قیمت متر در سال ۱۴۰۳

هزینه ساخت ویلا ۱۴۰۳ متر ۵ متری فیسکو مدل UM5M ۳۹,۹۰۰ تومان متر نووا مدل NTT 5025 طول ۵ متر ۱۳۹,۴۸۳ تومان متر رونیکس مدل Rh-9075 طول ۷.۵ متر ۱۷۶,۹۶۰ تومان متر ۵.۵ متری نووا مدل NTT5525 ۱۵۰,۰۰۰ تومان متر ۳ متری واستر مدل B-G1 ۸۰,۳۹۴ تومان متر ۳ متری فیسکو مدل UM3M ۲۸,۰۰۰ تومان […]

هزینه ساخت ویلا ۱۴۰۳

متر ۵ متری فیسکو مدل UM5M

۳۹,۹۰۰ تومان

متر نووا مدل NTT 5025 طول ۵ متر

۱۳۹,۴۸۳ تومان

متر رونیکس مدل Rh-9075 طول ۷.۵ متر

۱۷۶,۹۶۰ تومان

متر ۵.۵ متری نووا مدل NTT5525

۱۵۰,۰۰۰ تومان

متر ۳ متری واستر مدل B-G1

۸۰,۳۹۴ تومان

متر ۳ متری فیسکو مدل UM3M

۲۸,۰۰۰ تومان

متر ۵۰ متری نووا مدل NTT 1550

۴۱۹,۸۰۰ تومان

متر نووا مدل NTT 3016 طول ۳ متر

۸۲,۰۰۰ تومان

متر روکش دار پی وی سی ۱۰متری رونیکس RH-9017

۲۵۰,۰۰۰ تومان

متر پارچه ای ۳۰ متری میکا M37-30

۹۹,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت
متر ۳ متری ۱۶ میلی متر اینکو مدل ۰۸۳۳ ۵۳,۷۹۰
پنجاه و سه هزار هفتصد و نود تومان
متر ۵ متری توسن مدل TMT-05M ۶۳,۰۰۰
شصت و سه هزار تومان
متر رونیکس مدل Rh-9075 طول ۷.۵ متر ۱۷۷,۰۱۰
صد و هفتاد و هفت هزار ده تومان
متر ۳ متری اسیست مدل ۳۸G-3019 ۷۳,۵۰۰
هفتاد و سه هزار پانصد تومان
متر ۳ متری توسن مدل TMT-03M ۵۰,۴۹۰
پنجاه هزار چهارصد و نود تومان
متر ۳ متری فیسکو مدل UM3M ۲۸,۰۰۰
بیست و هشت هزار تومان
متر پی وی سی ۵ متری رونیکس RH-9050 ۱۳۵,۲۲۰
صد و سی و پنج هزار دویست و بیست تومان
متر ۵ متری ironmax (اسیست | assist) ۹۵,۰۰۰
نود و پنج هزار تومان
متر فایبر گلاس ۲۰ متری نوا مدل NTT1520 ۳۱۹,۸۰۰
سیصد و نوزده هزار هشتصد تومان
متر چرخ دار بی ام آی مدل Standard ۱۳,۲۵۰,۰۰۰
سیزده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
متر ۷/۵ متری واستر مدل B-G1 ۲۸۵,۰۰۰
دویست و هشتاد و پنج هزار تومان
متر ۷.۵ متری نووا مدل NTT 7525 ۱۹۵,۰۰۰
صد و نود و پنج هزار تومان
متر ۲ متری ۲۱,۰۰۰
بیست و یک هزار تومان
متر دستی فیسکو ۵ متری ۳۹,۹۰۰
سی و نه هزار نهصد تومان
متر ۳۰ متری نووا مدل NTT1521 ۶۴۴,۰۰۰
ششصد و چهل و چهار هزار تومان
متر ۵۰ متری رونیکس مدل RH-9805 ۴۶۷,۵۰۰
چهارصد و شصت و هفت هزار پانصد تومان
چرخ متر آنالوگ جئو لیزر مدل CLL400 ۱,۷۵۰,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان
متر ۲۰ متری فایبر گلاس رونیکس مدل RH-9802 ۲۷۱,۹۰۰
دویست و هفتاد و یک هزار نهصد تومان
متر ۵۰ متری نووا مدل NTT 1550 ۴۱۹,۸۰۰
چهارصد و نوزده هزار هشتصد تومان
متر ۳ متری واستر مدل B-G1 ۸۲,۵۰۰
هشتاد و دو هزار پانصد تومان
