قیمت شعله افکن در سال ۱۴۰۲

آموزش ساخت وی پی ان مشعل گازی پی آر کد NS-500 ۹۹,۰۰۰ تومان سرپیک شعله افکن آویژه صنعت کد AS-T99 ۱۱۰,۰۰۰ تومان مشعل گازسوز گرم ایران خانگی GNG 90 ۹۲,۶۳۸,۰۰۰ تومان سرپیک شعله افکن ترچ کد ۵۰۲ ۹۷,۰۰۰ تومان سرپیک شعله افکن مدل ۱۰۱۰۳ ۱۴۰,۰۰۰ تومان مشعل دو گانه سوز SLG3NZG/2 هوفمات ۳۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان شعله

کد خبر : 7882
تاریخ انتشار : شنبه 20 خرداد 1402 - 14:30

Table of Contents

مشعل گازی پی آر کد NS-500

۹۹,۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن آویژه صنعت کد AS-T99

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مشعل گازسوز گرم ایران خانگی GNG 90

۹۲,۶۳۸,۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن ترچ کد ۵۰۲

۹۷,۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن مدل ۱۰۱۰۳

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مشعل دو گانه سوز SLG3NZG/2 هوفمات

۳۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان

شعله افکن تورچ مدل cm7612

۱۲۵,۰۰۰ تومان

مشعل گازسوز گرم ایران نیروگاهی GNG 90/50

۴,۵۱۲,۰۱۰ تومان

سرپیک شعله افکن فلیم گان کد ۲۲۰۲۴ Flame

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شعله افکن برازینگ مدل kt12

۱۴۹,۰۰۰ تومان

مشعل دوگانه سوز گرم ایران نیروگاهی GND 360

۲۷۶,۰۰۰,۰۱۰ تومان

مشعل دوگانه سوز گرم ایران خانگی GND 301

۱۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان

مشعل دوگانه سوز گرم ایران خانگی GND 300

۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان

مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DP0

۲۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

شعله افکن تورچ کد ۲۰۲۰

۱۹۵,۰۰۰ تومان

شعله افکن کد PJ-388

۹۹,۹۰۰ تومان

مشعل گازی مدل SF-518

۳۳۰,۰۰۰ تومان

سر پیک شعله افکن مدل flame کد ۹۱۵

۹۹,۰۰۰ تومان

سرپیک مشعل گازی و شعله افکن کوره ای آویژه صنعت کد AS-T89

۸۷,۰۰۰ تومان

مشعل گازسوز گرم ایران خانگی ۱/GNG 90

۷,۵۶۸,۰۰۰ تومان

مشعل و تورچ گازی چند کاره پارس

۱۲۹,۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن مدل Flame کد ۵۱۶

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شعله افکن مدل کوره ای BET-2068

۶۸,۵۰۰

سرپیک شعله افکن موبی گاردن مدل NX21666049

۱,۳۵۰,۰۰۰

سرپیک شعله افکن آویژه صنعت کد AS-T99

۱۴۰,۰۰۰

شعله افکن آی سی کیو مدل BET-8608

۶۹,۵۰۰

سرپیک شعله افکن پی آر مدل NS–100 به همراه کپسول گاز

۲۳۰,۰۰۰

سرپیک شعله افکن کامپو مدل ۶۰۶

۱۳۹,۰۰۰

سرپیک شعله افکن پی آر مدل NS-02به همراه کپسول گاز

۱۹۲,۰۰۰

مشعل پروکسون کد ۲۸۱۴۶

۳,۶۰۰,۰۰۰

سرپیک شعله افکن مدل FLAME GON.818

۴۹۵,۰۰۰

شعله افکن دانهیک مدل کوره ای BET-GRIFFIN

۶۰,۰۰۰

مشعل گازی SG2N/K هوفمات

۱۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان

مشعل گازی SL3MZ هوفمات

۱۶,۲۳۳,۸۰۰ تومان

مشعل گازی SG3NZG هوفمات

۲۶,۱۶۰,۲۰۰ تومان

مشعل گازسوز گرم ایران خانگی ۲/GNG 90

۸,۸۶۳,۵۰۰ تومان

مشعل پروکسون کد ۲۸۱۴۶

۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان

شعله افکن کد pmc915

۱۰۸,۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن مدل F G 915

۱۰۵,۰۰۰ تومان

شعله پخش کن ایزوگامی ساده کد ۹۶۰۶۲۹

۷۹۰,۰۰۰ تومان

مشعل گازی مدل TANUR-K

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

شعله افکن ترچ مدل TORCH M-960C

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مشعل دو گانه سوز SLG3NZG هوفمات

۵۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان

مشعل گازی SG3NZ هوفمات

۱۶,۰۲۷,۰۰۰ تومان

مشعل دوگانه سوز گرم ایران خانگی GND 302

۱۶,۳۴۰,۰۰۰ تومان

مشعل گازسوز ایران رادیاتور PGN0SP

۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مشعل دوگانه سوز گرم ایران نیروگاهی GND 350

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشعل دوگانه سوز گرم ایران صنعتی GND 308

