قیمت کلید مینیاتوری در سال 1403

ساخت ویلا 80 متری فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر هیوندای مدل C16 ۵۵,۰۰۰ تومان فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر هیوندای مدل C32 ۴۸,۰۰۰ تومان فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر هیوندای مدل C25 ۴۸,۰۰۰ تومان سوپر کنترل فاز دیجیتال شیوا امواج مدل 13B4 ۶۸۰,۰۰۰ تومان کلید کامپکت قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم […]

ساخت ویلا 80 متری

فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر هیوندای مدل C16

۵۵,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر هیوندای مدل C32

۴۸,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر هیوندای مدل C25

۴۸,۰۰۰ تومان

سوپر کنترل فاز دیجیتال شیوا امواج مدل 13B4

۶۸۰,۰۰۰ تومان

کلید کامپکت قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم سه پل سری 6 – هیمل

۲,۴۲۹,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر هیوندای مدل C10

۳۹,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری 3 فاز پارس فانال

۲۰۵,۰۰۰ تومان

کلید اتوماتیک،کمپکت 125آمپر،قابل تنظیم حرارتی-ثابت مغناطیسی HYUNDAIمدلHGM

۳,۴۶۸,۷۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک پل 25 آمپر اشنایدر الکتریک سری C60N مدل24399

۱۸۲,۷۰۰ تومان

بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای مدل HGT40K تنظیمات 15 : 22

۷۳۵,۷۳۵ تومان

کلید کمپکت غیر قابل تنظیم 16 الی 100 آمپر هیوندا

۲,۱۷۱,۴۰۰ تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 16الی100 آمپر هیوندا

