قیمت کلید مینیاتوری در سال ۱۴۰۲

ساخت ویلا ۸۰ متری فیوز مینیاتوری تک فاز ۱۶ آمپر هیوندای مدل C16 ۵۵,۰۰۰ تومان فیوز مینیاتوری تک فاز ۳۲ آمپر هیوندای مدل C32 ۴۸,۰۰۰ تومان فیوز مینیاتوری تک فاز ۲۵ آمپر هیوندای مدل C25 ۴۸,۰۰۰ تومان سوپر کنترل فاز دیجیتال شیوا امواج مدل ۱۳B4 ۶۸۰,۰۰۰ تومان کلید کامپکت قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم

کد خبر : 7309
تاریخ انتشار : جمعه 5 خرداد 1402 - 12:00
قیمت کلید مینیاتوری در سال ۱۴۰۲

ساخت ویلا ۸۰ متری

فیوز مینیاتوری تک فاز ۱۶ آمپر هیوندای مدل C16

۵۵,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز ۳۲ آمپر هیوندای مدل C32

۴۸,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز ۲۵ آمپر هیوندای مدل C25

۴۸,۰۰۰ تومان

سوپر کنترل فاز دیجیتال شیوا امواج مدل ۱۳B4

۶۸۰,۰۰۰ تومان

کلید کامپکت قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم سه پل سری ۶ – هیمل

۲,۴۲۹,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز ۱۰ آمپر هیوندای مدل C10

۳۹,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری ۳ فاز پارس فانال

۲۰۵,۰۰۰ تومان

کلید اتوماتیک،کمپکت ۱۲۵آمپر،قابل تنظیم حرارتی-ثابت مغناطیسی HYUNDAIمدلHGM

۳,۴۶۸,۷۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر اشنایدر الکتریک سری C60N مدل۲۴۳۹۹

۱۸۲,۷۰۰ تومان

بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای مدل HGT40K تنظیمات ۱۵ : ۲۲

