک تومان
فواره قل زن خروجی ۸ میل کد ۵۴۱۰ ۱۳۰,۸۱۱
صد و سی هزار هشتصد و یازده تومان
نازل فواره فوم پفکی کد IFS911 ۸۹۰,۰۰۰
هشتصد و نود هزار تومان
فواره چلچله (طبقاتی) ۳۸ نازله ۲ اینچ تیپ ۲ ۱,۹۳۶,۳۴۹
یک میلیون و نهصد و سی و شش هزار سیصد و چهل و نه تومان
فواره ۸ حالته پلاستیکی کد ۲۴۲TAF موجود نیست
فواره قل زن”۲ الومینیوم کد ۷۷۷ ۹۷۴,۰۰۲
نهصد و هفتاد و چهار هزار دو تومان
فواره کلاستر ۱۱/۴ اینچ کد IF1410 ۱,۲۹۴,۲۹۰
یک میلیون و دویست و نود و چهار هزار دویست و نود تومان
فواره چتری (قارچی) ۲ اینچ آلومینیوم ۶۹۳,۶۹۳
ششصد و نود و سه هزار ششصد و نود و سه تومان
فواره نمک پاشی برنجی”۱ کد IFB1214 ۱۹۵,۳۶۷
صد و نود و پنج هزار سیصد و شصت و هفت تومان
فواره چتری (قارچی) ۱ اینچ استیل ۳۹۴,۹۸۰
سیصد و نود و چهار هزار نهصد و هشتاد تومان
پروژکتور فواره ای مولتی کالر ۹ وات (۱ اینچ)… ۶۸۷,۱۵۲
ششصد و هشتاد و هفت هزار صد و پنجاه و دو تومان
فواره مدل DR-100 موجود نیست
فواره چتری برنجی “۱/۲ به “۳/۴ کد ۲۰۰۱ ۱۸۶,۸۷۲
صد و هشتاد و شش هزار هشتصد و هفتاد و دو تومان
فواره کاسکید الومینیوم “۳/۴ کد ifa311 ۳۲۴,۷۵۱
سیصد و بیست و چهار هزار هفتصد و پنجاه و یک تومان
چراغ فواره‌ای ۲ وات محدب (لوله ۱/۲ اینچ) ۲۴۷,۱۳۰
دویست و چهل و هفت هزار صد و سی تومان
کرتین استخری جولیا ۴,۰۰۰,۰۰۰
چهار میلیون تومان
فواره پنجه ای تنظیمی”۱ کد ifa616 ۶۱۱,۵۸۲
ششصد و یازده هزار پانصد و هشتاد و دو تومان
فواره نمک پاش”۱/۲ کوچک کد IFA1209 ۷۸,۲۸۴
هفتاد و هشت هزار دویست و هشتاد و چهار تومان
فواره کاسکد آلومینیوم ۲ اینچ کد IFA315 ۶۷۲,۷۴۰
ششصد و هفتاد و دو هزار هفتصد و چهل تومان
اسپری جت ۳۶۰ درجه کد ۳۰۷۰۲۰۱ ۱,۶۷۸
یک هزار ششصد و هفتاد و هشت تومان
فواره چلچله طبقانی ۱۹ نازله ۱ اینچی کد IFA1311 ۸۷۸,۵۸۳
هشتصد و هفتاد و هشت هزار پانصد و هشتاد و سه تومان
پروژکتور فواره ای مولتی کالر ۲۷وات ( از ۱/۲… ۱,۱۷۷,۴۴۵
یک میلیون و صد و هفتاد و هفت هزار چهارصد و چهل و پنج تومان
فواره نمکپاشی پلاستیکی کد ۲۱۰ ۴۶,۷۱۸
چهل و شش هزار هفتصد و هیجده تومان
فواره پنجه ای استیل نازل کوتاه کد IFA617A ۷۶۴,۴۷۸
هفتصد و شصت و چهار هزار چهارصد و هفتاد و هشت تومان
فواره پنجه ای پیچ تنظیم کد ifa617 ۱,۲۲۳,۱۶۵
یک میلیون و دویست و بیست و سه هزار صد و شصت و پنج تومان
چلچله طبقاتی آلمینیوم ۲۵ نازله ”۱۱/۴ کد IF1314 ۵۵۳,۱۵۱
پانصد و پنجاه و سه هزار صد و پنجاه و یک تومان
پایه فواره مدل ۰۰۳۳ موجود نیست
چلچله طبقاتی ۲۰ نازله ”۱ سفید کد IF1319 ۶۲۵,۶۱۰
ششصد و بیست و پنج هزار ششصد و ده تومان
فواره کاسکید ۳/۴ اینچ آلومینیومی موجود نیست
فواره چلچله (طبقاتی) ۱۵ نازله ۱ اینچ ۱,۷۰۰,۰۲۱
یک میلیون و هفتصد هزار بیست و یک تومان
فواره تیغه ای ۳۶۰ درجه کد IFB1207 ۶۳,۱۹۷
شصت و سه هزار صد و نود و هفت تومان
فواره برگی “۱ کد IFA712 ۲۶۳,۳۲۰
دویست و شصت و سه هزار سیصد و بیست تومان
فواره ام آر تی مدل MT05 موجود نیست
نازل فواره پرده ای ۴۰cm استیل براق کد ifs1511c ۱,۴۰۳,۲۹۸
یک میلیون و چهارصد و سه هزار دویست و نود و هشت تومان
چراغ انجین فیبر نوری ۲ × ۳۰ وات ۱,۹۸۰,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان
فواره قل زن برنجی”۱ سبک کد ۱۴۷۵۲۰ ۲۰۳,۸۶۱
دویست و سه هزار هشتصد و شصت و یک تومان
فواره نمکپاشی” ۳/۴ الومینیوم کد ۲۳۰ ۱۹۵,۳۶۷
صد و نود و پنج هزار سیصد و شصت و هفت تومان
اسپری جت ۱۸۰ درجه کد ۵۵۰۰ ۱,۶۷۸
یک هزار ششصد و هفتاد و هشت تومان
فواره برگی ۱/۲ اینچ آلومینیومی ۱۳۱,۶۶۰
صد و سی و یک هزار ششصد و شصت تومان
چلچله (طبقاتی) ۱۵ نازله”۱۱/۲ کد IF1317B ۱,۶۴۷,۵۴۳
یک میلیون و ششصد و چهل و هفت هزار پانصد و چهل و سه تومان
فواره چلچله طبقاتی ۲۵ نازله”۱۱/۲ کد IF1315 ۶۸۷,۱۱۳
ششصد و هشتاد و هفت هزار صد و سیزده تومان
فواره پنجه‌ای ۱ اینچ ۱۷ نازله ۴۳۶,۲۶۲
چهارصد و سی و شش هزار دویست و شصت و دو تومان
تقویت کننده درایور RGB (آمپلی فایر) ۵۰ آمپر ۹۲۱,۹۶۰
نهصد و بیست و یک هزار نهصد و شصت تومان
فواره قل‌زن ۱ اینچ آلومینیومی ۲۳۴,۴۴۰
دویست و سی و چهار هزار چهارصد و چهل تومان
چلچله طبقاتی “۱۱/۲ با نازل شیردار کد IF1318 ۲,۰۳۹,۶۹۰
دو میلیون و سی و نه هزار ششصد و نود تومان