۲,۸۰۹,۸۰۰ تومان
عنوان قیمت
فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر هیوندای مدل C16 55,000
پنجاه و پنج هزار تومان
کلید اتوماتیک، پارس فانال 250 آمپر، قابل… 3,397,000
سه میلیون و سیصد و نود و هفت هزار تومان
کلید مینیاتوری تکفاز 25 آمپر پارس فانال تیپ C 83,000
هشتاد و سه هزار تومان
فیوز مینیاتوری تک پل 25 آمپر اشنایدر… 182,700
صد و هشتاد و دو هزار هفتصد تومان
کلید مینیاتوری،3 پل،3 فاز ،10 آمپر،6 کیلو… 245,000
دویست و چهل و پنج هزار تومان
کلید محافظ جان چهار پل 40 آمپر هیوندای HRC63 1,552,300
یک میلیون و پانصد و پنجاه و دو هزار سیصد تومان
فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر هیوندای مدل C50 223,000
دویست و بیست و سه هزار تومان
کلید محافظ جان (RCCB) چهار پل 32 آمپر پارس… 910,000
نهصد و ده هزار تومان
فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر هیوندای مدل C10 39,000
سی و نه هزار تومان
فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر هیوندای مدل C25 48,000
چهل و هشت هزار تومان
کلید مینیاتوری تک پل (6KA) 2 تا 32 آمپر هیوندا 109,200
صد و نه هزار دویست تومان
کلید مینیاتوری رعد سه فاز 10 آمپر تیپ C 223,600
دویست و بیست و سه هزار ششصد تومان
کلید مینیاتوری سه پل 6 آمپر پارس فانال مدل… 293,910
دویست و نود و سه هزار نهصد و ده تومان
سوپر کنترل فاز دیجیتال شیوا امواج مدل 13B4 680,000
ششصد و هشتاد هزار تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… 586,500
پانصد و هشتاد و شش هزار پانصد تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… 780,268
هفتصد و هشتاد هزار دویست و شصت و هشت تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت 400 آمپر،غیرقابل تنظیم… 9,506,000
نه میلیون و پانصد و شش هزار تومان
کلید اتوماتیک FIX پارس فانال 125A الی 250A 1,944,000
یک میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت 125 آمپر،قابل تنظیم… 4,759,000
چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار تومان
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 125الی250… 4,471,950
چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و یک هزار نهصد و پنجاه تومان
کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند HYUNDAI مدل… 968,891
نهصد و شصت و هشت هزار هشتصد و نود و یک تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… 1,716,000
یک میلیون و هفتصد و شانزده هزار تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… 780,268
هفتصد و هشتاد هزار دویست و شصت و هشت تومان
کلید مینیاتوری تک پل 63 آمپر چینت سری NB7 93,090
نود و سه هزار نود تومان
فیوز مینیاتوری یک پل 32 آمپر LS مدل LS BKN C32 106,000
صد و شش هزار تومان
فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر هیوندای مدل C32 48,000
چهل و هشت هزار تومان
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 16الی100 آمپر… 2,809,800
دو میلیون و هشتصد و نه هزار هشتصد تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت 1250 آمپر،قابل تنظیم… 47,839,000
چهل و هفت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار تومان
فیوز مینیاتوری 3 فاز پارس فانال 205,000
دویست و پنج هزار تومان
کلید مینیاتوری سه پل (6KA) 2 تا 63 آمپر هیوندا 271,900
دویست و هفتاد و یک هزار نهصد تومان
کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیک 32 آمپر دنا… 369,000
سیصد و شصت و نه هزار تومان
کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند HYUNDAI مدل… 968,891
نهصد و شصت و هشت هزار هشتصد و نود و یک تومان
کلید مینیاتوری،3 پل،3 فاز ،2 آمپر،6 کیلو… 232,202
دویست و سی و دو هزار دویست و دو تومان
کلید محافظ جان (RCCB) چهار پل 16 آمپر پارس… 910,000
نهصد و ده هزار تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… 550,000
پانصد و پنجاه هزار تومان
کلید مینیاتوری 3 پل(6KA) 1-2-4-50-63 آمپر پارس فانال 324,000
سیصد و بیست و چهار هزار تومان
فیوز مینیاتوری لگراند 16 آمپر تک فاز تیپ B 50,000
پنجاه هزار تومان
فیوز مینیاتوری تک پل ۱۰ آمپر دنا الکتریک 68,300
شصت و هشت هزار سیصد تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت 250 آمپر،قابل تنظیم… 5,650,000
پنج میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
کلید مینیاتوری تک فاز 10 آمپر پارس فانال… 50,000
پنجاه هزار تومان
تایمر چپ گرد، راست گرد شیوا امواج 14B8 68,600
شصت و هشت هزار ششصد تومان
محافظ فیوز میکرومکس الکترونیک مدل AVP-30A 415,000
چهارصد و پانزده هزار تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… 735,735
هفتصد و سی و پنج هزار هفتصد و سی و پنج تومان
کلیداتوماتیک،کمپکت 63آمپر،قابل تنظیم… 2,850,045
دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار چهل و پنج تومان
کلید اتوماتیک، پارس فانال 300 آمپر، غیرقابل… 5,343,000
پنج میلیون و سیصد و چهل و سه هزار تومان
کلیدهای اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم… 2,360,000
دو میلیون و سیصد و شصت هزار تومان
کلید مینیاتوری تک پل 20 آمپر پارس فانال مدل… 94,090
نود و چهار هزار نود تومان
کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیک10الی32A… 429,660
چهارصد و بیست و نه هزار ششصد و شصت تومان
کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز ،16 آمپر،6 کیلو… 105,600
صد و پنج هزار ششصد تومان
کلید اتوماتیک، پارس فانال 80 آمپر، قابل… 2,204,000
دو میلیون و دویست و چهار هزار تومان
