قیمت بخاری گازی در سال ۱۴۰۲

قیمت ساخت ویلا ۱۴۰۲ بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل هوشمند AB7 ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان بخاری گاز سوز ۲۰۰۰۰ جدید مهتاب نیک کالا ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان بخاری گازسوز طرح شومینه سیما نیک کالا ۴,۵۰۲,۸۰۰ تومان بخاری گازی ایران شرق مدل بنیامین CH250 ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان بخاری گازی آبسال مدل ۴۶۳ ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان بخاری گازی نیک کالا مدل

کد خبر : 7139
تاریخ انتشار : شنبه 6 خرداد 1402 - 23:30
قیمت بخاری گازی در سال ۱۴۰۲

قیمت ساخت ویلا ۱۴۰۲

Table of Contents

بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل هوشمند AB7

۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

بخاری گاز سوز ۲۰۰۰۰ جدید مهتاب نیک کالا

۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان

بخاری گازسوز طرح شومینه سیما نیک کالا

۴,۵۰۲,۸۰۰ تومان

بخاری گازی ایران شرق مدل بنیامین CH250

۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

بخاری گازی آبسال مدل ۴۶۳

۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان

بخاری گازی نیک کالا مدل مرجان MN12

۳,۰۷۹,۶۰۰ تومان

بخاری گازی آبسال مدل ۴۸۱

۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان

بخاری ایران شرق مدل آذرین ۶۰۰۰

۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان

بخاری گازسوز آفتاب نیک کالا مدل AF18

۳,۴۴۶,۶۰۰ تومان

بخاری گازی پلار مدل ۲۰KN

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بخاری گازی نیک کالا مدل آذر MC24