۷۳۵,۷۳۵ تومان

کلید کمپکت غیر قابل تنظیم ۱۶ الی ۱۰۰ آمپر هیوندا

۲,۱۷۱,۴۰۰ تومان

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۱۶الی۱۰۰ آمپر هیوندا

۲,۸۰۹,۸۰۰ تومان
عنوان قیمت
فیوز مینیاتوری تک فاز ۱۶ آمپر هیوندای مدل C16 ۵۵,۰۰۰
پنجاه و پنج هزار تومان
کلید اتوماتیک، پارس فانال ۲۵۰ آمپر، قابل… ۳,۳۹۷,۰۰۰
سه میلیون و سیصد و نود و هفت هزار تومان
کلید مینیاتوری تکفاز ۲۵ آمپر پارس فانال تیپ C ۸۳,۰۰۰
هشتاد و سه هزار تومان
فیوز مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر اشنایدر… ۱۸۲,۷۰۰
صد و هشتاد و دو هزار هفتصد تومان
کلید مینیاتوری،۳ پل،۳ فاز ،۱۰ آمپر،۶ کیلو… ۲۴۵,۰۰۰
دویست و چهل و پنج هزار تومان
کلید محافظ جان چهار پل ۴۰ آمپر هیوندای HRC63 ۱,۵۵۲,۳۰۰
یک میلیون و پانصد و پنجاه و دو هزار سیصد تومان
فیوز مینیاتوری سه فاز ۵۰ آمپر هیوندای مدل C50 ۲۲۳,۰۰۰
دویست و بیست و سه هزار تومان
کلید محافظ جان (RCCB) چهار پل ۳۲ آمپر پارس… ۹۱۰,۰۰۰
نهصد و ده هزار تومان
فیوز مینیاتوری تک فاز ۱۰ آمپر هیوندای مدل C10 ۳۹,۰۰۰
سی و نه هزار تومان
فیوز مینیاتوری تک فاز ۲۵ آمپر هیوندای مدل C25 ۴۸,۰۰۰
چهل و هشت هزار تومان
کلید مینیاتوری تک پل (۶KA) 2 تا ۳۲ آمپر هیوندا ۱۰۹,۲۰۰
صد و نه هزار دویست تومان
کلید مینیاتوری رعد سه فاز ۱۰ آمپر تیپ C ۲۲۳,۶۰۰
دویست و بیست و سه هزار ششصد تومان
کلید مینیاتوری سه پل ۶ آمپر پارس فانال مدل… ۲۹۳,۹۱۰
دویست و نود و سه هزار نهصد و ده تومان
سوپر کنترل فاز دیجیتال شیوا امواج مدل ۱۳B4 ۶۸۰,۰۰۰
ششصد و هشتاد هزار تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… ۵۸۶,۵۰۰
پانصد و هشتاد و شش هزار پانصد تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… ۷۸۰,۲۶۸
هفتصد و هشتاد هزار دویست و شصت و هشت تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت ۴۰۰ آمپر،غیرقابل تنظیم… ۹,۵۰۶,۰۰۰
نه میلیون و پانصد و شش هزار تومان
کلید اتوماتیک FIX پارس فانال ۱۲۵A الی ۲۵۰A ۱,۹۴۴,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت ۱۲۵ آمپر،قابل تنظیم… ۴,۷۵۹,۰۰۰
چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار تومان
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۱۲۵الی۲۵۰… ۴,۴۷۱,۹۵۰
چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و یک هزار نهصد و پنجاه تومان
کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند HYUNDAI مدل… ۹۶۸,۸۹۱
نهصد و شصت و هشت هزار هشتصد و نود و یک تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… ۱,۷۱۶,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و شانزده هزار تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… ۷۸۰,۲۶۸
هفتصد و هشتاد هزار دویست و شصت و هشت تومان
کلید مینیاتوری تک پل ۶۳ آمپر چینت سری NB7 ۹۳,۰۹۰
نود و سه هزار نود تومان
فیوز مینیاتوری یک پل ۳۲ آمپر LS مدل LS BKN C32 ۱۰۶,۰۰۰
صد و شش هزار تومان
فیوز مینیاتوری تک فاز ۳۲ آمپر هیوندای مدل C32 ۴۸,۰۰۰
چهل و هشت هزار تومان
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۱۶الی۱۰۰ آمپر… ۲,۸۰۹,۸۰۰
دو میلیون و هشتصد و نه هزار هشتصد تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت ۱۲۵۰ آمپر،قابل تنظیم… ۴۷,۸۳۹,۰۰۰
چهل و هفت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار تومان
فیوز مینیاتوری ۳ فاز پارس فانال ۲۰۵,۰۰۰
دویست و پنج هزار تومان
کلید مینیاتوری سه پل (۶KA) 2 تا ۶۳ آمپر هیوندا ۲۷۱,۹۰۰
دویست و هفتاد و یک هزار نهصد تومان
کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیک ۳۲ آمپر دنا… ۳۶۹,۰۰۰
سیصد و شصت و نه هزار تومان
کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند HYUNDAI مدل… ۹۶۸,۸۹۱