فیوز مینیاتوری لگراند 16 آمپر سه فاز تیپ C 92,500
نود و دو هزار پانصد تومان
کلید کامپکت قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم سه… 2,112,100
دو میلیون و صد و دوازده هزار صد تومان
کلید سلکتوری دوطرفه ساده چراغدار رعد 56,000
پنجاه و شش هزار تومان
کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز ،50 آمپر،6 کیلو… 110,055
صد و ده هزار پنجاه و پنج تومان
کلید محافظ جان (RCCB) مدل چهار پل 40A HRC برند HYUNDAI 1,474,990
یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار نهصد و نود تومان
فیوز مینیاتوری تک پل 32 آمپر اشنایدر… 125,000
صد و بیست و پنج هزار تومان
کلید مینیاتوری تک پل 50 آمپر LS مدل BKN 108,000
صد و هشت هزار تومان
کلید مینیاتوری سه پل (6KA) 16A پارس فانال 97,000
نود و هفت هزار تومان
کلید گردان سه فاز یکطرفه 16 آمپر کاوه 1603 133,000
صد و سی و سه هزار تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت 125آمپر،قابل تنظیم… 3,468,700
سه میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار هفتصد تومان
کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز ،25 آمپر،6 کیلو… 110,055
صد و ده هزار پنجاه و پنج تومان
کلید اتوماتیک، پارس فانال 400 آمپر، قابل… 8,462,000
هشت میلیون و چهارصد و شصت و دو هزار تومان
کلید مینیاتوری تک پل 6 آمپر پارس فانال مدل… 94,090
نود و چهار هزار نود تومان
کلید مینیاتوری تک پل (6KA) 63A پارس فانال 107,000
صد و هفت هزار تومان
فیوز مینیاتوری لگراند 25 آمپر تک فاز تیپ C 60,000
شصت هزار تومان
کلید مینیاتوری،3 پل،3 فاز ،4 آمپر،6 کیلو… 332,695
سیصد و سی و دو هزار ششصد و نود و پنج تومان
کلید هوایی (متاسل) سه پل 5000 آمپر مدل کشویی – LS 6,095,700
شش میلیون و نود و پنج هزار هفتصد تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت 40آمپر،قابل تنظیم… 2,850,045
دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار چهل و پنج تومان
کلید حرارتی 1 الی 32A پارس فانال 894,000
هشتصد و نود و چهار هزار تومان
کلید اتوماتیک، پارس فانال 100 آمپر، قابل… 2,200,000
دو میلیون و دویست هزار تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… 602,000
ششصد و دو هزار تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت 160 آمپر،قابل تنظیم… 5,580,000
پنج میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان
کلید مینیاتوری 3 پل 50 آمپر با قدرت قطع 6kA… 328,650
سیصد و بیست و هشت هزار ششصد و پنجاه تومان
کلید مینیاتوری تک پل 2 آمپر با قدرت قطع 6kA… 109,200
صد و نه هزار دویست تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… 3,148,740
سه میلیون و صد و چهل و هشت هزار هفتصد و چهل تومان
کلید LS مینیاتوری،3 پل،3 فاز ،25 آمپر،6 کیلو… 52,000,000
پنجاه و دو میلیون تومان
کلید محافظ جان تک فاز پارس فانال PFR-2P-32A-30mA 623,000
ششصد و بیست و سه هزار تومان
فیوز مینیاتوری سه پل 16 آمپر اشنایدر… 582,750
پانصد و هشتاد و دو هزار هفتصد و پنجاه تومان
کلید محافظ جان تک فاز پارس فانال PFR-2P-25A-30mA 592,410
پانصد و نود و دو هزار چهارصد و ده تومان
کلید کمپکت غیر قابل تنظیم 16 الی 100 آمپر… 2,171,400
دو میلیون و صد و هفتاد و یک هزار چهارصد تومان
کلید LS مینیاتوری،1 پل،1 فاز ،6 آمپر،6 کیلو… 106,000
صد و شش هزار تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… 742,000
هفتصد و چهل و دو هزار تومان
محافظ جان تک فاز 32 آمپر بوش مدل BS6 106,500
صد و شش هزار پانصد تومان
فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر دنا الکتریک… 58,000
پنجاه و هشت هزار تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت 200 آمپر،قابل تنظیم… 4,800,000
چهار میلیون و هشتصد هزار تومان
فیوز مینیاتوری دو پل 10 آمپر دنا الکتریک… 145,500
صد و چهل و پنج هزار پانصد تومان
کلید مینیاتوری دو پل 32 آمپر پارس فانال مدل… 197,000
صد و نود و هفت هزار تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت 25آمپر،قابل تنظیم… 2,850,045
دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار چهل و پنج تومان
سکسیونر تک فاز (پایه فیوز) 51*14 پارس فانال 90,000
نود هزار تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… 602,000
ششصد و دو هزار تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت 630 آمپر،قابل تنظیم… 15,442,000
پانزده میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار تومان
کلید مینیاتوری دو پل (6KA) 2 تا 63 آمپر هیوندا 223,650
دویست و بیست و سه هزار ششصد و پنجاه تومان
فیوز مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر دنا الکتریک 63,100
شصت و سه هزار صد تومان
کلید محافظ جان (RCCB) چهار پل 25 آمپر پارس… 910,000
نهصد و ده هزار تومان
فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر دنا الکتریک… 71,910
هفتاد و یک هزار نهصد و ده تومان
کلید محافظ جان (RCBO) دو پل 32 آمپر ال اس مدل RKP 480,668
چهارصد و هشتاد هزار ششصد و شصت و هشت تومان
فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر کانل سری EP7… 84,500
هشتاد و چهار هزار پانصد تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت 80آمپر،قابل تنظیم… 2,619,000
دو میلیون و ششصد و نوزده هزار تومان
کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند CHINT مدل… 771,000
هفتصد و هفتاد و یک هزار تومان
کلید مینیاتوری اشنایدر سه فاز 63 آمپر تیپ C 1,416,800
یک میلیون و چهارصد و شانزده هزار هشتصد تومان