۴,۵۰۲,۷۰۰ تومان
عنوان قیمت
بخاری ۷۰۰۰ کوپال توانکاران مدل سوپر K700… ۱,۶۵۰,۳۰۰
یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار سیصد تومان
شومینه ایران شرق مدل آذران ۱۵۰۰۰ ۵,۲۶۲,۰۰۰
پانصد و بیست و شش میلیون و دویست هزار تومان
بخاری گازی انرژی مدل GW0460 ۱۰,۰۰۱,۶۷۰
ده میلیون و یک هزار ششصد و هفتاد تومان
بخاری کامل نیسان وانت – اتحاد موتور ۲,۰۲۸,۰۰۰
دو میلیون و بیست و هشت هزار تومان
بخاری گازی ۹۰۰۰ آذر درخشان مدل RS3089000 ۲,۲۰۰,۰۰۰
دو میلیون و دویست هزار تومان
mashhaddavam MD-107 ۲,۶۶۰,۰۰۰
دو میلیون و ششصد و شصت هزار تومان
jahanafrooz JAVF 18 ۲,۱۰۰,۰۰۰
دو میلیون و صد هزار تومان
بخاری زنبوری آراسته مدل ۲۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
هشتصد و بیست هزار تومان
هیتر گازی آذرتهویه مدل A618 ۱۱,۹۹۰,۰۰۰
یازده میلیون و نهصد و نود هزار تومان
بخاری بدون دودکش پلار ۴۵۰۰ ۳PN new ۲,۱۰۰,۰۰۰
دو میلیون و صد هزار تومان
بخاری گازی شارق توس مدل مرجان و شراره ۹۰۰۰ ۲,۹۷۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و هفتاد هزار تومان
بخاری گازسوز ناهید با شیشه رفلکس نیک کالا… ۵,۶۰۵,۰۰۰
پنج میلیون و ششصد و پنج هزار تومان
بخاری گازی مروارید سوز شرق طرح شومینه… ۱,۸۰۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد هزار تومان
بخاری بدون دودکش توان مدل سورینا سرامیکی ۷۶۵,۰۰۰
هفتصد و شصت و پنج هزار تومان
Polar KN-30 Heater ۲,۸۹۰,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد و نود هزار تومان
نیک کالا بخاری نیک کالا مدل مرجان ۱۲۰۰۰ ۴,۴۰۷,۰۰۰
چهار میلیون و چهارصد و هفت هزار تومان
بخاری ایران شرق مدل آذرین ۶۰۰۰ ۲,۶۶۰,۰۰۰
دو میلیون و ششصد و شصت هزار تومان
بخاری گاز سوز مریم نیک کالا مدل MN9-A ۲,۶۴۶,۱۰۰
دو میلیون و ششصد و چهل و شش هزار صد تومان
Morvaridsouz Royal 9000 ۲,۴۰۲,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد و دو هزار تومان
Polar ISUN INVENT ۲,۹۰۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد هزار تومان
بخاری آبسال ۴۳۷F فن دار Absal 437F Gas Heater ۲,۸۰۰,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد هزار تومان
بخاری آبسال ۴۳۷G مدل Absal 437G heater ۲,۱۵۰,۰۰۰
دو میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
بخاری گازی مروارید سوز گرافیکی مدل ۱۲۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد هزار تومان
Nicala KN-16 Heater ۳,۴۰۲,۱۰۰
سه میلیون و چهارصد و دو هزار صد تومان
بخاری شومینه گازی گرمان گاز مدل آگرین ۴,۵۱۰,۰۰۰
چهار میلیون و پانصد و ده هزار تومان
Iransharq F80 Heater ۳,۴۶۲,۰۰۰
سیصد و چهل و شش میلیون و دویست هزار تومان
بخاری گازی با دودکش نیک کالا مدل هوشمند AB7 ۲,۱۹۰,۰۰۰
دو میلیون و صد و نود هزار تومان
Polar 20KN ۲,۳۰۰,۰۰۰
دو میلیون و سیصد هزار تومان
بخاری گازی قارچی فضای باز رین هیت مدل Rain Heat-01 ۸,۰۰۰,۰۰۰
هشت میلیون تومان
هیتر گازی آذرتهویه سازان مدل A610 ۹,۴۹۰,۰۰۰
نه میلیون و چهارصد و نود هزار تومان
Niroo Tahvieh Alborz QG25 JETHEATER LPG ۶,۸۹۰,۰۰۰
شش میلیون و هشتصد و نود هزار تومان
بخاری گازی ۷۰۰۰ توان گاز مدل شفق طرح کودک ۱,۹۴۲,۱۰۰
یک میلیون و نهصد و چهل و دو هزار صد تومان
بخاری گازی آبسال مدل هوشمند کد ۴۰۵ ۱,۹۳۰,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و سی هزار تومان
بخاری گاز سوز ۲۰۰۰۰ جدید مهتاب نیک کالا ۳,۷۹۰,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و نود هزار تومان
بخاری گازی آذر درخشان مدل ۱۴۰۰۰ ۳,۳۸۱,۹۵۰
سه میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار نهصد و پنجاه تومان
Nicala CE-14 Heater ۳,۲۱۳,۱۰۰
سه میلیون و دویست و سیزده هزار صد تومان
بخاری گازی پاییزان مدل E20 ۵۱۰,۰۰۰
پانصد و ده هزار تومان
بخاری گازی بدون دودکش ایران شرق مدل شاهین ۲,۹۷۴,۰۰۰
دویست و نود و هفت میلیون و چهارصد هزار تومان
Absal 463 Heater ۲,۰۵۰,۰۰۰
دو میلیون و پنجاه هزار تومان
بخاری نفتی مدل والور دکوری ۲۷۰,۰۰۰
دویست و هفتاد هزار تومان
بخاری گازسوز طرح شومینه سیما نیک کالا ۴,۵۰۲,۸۰۰
چهار میلیون و پانصد و دو هزار هشتصد تومان
بخاری گازی ونوس ۲۸۰ آزمایش ۴,۰۰۰,۰۰۰
چهار میلیون تومان
بخاری گازی نیک کالا مدل مرجان MN12 ۳,۰۷۹,۶۰۰
سه میلیون و هفتاد و نه هزار ششصد تومان
بخاری گاز سوز نیک کالا مدل صبا MN6-A ۲,۵۹۱,۱۰۰
دو میلیون و پانصد و نود و یک هزار صد تومان
بخاری هوشمند تابشی متحرک آبسال مدل ۴۴۴ (گاز… ۲,۷۰۰,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد هزار تومان
Absal 481 Heater ۱,۰۶۵,۰۰۰
یک میلیون و شصت و پنج هزار تومان
Nicala MC24 Heater ۴,۵۰۲,۷۰۰
چهار میلیون و پانصد و دو هزار هفتصد تومان
بخاری گازی با دودکش نیک کالا مشکی کروکدیلی… ۶,۲۶۰,۵۰۰
شش میلیون و دویست و شصت هزار پانصد تومان
بخاری گازی ۷۵۰۰ مشهد دوام طرح کودک ۲,۶۷۸,۰۰۰
دو میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار تومان
بخاری گازی نیک کالا مدل زرین MC26 طرح شومینه… ۵,۵۸۱,۲۰۰
پنج میلیون و پانصد و هشتاد و یک هزار دویست تومان
بخاری گازی ونیز ۲۸۰ هیوندای ۳,۸۸۵,۰۰۰
سه میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار تومان