۵۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان

مشعل گازسوز گرم ایران پالایشگاهی GNG 90/25

۹۲,۸۷۲,۰۰۰ تومان

مشعل گازسوز گرم ایران نیمه صنعتی ۳/GNG 90

۱۱,۶۴۰,۸۰۰ تومان

شعله افکن مدل New 915

۱۱۸,۰۰۰ تومان

سرپیک گازی بدون کلاج بزرگ

۱۹۰,۰۰۰ تومان

شعله پخش کن سپاهان مدل G 1628

۸۹,۹۹۰ تومان

شعله افکن تورچ کد cm5541

۹۸,۰۰۰ تومان

شعله پخش کن ارسام مدل YP040

۱۳۸,۵۰۰ تومان

شعله افکن روتنبرگر مدل SUPER FIRE 4

۱۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان

مشعل گازی هوفمات مدل SG1N/K

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن مدل kt-12

۱۳۴,۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن مدل WS-502c

۱۰۶,۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن مدل ws-503c

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دسته هوا برش زینسر رابین

۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان

سرپیک جوشکاری گلور مدل GL-340

۱٫۰۴۹٫۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن مدل Flame کد ۵۱۶

۹۰٫۰۰۰ تومان

مشعل و تورچ گازی چند کاره آویژه صنعت

 ۱۲۹٫۰۰۰ تومان

شعله افکن تورچ کامپو مدل ۶۰۶ ا PLIERS

۱۱۹٫۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن مدل new915 ا Flame Gun 915 new

 ۸۴٫۰۰۰ تومان

مشعل تورچ مدل M60 ا Torch gaz model M60

۲۱۰٫۰۰۰ تومان

سر پیک شعله افکن کوچک ساده

۸۱٫۰۰۰ تومان

سرپیک(سرشعله) صنعتی کارپت زن KT-2104

۱۵۰٫۰۰۰ تومان

سرپیک جوشکاری اسمیت طلا سازی مدلi80

 ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان

شعله پخش کن ایزوگامی پارس تنظیم

۱۰۰٫۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن پی آر مدل NS–02

۱۱۷٫۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن توسن مدل THT-46CO

 ۱۴۴٫۵۰۰ تومان

سرپیک برشکاری بلند مورکس

 ۸۳۶٫۰۰۰ تومان

سر پیک شعله افکن توسن – TOSAN مدل THT-16CO

 ۸۹٫۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن پی آر مدل NS–03 به همراه کپسول گاز

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شعله افکن لوموس مدل PJ-143/2

۸۸,۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن پی آر مدل NS–100

۱۹۰,۰۰۰ تومان

شعله افکن سیلور مدل YP-GT-TR-VP

۶۸۰,۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن مدل BLOW LAMP TORCH.815

۱۲۸,۸۰۰ تومان

شعله افکن تورچ مدل WS-7612C

۲۹۹,۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن مدل FLAME GON.7003

۲۴۰,۰۰۰ تومان

شعله افکن مدل HONGHSHI ELECTRON

۴۸۰,۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن پی آر مدل NS–100 به همراه کپسول گاز

۲۳۰,۰۰۰ تومان

سری شعله افکن چیکن کد YPT400

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن لوموس مدل s500

۱۰۶,۰۸۰ تومان

سرپیک شعله افکن مدل NS-02-65020

۱۵۵,۰۰۰ تومان

سرپیک شعله افکن مستر تورچ مدل WS-7612C

۲۹۹,۰۰۰ تومان

مشعل گازسوز شوفاژ کار مدل CKI-G55

۱۱,۵۴۴,۵۰۰ تومان

سر پیک شعله افکن مدل FLAME-2

۱۱۷,۵۰۰ تومان

شعله افکن فلام گان مدل cmp-260jet

۲۵۹,۹۶۰ تومان

مشعل گازوییلی هوفمات مدل SL3MZG

۴۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

مشعل دوگانه سوز گرم ایران صنعتی GND 315

۱۲۶,۱۲۶,۰۰۰ تومان

مشعل دوگانه سوز گرم ایران صنعتی GND 306

۴۹,۶۸۶,۰۰۰ تومان

مشعل دوگانه سوز گرم ایران نیمه صنعتی GND 303

۱۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان

مشعل گازسوز گرم ایران نیروگاهی GNG 90/60

۲۴۹,۱۵۸,۰۰۰ تومان

مشعل گازسوز گرم ایران نیروگاهی GNG 90/40

۲۲۷,۰۱۰,۰۰۰ تومان

مشعل گازسوز گرم ایران پالایشگاهی GNG 90/30

۱۸۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

مشعل گازسوز گرم ایران صنعتی GNG 90/15

۷۶,۲۵۸,۰۰۰ تومان

مشعل گازسوز گرم ایران نیمه صنعتی ۵/GNG 90

۱۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان

مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DP1SP

۱۵,۹۱۲,۰۰۰ تومان

مشعل مدادی هانست مدل ۵۰۳JET

۴۲۰,۰۰۰ تومان

مشعل گازی مدل TANUR-KK2

۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان

شعله افکن کد cm44258

۲۱۸,۴۰۰ تومان

تورچ هوا گاز روکسی کیت ۴۰۰ روتنبرگر آلمان

۲۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

محل تبلیغات شما