فیوز مینیاتوری تکفاز 25 آمپر دنا الکتریک ایرانیان

 ۴۹٫۹۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری هیوندای 16 آمپر C

۱۵۱٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز هیوندای ا Hyundai 16 amp single phase miniature fuse

 ۴۵٫۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری 32 آمپر دنا الکتریک

۷۹٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر پارس فانال مدل C25

۹۰٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری 25 آمپر هیوندای B

۱۵۱٫۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری تک فاز 10 آمپر پارس شوان مدل C10

۷۰٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری 32 آمپر سه فاز هیوندای مدلGHO کد63N

۳۲۸٫۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر اشنایدر

۲۸۰٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر دنا الکتریک ا Miniature Circuit Breaker 10A Dena electric

 ۴۹٫۹۰۰ تومان

کلید مینیاتوری 3 فاز 40 آمپر ال اس

۳۴۱٫۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری تک فاز 32 آمپر ال اس

۱۰۷٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک پل 25 آمپر هیوندای (تیپ B) ا HYUNDAI Miniature Circuit Breaker HGD CLASS B – 63AF-B (HGD63N/H)

 ۴۵٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری۶۳ آمپر تکفاز هیوندای ا HGD-N63

۱۱۱٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر ایران زمین مدل B25

۵۲٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری خیام ا fuse

۷۵٫۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری تکفاز 25 آمپر نوع C برند لگراند

۷۵٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر پارس فانال مدل D25

۷۳٫۷۲۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک پل 6 آمپر 6KA ویسنا

۴۲٫۵۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری هیوندای 32 آمپر C

۱۵۱٫۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری سه فاز 32 آمپر ال اس

۳۴۱٫۷۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری۲آمپر تکفاز هیوندای ا HGD-N63

۱۰۹٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری 50 آمپر سه فاز هیوندای ا HGD-N63-3P/50

۳۳۶٫۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری سه پل 25 آمپر (C) پارس فانال ا Pars Fanal Miniature Circuit

۱۴۱٫۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری تک پل 32 آمپر (C) ظرفیت قطع 10KA پارس فانال ا Pars Fanal Miniature Circuit

 ۸۲٫۴۵۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک پل 32 آمپر هیوندای اصل (تیپ C) ا HYUNDAI Miniature Circuit Breaker HGD 32A 1POL – 63AF (HGD63N/H)

 ۵۷٫۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری سه پل / سه فاز شیل ایران

۲۳۵٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز پارس فانال 63-1

 ۹۰٫۹۵۰ تومان

فیوز مینیاتوری هیوندای 25 آمپر C

۱۵۱٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری 32 آمپر تکفار کانل

۱۰۰٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر پارس فانال مدل C16

۷۳٫۷۲۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر پارس فانال مدل B2

۸۱٫۳۲۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر پارس فانال مدل C32 بسته 12 عددی

۸۸۴٫۶۴۰ تومان

کلید مینیاتوری (فیوز) یک پل ۱۶ آمپر دنا الکتریک

۴۹٫۹۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری دو پل 32 آمپر 6KA ویسنا