قیمت شیر توالت اهرمی در سال 1403

آموزش ساخت وی پی ان شیر آفتابه ایتالیایی قهرمان کروم ۸۲۸,۰۰۰ تومان شیر توالت KWC مدل زو کروم ۲,۴۸۱,۷۰۰ تومان شیر توالت قهرمان مدل اسپانیایی کروم ۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان شیر توالت درسا راسان ۱,۰۴۲,۰۰۰ تومان شیر توالت قهرمان مدل ارکیده کروم ۲,۲۷۸,۰۰۰ تومان شیر توالت قهرمان مدل سهند کروم ۱,۲۶۷,۰۰۰ تومان شیر آفتابه آنتیک طلامات خشدار […]

آموزش ساخت وی پی ان

شیر آفتابه ایتالیایی قهرمان کروم

۸۲۸,۰۰۰ تومان

شیر توالت KWC مدل زو کروم

۲,۴۸۱,۷۰۰ تومان

شیر توالت قهرمان مدل اسپانیایی کروم

۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان

شیر توالت درسا راسان

۱,۰۴۲,۰۰۰ تومان

شیر توالت قهرمان مدل ارکیده کروم

۲,۲۷۸,۰۰۰ تومان

شیر توالت قهرمان مدل سهند کروم

۱,۲۶۷,۰۰۰ تومان

شیر آفتابه آنتیک طلامات خشدار قهرمان

۳,۱۷۴,۰۰۰ تومان

شیر آفتابه راسان مدل پارمیس کروم

۱,۳۷۹,۰۰۰ تومان

شیر توالت مدل سورنا راسان کروم

۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان

شیر توکار توالت مدل فلت کلار

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

شیر توالت مدل پاپیون راسان کروم

۱,۹۸۹,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت
شیر توالت قهرمان مدل کلاسیک کاستا 1,114,000
یک میلیون و صد و چهارده هزار تومان
شیر دستشویی شودر مدل سنیور شیری طلایی 2,601,000
دو میلیون و ششصد و یک هزار تومان
شیر توالت توکار کلار مدل فلور لاکچری کروم 1,550,000
یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
شیر توالت شودر مدل پاریس کروم 1,516,000
یک میلیون و پانصد و شانزده هزار تومان
شیر توالت قهرمان مدل فلت رویال 1,933,000
یک میلیون و نهصد و سی و سه هزار تومان
شیر توالت تکی راسان مدل تنسو 1,164,000
یک میلیون و صد و شصت و چهار هزار تومان
شیر توالت راسان مدل آلیس کروم 3,126,000
سه میلیون و صد و بیست و شش هزار تومان
شیر توالت شودر مدل لرد کروم 1,611,000
یک میلیون و ششصد و یازده هزار تومان
شیر آفتابه تنسو رویال قهرمان کروم 1,412,000
یک میلیون و چهارصد و دوازده هزار تومان
شیر توالت قهرمان مدل سهند کروم 1,223,000
یک میلیون و دویست و بیست و سه هزار تومان
شیر توالت قهرمان مدل باران کروم 1,740,000
یک میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان
شیر توالت موناکو پلاس شودر کروم 2,977,000
دو میلیون و نهصد و هفتاد و هفت هزار تومان
شیر توالت البرز روز مدل علاالدین 2,689,000
دو میلیون و ششصد و هشتاد و نه هزار تومان
شیر توالت KWC مدل متیس مشکی 2,573,000
دو میلیون و پانصد و هفتاد و سه هزار تومان
شیر توالت شودر مدل اپال کروم 1,160,000
یک میلیون و صد و شصت هزار تومان
شیر توالت شودر سری لوکا کروم 1,548,000
یک میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار تومان
شیر آفتابه آنتیک طلامات خشدار قهرمان 3,289,200
سه میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار دویست تومان
شیر توالت راسان مدل آتیس کروم 2,202,000
دو میلیون و دویست و دو هزار تومان
شیر توالت راسان مدل الیزه رزگلد 3,815,000
سه میلیون و هشتصد و پانزده هزار تومان
شیر توالت بیده توکار شودر مدل رومر کروم 1,444,800
یک میلیون و چهارصد و چهل و چهار هزار هشتصد تومان
شیر آفتابه یا توالت قهرمان مدل فلت – اهرمی 1,320,000
یک میلیون و سیصد و بیست هزار تومان