متر ۷.۵ متری واستر ۲۲۵,۰۰۰
دویست و بیست و پنج هزار تومان
متر ۵ متری رونیکس روکش دار امگا مدل RH-9063 ۱۲۵,۰۰۰
صد و بیست و پنج هزار تومان
متر ۳.۵ متری مدیا کد MD13010135 ۲۷,۰۰۰
بیست و هفت هزار تومان
متر ۳ متری فیسکو مدل TUF LOK ۲۱۰,۰۰۰
دویست و ده هزار تومان
متر ۵۰ متری اس تی ای مدل BT-EL5015 ۴۸۴,۰۰۰
چهارصد و هشتاد و چهار هزار تومان
متر ۵ متری هوانان ۳۵,۰۰۰
سی و پنج هزار تومان
متر ۱۰ متری نووا مدل NTT-3065 ۲۸۹,۸۰۰
دویست و هشتاد و نه هزار هشتصد تومان
متر ۵۰ متری اچ تی سی مدل x2020 ۶۹۰,۰۰۰
ششصد و نود هزار تومان
متر ۳ متری استنلی مدل STHT30204-8 ۲۰۰,۰۰۰
دویست هزار تومان
متر روکش دار ۵.۵ متری رونیکس مدل RH-9058 ۱۵۰,۰۰۰
صد و پنجاه هزار تومان
متر ۳ متری ۲۷,۰۰۰
بیست و هفت هزار تومان
متر ۵.۵ متری توسن مدل TBM-05-5 ۱۳۵,۵۵۰
صد و سی و پنج هزار پانصد و پنجاه تومان
متر روکش دار پی وی سی ۵/۵ متری RH-9055 ۱۴۳,۹۸۰
صد و چهل و سه هزار نهصد و هشتاد تومان
متر ۵.۵ متری نووا مدل NTT5525 ۱۵۰,۰۰۰
صد و پنجاه هزار تومان
متر فیسکو ۳ متری ۲۸,۰۰۰
بیست و هشت هزار تومان
متر ۵۰ متری نووا مدل NTT1522 ۶۳۶,۰۰۰
ششصد و سی و شش هزار تومان
متر ۸ متری کنزاکس مدل KMT-280 ۲۷۸,۰۰۰
دویست و هفتاد و هشت هزار تومان
متر ۷.۵ متری لند مدل LD-7HN09X ۱۰۹,۰۰۰
صد و نه هزار تومان
متر فلزی لند ۳ متری ۵۶,۰۰۰
پنجاه و شش هزار تومان
متر ۵.۵ متری رونیکس روکش دار امگا مدل RH-9060 ۱۲۹,۹۰۰
صد و بیست و نه هزار نهصد تومان
متر ۵ متری فیسکو مدل UM5M ۳۹,۹۰۰
سی و نه هزار نهصد تومان
متر ۱.۵ متری مدل فانتزی ۳۹,۰۰۰
سی و نه هزار تومان
متر ۵ متری رابین مدل LD-5N09X ۱۴۱,۰۰۰
صد و چهل و یک هزار تومان
متر ۱۰ متری یونیور UNIOR ۶۲۴,۰۰۰
ششصد و بیست و چهار هزار تومان
متر ۳ متری رونیکس روکش دار امگا مدل RH-9036 ۸۴,۰۰۰
هشتاد و چهار هزار تومان
متر ۳ متری سیلور مدل GT-MG-3M ۹۹,۰۰۰
نود و نه هزار تومان
متر ۳ متری هرمس مدلM3 ۳۵,۰۰۰
سی و پنج هزار تومان
متر ۷.۵ متری رونیکس مدل RH-9078 ۱۶۹,۰۰۰
صد و شصت و نه هزار تومان
متر پارچه ای فورکال ( ۵۰متری ) ۸۳۰,۰۰۰
هشتصد و سی هزار تومان
متر ۵ متری اینکو مدل HSMT08352-1 ۸۵,۰۰۰
هشتاد و پنج هزار تومان
متر ۳ متری اکو مدل E63-3019 ۶۳,۰۰۰
شصت و سه هزار تومان
متر روکش‌دار ۵.۵ متری رونیکس مدل RH-9055 ۱۵۹,۹۱۰
صد و پنجاه و نه هزار نهصد و ده تومان
متر ۳۰ متری فایبر گلاس رونیکس مدل RH-9803 ۳۷۴,۰۰۲
سیصد و هفتاد و چهار هزار دو تومان
متر پارچه ای ۳۰ متری میکا M37-30 ۹۹,۰۰۰
نود و نه هزار تومان
متر ۱۰ متری رونیکس روکش دار امگا مدل RH-9016 ۲۲۵,۰۰۰