بخاری گازی مشهد دوام مدل MD-312 ۳,۳۳۰,۰۰۰
سه میلیون و سیصد و سی هزار تومان
Morvarid Sooz Shargh 28000 Royal Fireplace Gas Heater ۳,۹۰۲,۰۰۰
سه میلیون و نهصد و دو هزار تومان
بخاری گازی نیک کالا طرح شومینه مدل سیمین MC-26 ۵,۹۳۸,۲۰۰
پنج میلیون و نهصد و سی و هشت هزار دویست تومان
NICALA MN9.A Heater ۳,۸۴۲,۰۰۰
سه میلیون و هشتصد و چهل و دو هزار تومان
بخاری گازسوز آفتاب نیک کالا مدل AF18 ۳,۴۴۶,۶۰۰
سه میلیون و چهارصد و چهل و شش هزار ششصد تومان
سوپر هیتر چگالشی آذرتهویه سازان مدل C-A650 ۳۴,۹۹۰,۰۰۰
سی و چهار میلیون و نهصد و نود هزار تومان
بخاری گازی مدل پرنس ۳۰۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
بخاری گازی بدون دودکش سایواگستر ایران شرق… ۲,۰۶۰,۶۰۰
دو میلیون و شصت هزار ششصد تومان
بخاری گاز سوز سپهر الکتریک مدل SE5000B ۲,۳۸۹,۰۰۰
دو میلیون و سیصد و هشتاد و نه هزار تومان
بخاری شومینه گازی گرمان گاز مدل آرژین ۲۴۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
سه میلیون و سیصد هزار تومان
NICALA mc25 Heater ۴,۶۳۶,۲۰۰
چهار میلیون و ششصد و سی و شش هزار دویست تومان
بخاری گازی مشهد دوام مدل MD112 ۳,۳۱۰,۰۰۰
سه میلیون و سیصد و ده هزار تومان
بخاری گازی ایمن گاز مشهد مدل شارین طرح… ۵,۴۹۰,۰۰۰
پنج میلیون و چهارصد و نود هزار تومان
Nicala MC110 Heater ۸,۷۸۴,۰۰۰
هشت میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار تومان
iran shargh Shaghayegh 90 ۳,۵۷۳,۰۰۰
سیصد و پنجاه و هفت میلیون و سیصد هزار تومان
بخاری گازی ۹۰۰۰ مشهد دوام مدل MD209 ۲,۹۱۵,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و پانزده هزار تومان
Sepehr Electric SE14000 Heater ۳,۴۸۸,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد و هشتاد و هشت هزار تومان
بخاری گازی مدل والور سراجیان ۴۷۵,۰۰۰
چهارصد و هفتاد و پنج هزار تومان
Sepehr Electric SARA-14000 Heater ۳,۵۰۰,۰۰۰
سه میلیون و پانصد هزار تومان
بخاری گازی پاییزان مدل ۷۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
بخاری گازی آذر درخشان مدل ۱۴هزار توری ۲,۴۵۰,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
بخاری گازی ایران شرق مدل بنیامین CH250 ۴,۶۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و ششصد هزار تومان
بخاری گازسوز ایران شرق مدل آذرمهر AM 210 G&M ۴,۲۲۰,۰۰۰
چهارصد و بیست و دو میلیون تومان
بخاری گازی ایران شرق مدل آذرگون ۱۹۰۰۰ ۴,۱۹۵,۰۰۰
چهارصد و نوزده میلیون و پانصد هزار تومان
بخاری گازی ۱۲۰۰۰ مشهد دوام مدل MD212 ۳,۳۱۵,۰۰۰
سه میلیون و سیصد و پانزده هزار تومان
Tavan Kasra 28 Gas Heater ۲,۹۲۸,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و بیست و هشت هزار تومان
بخاری گازی ۱۷۰۰۰ ایران شرق مدل فروزان FR170 ۴,۰۹۹,۰۰۰
چهارصد و نه میلیون و نهصد هزار تومان
بخاری گازی گرافیکی مشهد دوام مدل MD-109 ۲,۹۰۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد هزار تومان
بخاری گازی بیستون مدل GF90 ۶,۳۰۰,۰۰۰
شش میلیون و سیصد هزار تومان
بخاری گازی مشهد دوام مدل MD309 ۲,۹۲۵,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار تومان
Polar PN-3 ۲,۵۰۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد هزار تومان
Absal 440 Heater ۲,۲۹۰,۰۰۰
دو میلیون و دویست و نود هزار تومان
شومینه گازی توان مدل اورانوس ۲۴۰۰۰ ۳,۱۷۰,۳۰۰
سه میلیون و صد و هفتاد هزار سیصد تومان
بخاری گازی پلار مدل ۵PN ۳,۷۹۶,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و نود و شش هزار تومان
بخاری آدنیس ۷۰۰۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰
دو میلیون و نود هزار تومان
هیتر گازی کانالی صنعتی آذرتهویه مدل SD-A650 ۵۷,۵۹۰,۰۰۰
پنجاه و هفت میلیون و پانصد و نود هزار تومان
بخاری گازی بدون دودکش سایواگستر ایران شرق… ۲,۷۲۴,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد و بیست و چهار هزار تومان
بخاری گازی سوپر الکتریک مدل بدون دودکش کد… ۱,۴۰۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد هزار تومان
iran shargh Shahab 95 ۳,۶۲۶,۰۰۰
سیصد و شصت و دو میلیون و ششصد هزار تومان
بخاری گازی ۳۲۰۰۰ جنرال مدل پرنسس سفید نقره ای ۴,۱۱۶,۵۴۱
چهار میلیون و صد و شانزده هزار پانصد و چهل و یک تومان
بخاری گازی مدل رویال ۷۰۰۰ ۱,۷۲۰,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و بیست هزار تومان
شومینه ۱۳۰۰ کوپال توانکاران مدل اکسکلوسیو… ۳,۰۰۰,۰۰۰
سه میلیون تومان
بخاری گازی نیک کالا مدل ایده آل MN9 ۲,۶۴۶,۱۰۰
دو میلیون و ششصد و چهل و شش هزار صد تومان
Absal 431 Gas Heater ۱,۹۰۰,۰۰۰
یک میلیون و نهصد هزار تومان
Nicala MC-28 Heater ۵,۵۸۱,۲۰۰
پنج میلیون و پانصد و هشتاد و یک هزار دویست تومان
Morvarid Sooz Shargh 12000 Royal Fireplace Gas Heater ۲,۷۰۲,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد و دو هزار تومان
Absal 401 Heater ۲,۳۹۹,۰۰۰
دو میلیون و سیصد و نود و نه هزار تومان
بخاری گازی بدون دودکش شعله آبی پلار ۲,۳۰۹,۰۰۰
دو میلیون و سیصد و نه هزار تومان
بخاری گازی سپهر الکتریک مدل SE5000CL ۳,۱۵۰,۰۰۰
سه میلیون و صد و پنجاه هزار تومان