نهصد و شصت و هشت هزار هشتصد و نود و یک تومان
کلید مینیاتوری،۳ پل،۳ فاز ،۲ آمپر،۶ کیلو… ۲۳۲,۲۰۲
دویست و سی و دو هزار دویست و دو تومان
کلید محافظ جان (RCCB) چهار پل ۱۶ آمپر پارس… ۹۱۰,۰۰۰
نهصد و ده هزار تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… ۵۵۰,۰۰۰
پانصد و پنجاه هزار تومان
کلید مینیاتوری ۳ پل(۶KA) 1-2-4-50-63 آمپر پارس فانال ۳۲۴,۰۰۰
سیصد و بیست و چهار هزار تومان
فیوز مینیاتوری لگراند ۱۶ آمپر تک فاز تیپ B ۵۰,۰۰۰
پنجاه هزار تومان
فیوز مینیاتوری تک پل ۱۰ آمپر دنا الکتریک ۶۸,۳۰۰
شصت و هشت هزار سیصد تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت ۲۵۰ آمپر،قابل تنظیم… ۵,۶۵۰,۰۰۰
پنج میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
کلید مینیاتوری تک فاز ۱۰ آمپر پارس فانال… ۵۰,۰۰۰
پنجاه هزار تومان
تایمر چپ گرد، راست گرد شیوا امواج ۱۴B8 ۶۸,۶۰۰
شصت و هشت هزار ششصد تومان
محافظ فیوز میکرومکس الکترونیک مدل AVP-30A ۴۱۵,۰۰۰
چهارصد و پانزده هزار تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… ۷۳۵,۷۳۵
هفتصد و سی و پنج هزار هفتصد و سی و پنج تومان
کلیداتوماتیک،کمپکت ۶۳آمپر،قابل تنظیم… ۲,۸۵۰,۰۴۵
دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار چهل و پنج تومان
کلید اتوماتیک، پارس فانال ۳۰۰ آمپر، غیرقابل… ۵,۳۴۳,۰۰۰
پنج میلیون و سیصد و چهل و سه هزار تومان
کلیدهای اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم… ۲,۳۶۰,۰۰۰
دو میلیون و سیصد و شصت هزار تومان
کلید مینیاتوری تک پل ۲۰ آمپر پارس فانال مدل… ۹۴,۰۹۰
نود و چهار هزار نود تومان
کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیک۱۰الی۳۲A… ۴۲۹,۶۶۰
چهارصد و بیست و نه هزار ششصد و شصت تومان
کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز ،۱۶ آمپر،۶ کیلو… ۱۰۵,۶۰۰
صد و پنج هزار ششصد تومان
کلید اتوماتیک، پارس فانال ۸۰ آمپر، قابل… ۲,۲۰۴,۰۰۰
دو میلیون و دویست و چهار هزار تومان
فیوز مینیاتوری لگراند ۱۶ آمپر سه فاز تیپ C ۹۲,۵۰۰
نود و دو هزار پانصد تومان
کلید کامپکت قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم سه… ۲,۱۱۲,۱۰۰
دو میلیون و صد و دوازده هزار صد تومان
کلید سلکتوری دوطرفه ساده چراغدار رعد ۵۶,۰۰۰
پنجاه و شش هزار تومان
کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز ،۵۰ آمپر،۶ کیلو… ۱۱۰,۰۵۵
صد و ده هزار پنجاه و پنج تومان
کلید محافظ جان (RCCB) مدل چهار پل ۴۰A HRC برند HYUNDAI ۱,۴۷۴,۹۹۰
یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار نهصد و نود تومان
فیوز مینیاتوری تک پل ۳۲ آمپر اشنایدر… ۱۲۵,۰۰۰
صد و بیست و پنج هزار تومان
کلید مینیاتوری تک پل ۵۰ آمپر LS مدل BKN ۱۰۸,۰۰۰
صد و هشت هزار تومان
کلید مینیاتوری سه پل (۶KA) 16A پارس فانال ۹۷,۰۰۰
نود و هفت هزار تومان
کلید گردان سه فاز یکطرفه ۱۶ آمپر کاوه ۱۶۰۳ ۱۳۳,۰۰۰
صد و سی و سه هزار تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت ۱۲۵آمپر،قابل تنظیم… ۳,۴۶۸,۷۰۰
سه میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار هفتصد تومان
کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز ،۲۵ آمپر،۶ کیلو… ۱۱۰,۰۵۵
صد و ده هزار پنجاه و پنج تومان
کلید اتوماتیک، پارس فانال ۴۰۰ آمپر، قابل… ۸,۴۶۲,۰۰۰
هشت میلیون و چهارصد و شصت و دو هزار تومان
کلید مینیاتوری تک پل ۶ آمپر پارس فانال مدل… ۹۴,۰۹۰
نود و چهار هزار نود تومان
کلید مینیاتوری تک پل (۶KA) 63A پارس فانال ۱۰۷,۰۰۰
صد و هفت هزار تومان
فیوز مینیاتوری لگراند ۲۵ آمپر تک فاز تیپ C ۶۰,۰۰۰
شصت هزار تومان
کلید مینیاتوری،۳ پل،۳ فاز ،۴ آمپر،۶ کیلو… ۳۳۲,۶۹۵
سیصد و سی و دو هزار ششصد و نود و پنج تومان
کلید هوایی (متاسل) سه پل ۵۰۰۰ آمپر مدل کشویی – LS ۶,۰۹۵,۷۰۰