دویست و بیست و پنج هزار تومان
متر روکش دار پی وی سی ۱۰متری رونیکس RH-9017 ۲۲۵,۰۰۰
دویست و بیست و پنج هزار تومان
متر ۳ متری رونیکس مدل Rh-9030 ۸۹,۰۰۰
هشتاد و نه هزار تومان
متر روکش دار ۳ متری رونیکس مدل RH-9034 ۷۵,۰۰۰
هفتاد و پنج هزار تومان
متر ۵ متری بدون روکش رونیکس مدل RH-9059 ۱۵۵,۰۰۰
صد و پنجاه و پنج هزار تومان
متر ۳ متری آرکا مدل AR473756 ۱۹۲,۵۰۰
صد و نود و دو هزار پانصد تومان
متر ۵ متری Fisco مدل Uni-Matic ۳۰,۴۴۰
سی هزار چهارصد و چهل تومان
متر ۳ متری فیسکو مدل M.D.H ۲۷,۶۰۰
بیست و هفت هزار ششصد تومان
متر نووا مدل NTT 5025 طول ۵ متر ۱۴۰,۰۰۰
صد و چهل هزار تومان
متر ۳۰ متری نووا مدل NTT 1530 ۴۲۰,۰۰۰
چهارصد و بیست هزار تومان
متر مهندسی ۳۰ متری مدل ۴۶۲۲ آروا ۲۹۸,۰۰۰
دویست و نود و هشت هزار تومان
متر ۱۰ متر رونیکس مدل Rh-9019 ۱۸۰,۰۰۰
صد و هشتاد هزار تومان
متر ۵.۵ متری کنزاکس مدل KMT-155 ۱۶۹,۰۰۰
صد و شصت و نه هزار تومان
Stanley STHT30687-8 3m Meter ۲۰۰,۰۰۰
دویست هزار تومان
متر ۵ متری کاپرو مدل ۵-۵۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
صد و شصت و پنج هزار تومان
متر هوتو لیزری هوشمند شیائومی Xiaomi Hoto Smart… ۱,۵۰۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد هزار تومان
متر ۷.۵ متری اسیست مدل ۳۸G ۱۷۳,۹۰۰
صد و هفتاد و سه هزار نهصد تومان
متر نووا مدل NTT 3016 طول ۳ متر ۸۲,۰۰۰
هشتاد و دو هزار تومان
متر ۳ متری کنزاکس مدل KMT-230 ۷۵,۰۰۰
هفتاد و پنج هزار تومان
الماس شیشه بر جوبو ۱۵,۰۰۰
پانزده هزار تومان
متر ۳ متری فیسکو مدل F3 ۳۶,۰۰۰
سی و شش هزار تومان
متر اندازه گیری رانیک مدل مرغ ۱۴۵,۰۰۰
صد و چهل و پنج هزار تومان
متر ۳ متری ریما مدل MT30 ۴۴,۹۰۰
چهل و چهار هزار نهصد تومان
متر اندازه گیری رانیک مدل دلقک ۱۱۴,۰۰۰
صد و چهارده هزار تومان
متر ۸ متری استنلی مدل STHT30259-8 ۳۹۰,۰۰۰
سیصد و نود هزار تومان
متر نواری ۷.۵ متری نووا NOVA کمپرس مدل NTT3064 ۱۹۹,۸۰۰
صد و نود و نه هزار هشتصد تومان
متر ایکیا مدل FIXA کد محصول : ۴۰۲.۳۷۵.۵۷ ۲۱۶,۰۰۰
دویست و شانزده هزار تومان
متر ۲۰ متری پارچه‌ای ۷۵,۵۰۰
هفتاد و پنج هزار پانصد تومان
متر ۵ متری اسیست مدل ۶۳ ۸۷,۰۰۰
هشتاد و هفت هزار تومان
متر ۳۰ متری کنزاکس مدل KSM-130 ۵۱۶,۸۷۰
پانصد و شانزده هزار هشتصد و هفتاد تومان
متر ۵.۵ متری رونیکس مدل RH-9062 ۱۲۸,۸۰۰
صد و بیست و هشت هزار هشتصد تومان
متر ۳ متری اینسایز مدل ۳-۷۱۴۰ ۱۹۰,۰۰۰
صد و نود هزار تومان
متر دستی مارال پارچه‌ای ۲۰ متری ۱۳۵,۰۰۰
صد و سی و پنج هزار تومان
متر ۵ متری اینکو مدل HSMT8805 ۱۳۸,۰۰۰
صد و سی و هشت هزار تومان