قرص کلر تصفیه آب استخر

 ۳۲۷٫۰۰۰ تومان

کرتین استخری شیشه ای

۵٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان

آبنمای حبابی مدل باران

۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

نازل پرده آب ۱۲۰ سانتیمتری استیل (نازل آبشار)

۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان

نازل کرتین دلفین با ارتفاع ۷۰ سانتی متر

۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

نازل پرده آب ۴۰ سانتیمتری استیل (آبنمای پرده ای)

۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان

پودر کلر استخر و آب آشامیدنی

۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

روکش استخری

۹۸٫۰۰۰ تومان

قرص کلر آنزیم دار استخر ا Chlorine tablets

۳۸۰٫۰۰۰ تومان

نازل آبنما پرده ای

۲۲۵٫۰۰۰ تومان

استرینر ۲ اینچ مدل چدنی

۱٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان

کرتین استخری طرح دلفین

۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

قرص کلر

۴۲۷٫۰۰۰ تومان

نازل استیل پرده آب ۶۰ سانتیمتری (آبنمای پرده ای)

۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان

آبنمای حبابی مدل آبنوس

۹٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان

آبنما بارانی پلیمری

۸۵۶٫۷۴۸ تومان

استرینر پلاستیکی

 ۲۹۰٫۰۰۰ تومان

کلر هندی آکوآفیت

 ۲۶۰٫۰۰۰ تومان

نازل کرتین قوسی با ارتفاع ۷۰ سانتی متر

۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

نازل کومیت ۳/۴ اینچ (نازل استخری)

۹۹٫۰۰۰ تومان

نازل ابنما کرتین استخری حلزونی یا G اندازه ۴۵×۶۵ تا ۵۰×۸۵

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

روکش استخر

۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

نازل پرده آب ۸۰ سانتیمتری استیل (آبنمای پرده ای)

۲٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان

شلنگ استخری ۱۰ متری

۳۹۰٫۰۰۰ تومان

سرجت پلاستیکی

۳۵٫۰۰۰ تومان

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

محل تبلیغات شما