بخاری گازی ایران شرق طرح شومینه مدل بنیامین CH250 ا iran sharq gas heater benjamin design model ch250

 ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی شومینه ای نیک کالا مدل قوسی مدرن MC110 ا nicala ghosi modern MC110 Gaseous Heater

 ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی نیک کالا ۱۶۰۰۰ مدل کیوان KN16 ا Nic cala 16000 gas heater model Kevan KN16

 ۵٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی ایران شرق طرح شعله مدل بنیامین CH220 سفید ا Iran Sharq gas heater Flame design Benjamin CH220 model white

۳٫۹۵۹٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی شومینه ای نیک کالا ۲۸۰۰۰ مدل زرین MC28 ا nicala zarin 28000 MC28 Gaseous Heater

 ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی ارنست مدل ۲۸۰۰۰ ا Ernest gas heater 28000

۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان

بخاری تابشی آبسال مدل ۴۶۳ ا Absal radiant heater 463

 ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی نیک کالا مدل مرجان الماسه MN12-A ا heater MN12-A

 ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی آبسال مدل۴۰۵ ا Aabsal

۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی نیک کالا مدل سحر MN6 ا Nicala Gas heaters MN6

۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی اوکارینا(کمپینگ)ژاپنی

۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی آبسال مدل ۴۴۰ ا کد کالا ۱۵۵۳

۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان

بخاری بدون دودکش پلار ۴۵۰۰، مدل T3PN

 ۲٫۶۲۴٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی نیک کالا مدل AB7-B ا nicala gas heater model AB7-B

۴٫۰۲۶٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی شومینه ای نیک کالا ۲۲۰۰۰ مدل سیما MC22 ا nicala sima 22000 MC22 Gaseous Heater

 ۷٫۰۱۴٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی آبسال مدل ۴۳۷ا Absal 437 Gas Heater ا Absal

 ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی پلار ۲۰KN ا Polar 20KN

 ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی نیک کالا مدل ایده آل MN9 ا Nick Kala gas heater, ideal model MN9

۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان

بخاری تابشی آبسال مدل ۴۳۷G ا Absal radiant heater model 437G

۲٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی شومینه ای نیک کالا مدل نفیس MC30 ا nicala nafis 30000 MC 30 Gaseous Heater

۹٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی نیک کالا مدل مهتاب MB-20 ا Nic cala 20,000 gas heater, Mehtab MB20 model

 ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی نیک کالا ۱۸۰۰۰ مدل آفتاب AF18 ا nicala aftab 18000 AF18 Gaseous Heater

 ۵٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی آبسال مدل ۴۳۱G بدون دودکش ا کد کالا ۱۵۵۱

 ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی ایران شرق طرح شومینه مدل بنیامین CH290 ا Iran sharq gas heater fireplace design model benjamin ch290

۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان

بخاری گازی پلار مدل INVENT ا Polar gas heater model invent

 ۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

محل تبلیغات شما