شش میلیون و نود و پنج هزار هفتصد تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت ۴۰آمپر،قابل تنظیم… ۲,۸۵۰,۰۴۵
دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار چهل و پنج تومان
کلید حرارتی ۱ الی ۳۲A پارس فانال ۸۹۴,۰۰۰
هشتصد و نود و چهار هزار تومان
کلید اتوماتیک، پارس فانال ۱۰۰ آمپر، قابل… ۲,۲۰۰,۰۰۰
دو میلیون و دویست هزار تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… ۶۰۲,۰۰۰
ششصد و دو هزار تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت ۱۶۰ آمپر،قابل تنظیم… ۵,۵۸۰,۰۰۰
پنج میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان
کلید مینیاتوری ۳ پل ۵۰ آمپر با قدرت قطع ۶kA… ۳۲۸,۶۵۰
سیصد و بیست و هشت هزار ششصد و پنجاه تومان
کلید مینیاتوری تک پل ۲ آمپر با قدرت قطع ۶kA… ۱۰۹,۲۰۰
صد و نه هزار دویست تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… ۳,۱۴۸,۷۴۰
سه میلیون و صد و چهل و هشت هزار هفتصد و چهل تومان
کلید LS مینیاتوری،۳ پل،۳ فاز ،۲۵ آمپر،۶ کیلو… ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پنجاه و دو میلیون تومان
کلید محافظ جان تک فاز پارس فانال PFR-2P-32A-30mA ۶۲۳,۰۰۰
ششصد و بیست و سه هزار تومان
فیوز مینیاتوری سه پل ۱۶ آمپر اشنایدر… ۵۸۲,۷۵۰
پانصد و هشتاد و دو هزار هفتصد و پنجاه تومان
کلید محافظ جان تک فاز پارس فانال PFR-2P-25A-30mA ۵۹۲,۴۱۰
پانصد و نود و دو هزار چهارصد و ده تومان
کلید کمپکت غیر قابل تنظیم ۱۶ الی ۱۰۰ آمپر… ۲,۱۷۱,۴۰۰
دو میلیون و صد و هفتاد و یک هزار چهارصد تومان
کلید LS مینیاتوری،۱ پل،۱ فاز ،۶ آمپر،۶ کیلو… ۱۰۶,۰۰۰
صد و شش هزار تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… ۷۴۲,۰۰۰
هفتصد و چهل و دو هزار تومان
محافظ جان تک فاز ۳۲ آمپر بوش مدل BS6 ۱۰۶,۵۰۰
صد و شش هزار پانصد تومان
فیوز مینیاتوری تک فاز ۳۲ آمپر دنا الکتریک… ۵۸,۰۰۰
پنجاه و هشت هزار تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت ۲۰۰ آمپر،قابل تنظیم… ۴,۸۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و هشتصد هزار تومان
فیوز مینیاتوری دو پل ۱۰ آمپر دنا الکتریک… ۱۴۵,۵۰۰
صد و چهل و پنج هزار پانصد تومان
کلید مینیاتوری دو پل ۳۲ آمپر پارس فانال مدل… ۱۹۷,۰۰۰
صد و نود و هفت هزار تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت ۲۵آمپر،قابل تنظیم… ۲,۸۵۰,۰۴۵
دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار چهل و پنج تومان
سکسیونر تک فاز (پایه فیوز) ۵۱*۱۴ پارس فانال ۹۰,۰۰۰
نود هزار تومان
بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای… ۶۰۲,۰۰۰
ششصد و دو هزار تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت ۶۳۰ آمپر،قابل تنظیم… ۱۵,۴۴۲,۰۰۰
پانزده میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار تومان
کلید مینیاتوری دو پل (۶KA) 2 تا ۶۳ آمپر هیوندا ۲۲۳,۶۵۰
دویست و بیست و سه هزار ششصد و پنجاه تومان
فیوز مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر دنا الکتریک ۶۳,۱۰۰
شصت و سه هزار صد تومان
کلید محافظ جان (RCCB) چهار پل ۲۵ آمپر پارس… ۹۱۰,۰۰۰
نهصد و ده هزار تومان
فیوز مینیاتوری تک فاز ۲۰ آمپر دنا الکتریک… ۷۱,۹۱۰
هفتاد و یک هزار نهصد و ده تومان
کلید محافظ جان (RCBO) دو پل ۳۲ آمپر ال اس مدل RKP ۴۸۰,۶۶۸
چهارصد و هشتاد هزار ششصد و شصت و هشت تومان
فیوز مینیاتوری تک فاز ۲۵ آمپر کانل سری EP7… ۸۴,۵۰۰
هشتاد و چهار هزار پانصد تومان
کلید اتوماتیک،کمپکت ۸۰آمپر،قابل تنظیم… ۲,۶۱۹,۰۰۰
دو میلیون و ششصد و نوزده هزار تومان
کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند CHINT مدل… ۷۷۱,۰۰۰
هفتصد و هفتاد و یک هزار تومان
کلید مینیاتوری اشنایدر سه فاز ۶۳ آمپر تیپ C ۱,۴۱۶,۸۰۰
یک میلیون و چهارصد و شانزده هزار هشتصد تومان