متر ۳ متری میکرون رونیکس مدل RH-9037 ۶۹,۴۲۶
شصت و نه هزار چهارصد و بیست و شش تومان
متر ۵ پنج متری بدون روکش طرح WOOD ۲۴۰,۰۰۰
دویست و چهل هزار تومان
Stanley STHT30697-8 5m Meter ۳۲۵,۰۰۰
سیصد و بیست و پنج هزار تومان
متر وود مدل RRA7525 طول ۷/۵ متر ۲۸۵,۰۰۰
دویست و هشتاد و پنج هزار تومان
متر ۵ متری واستر مدل B-G1 ۱۵۲,۲۵۰
صد و پنجاه و دو هزار دویست و پنجاه تومان
متر ۳ متری اینکو مدل HSMT0803.1 ۹۳,۰۰۰
نود و سه هزار تومان
متر ۱۰ متری زینو مدل نشکن ۲۰۵,۰۰۰
دویست و پنج هزار تومان
متر مهندسی فلزی ۵۰ متری کنزاکس مدل KSM-150 ۸۴۳,۰۰۰
هشتصد و چهل و سه هزار تومان
متر ۳ متری آسیست مدل ۶۳-۳۰۱۹ ۷۱,۲۷۰
هفتاد و یک هزار دویست و هفتاد تومان
متر ۷.۵ متری رونیکس روکش دار امگا مدل RH-9078 ۱۵۹,۸۰۰
صد و پنجاه و نه هزار هشتصد تومان
متر ۵ متری رونیکس مدل RH-9061 ۱۰۵,۰۰۰
صد و پنج هزار تومان
متر ۱۰ متری ARTISST مدل ۳۶G-1025 ۵۷,۵۰۰
پنجاه و هفت هزار پانصد تومان
متر ۵ مترى روکشدار فریمنس
۹۹٫۰۰۰ تومان
متر ۵۰ متری نووا مدل NTT 1550 ا Nova NTT 1550 50m Meter
 ۵۴۰٫۰۰۰ تومان
متر پارچه ای ۵۰ متری
۲۰۹٫۵۰۰ تومان
متر پارچه ای ۵۰ متری HUAYU
۲۴۱٫۰۰۰ تومان
متر پارچه ای ۵۰ متری برند فونیکس Fonix
۲۵۰٫۰۰۰ تومان
متر ۵۰ متری پارچه ای snnm
۳۲۵٫۰۰۰ تومان
متر پارچه ای ( فایبرگلاس ) ۵۰ متری DAMEI
۲۱۵٫۰۰۰ تومان
متر روکش دار فریمنس FREEMANS
۱۷۵٫۰۰۰ تومان
متر پارچه ای
۶۸٫۰۰۰ تومان
متر پارچه ای
۷۵٫۵۰۰ تومان
متر ۱۵ متری پارچه ای
۷۶٫۰۰۰ تومان
متر ۲۰ متری پارچه‌ای
۱۱۵٫۰۰۰ تومان
متر ۳۰ متری پارچه‌ای
۱۵۵٫۰۰۰ تومان
متر پارچه ای ۳۰ متری فایبر گلاس برند کاتتو ا METER OF FIBERGLASS
۲۵۵٫۰۰۰ تومان
متر ۳۰ متری نووا مدل NTT 1530 ا Nova NTT 1530 30m Meter
 ۴۲۰٫۰۰۰ تومان
متر پارچه ای ( فایبرگلاس ) ۳۰ متری DAMEI
۱۴۰٫۰۰۰ تومان
متر پارچه‌ای فونیکس ۳۰ متری
۱۴۶٫۵۰۰ تومان
متر پارچه ای ده متری مهندسی کارناوال
۹۰٫۰۰۰ تومان
متر ۳۰ متری میکا مدل M37
 ۲۶۵٫۰۰۰ تومان
متر پارچه ای ۳۰ متری HUAYU
۱۷۵٫۰۰۰ تومان
متر۳۰متری پارچه ای تیوان
۲۶۷٫۴۱۰ تومان
تراز مدل mtc
 ۸۴۹٫۰۰۰ تومان
متر خیاطی درجه۱ متراژ ۱۵۰سانت(۱متر و۵۰سانت)
 ۵٫۲۰۰ تومان
تراز ۵۰ سانتی اسلونی MTC
 ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
متر پارچه ای ۲۰ متری HUAYU
۱۳۵٫۰۰۰ تومان
متر ۲۰ متری نووا مدل NTT 1520 ا Nova NTT 1520 20m Meter
۳۵۹٫۸۰۰ تومان
متر ۲۰ پارچه ای فریمن
۲۴۰٫۰۰۰ تومان
متر پارچه ای ۲۰ متری کارناوال
۱۷۷٫۰۰۰ تومان
متر پارچه ای ۳۰ متری کارناوال
۲۱۲٫۰۰۰ تومان
متر پارچه ای YQ
۲۷۸٫۰۰۰ تومان