فیوز مینیاتوری تکفاز ۲۵ آمپر دنا الکتریک ایرانیان

 ۴۹٫۹۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری هیوندای ۱۶ آمپر C

۱۵۱٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز هیوندای ا Hyundai 16 amp single phase miniature fuse

 ۴۵٫۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری ۳۲ آمپر دنا الکتریک

۷۹٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز ۲۵ آمپر پارس فانال مدل C25

۹۰٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری ۲۵ آمپر هیوندای B

۱۵۱٫۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری تک فاز ۱۰ آمپر پارس شوان مدل C10

۷۰٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری ۳۲ آمپر سه فاز هیوندای مدلGHO کد۶۳N

۳۲۸٫۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر اشنایدر

۲۸۰٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز ۱۰ آمپر دنا الکتریک ا Miniature Circuit Breaker 10A Dena electric

 ۴۹٫۹۰۰ تومان

کلید مینیاتوری ۳ فاز ۴۰ آمپر ال اس

۳۴۱٫۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری تک فاز ۳۲ آمپر ال اس

۱۰۷٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر هیوندای (تیپ B) ا HYUNDAI Miniature Circuit Breaker HGD CLASS B – 63AF-B (HGD63N/H)

 ۴۵٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری۶۳ آمپر تکفاز هیوندای ا HGD-N63

۱۱۱٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز ۲۵ آمپر ایران زمین مدل B25

۵۲٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری خیام ا fuse

۷۵٫۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری تکفاز ۲۵ آمپر نوع C برند لگراند

۷۵٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز ۲۵ آمپر پارس فانال مدل D25

۷۳٫۷۲۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک پل ۶ آمپر ۶KA ویسنا

۴۲٫۵۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری هیوندای ۳۲ آمپر C

۱۵۱٫۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری سه فاز ۳۲ آمپر ال اس

۳۴۱٫۷۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری۲آمپر تکفاز هیوندای ا HGD-N63

۱۰۹٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری ۵۰ آمپر سه فاز هیوندای ا HGD-N63-3P/50

۳۳۶٫۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری سه پل ۲۵ آمپر (C) پارس فانال ا Pars Fanal Miniature Circuit

۱۴۱٫۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری تک پل ۳۲ آمپر (C) ظرفیت قطع ۱۰KA پارس فانال ا Pars Fanal Miniature Circuit

 ۸۲٫۴۵۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک پل ۳۲ آمپر هیوندای اصل (تیپ C) ا HYUNDAI Miniature Circuit Breaker HGD 32A 1POL – 63AF (HGD63N/H)

 ۵۷٫۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری سه پل / سه فاز شیل ایران

۲۳۵٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز پارس فانال ۶۳-۱

 ۹۰٫۹۵۰ تومان

فیوز مینیاتوری هیوندای ۲۵ آمپر C

۱۵۱٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری ۳۲ آمپر تکفار کانل

۱۰۰٫۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز ۱۶ آمپر پارس فانال مدل C16

۷۳٫۷۲۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز ۲ آمپر پارس فانال مدل B2

۸۱٫۳۲۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک فاز ۳۲ آمپر پارس فانال مدل C32 بسته ۱۲ عددی

۸۸۴٫۶۴۰ تومان

کلید مینیاتوری (فیوز) یک پل ۱۶ آمپر دنا الکتریک

۴۹٫۹۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری دو پل ۳۲ آمپر ۶KA ویسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

محل تبلیغات شما