شیر آفتابه فلت برسام قهرمان 2,341,779
دو میلیون و سیصد و چهل و یک هزار هفتصد و هفتاد و نه تومان
شیر آفتابه آبشار 2 قهرمان کروم 1,070,000
یک میلیون و هفتاد هزار تومان
شیر توالت KWC مدل ریتا مشکی 2,199,500
دو میلیون و صد و نود و نه هزار پانصد تومان
شیر توالت اهرمی راسان مدل تکی 450,000
چهارصد و پنجاه هزار تومان
شیر شلنگی راسان مدل نیوکاستا 389,800
سیصد و هشتاد و نه هزار هشتصد تومان
شیرتوالت قهرمان مدل بهادر طلایی مات 1,359,150
یک میلیون و سیصد و پنجاه و نه هزار صد و پنجاه تومان
شیر آفتابه آلمانی قهرمان کروم 1,499,000
یک میلیون و چهارصد و نود و نه هزار تومان
شیر توالت شودر مدل مانا 1,399,000
یک میلیون و سیصد و نود و نه هزار تومان
شیر اهرمی توالت KWC مدل آوا کروم 2,930,000
دو میلیون و نهصد و سی هزار تومان
شیر توالت البرز روز مدل مرجان 1,344,000
یک میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار تومان
شیر توالت درسا راسان 948,000
نهصد و چهل و هشت هزار تومان
شیر توالت راسان مدل مروارید کروم 1,347,000
یک میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار تومان
شیر آفتابه راسان مدل پریمو کروم 2,260,000
دو میلیون و دویست و شصت هزار تومان
شیر آفتابه قهرمان تتراس 1 1,629,000
یک میلیون و ششصد و بیست و نه هزار تومان
شیر توالت قهرمان مدل اسپانیایی کروم 1,145,000
یک میلیون و صد و چهل و پنج هزار تومان
شیر توالت شودر مدل دانته کروم 2,288,000
دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار تومان
شیر توالت مدل پاپیون راسان کروم 1,991,000
یک میلیون و نهصد و نود و یک هزار تومان
شیر توالت راسان مدل آتیس طلا مات 2,000,000
دو میلیون تومان
شیر توالت شودر مدل لوکا مشکی طلا 2,292,000
دو میلیون و دویست و نود و دو هزار تومان
شیر توالت کلار مدل رویال 2,050,000
دو میلیون و پنجاه هزار تومان
شیر توالت شودر مدل باواریا کروم 2,059,000
دو میلیون و پنجاه و نه هزار تومان
شیر توکار توالت مدل فلت کلار 1,250,000
یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
شیر توالت شودر مدل اکو کروم 1,036,000
یک میلیون و سی و شش هزار تومان
شیر توالت KWC مدل زو کروم 2,481,700
دو میلیون و چهارصد و هشتاد و یک هزار هفتصد تومان
شیر توالت شودر مدل یونیک پلاس شیری طلا 2,994,000
دو میلیون و نهصد و نود و چهار هزار تومان
شیر توالت کلار مدل نیو آریا کروم 2,050,000
دو میلیون و پنجاه هزار تومان
شیر توالت راسان مدل صدف سفید طلایی 1,391,000
یک میلیون و سیصد و نود و یک هزار تومان
شیر توالت KWC مدل متیس کروم 2,473,400
دو میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار چهارصد تومان
شیر توالت راسان مدل تیدا 1/2 359,000
سیصد و پنجاه و نه هزار تومان
شیر توالت البرز روز مدل روبرتو 3,144,000
سه میلیون و صد و چهل و چهار هزار تومان
شیر توالت مدل تندیس راسان کروم 2,294,000
دو میلیون و دویست و نود و چهار هزار تومان
شیر توالت مدل سورنا راسان کروم 2,064,000
دو میلیون و شصت و چهار هزار تومان
شیر توالت قهرمان مدل دریا کروم 2,225,000
دو میلیون و دویست و بیست و پنج هزار تومان
شیر سرویس بهداشتی شیرآلات بهداشتی قهرمان… 1,211,000
یک میلیون و دویست و یازده هزار تومان
شیر توالت قهرمان مدل ارکیده کروم 2,199,000
دو میلیون و صد و نود و نه هزار تومان
شیر توالت KWC مدل کواترو کروم 2,722,400
دو میلیون و هفتصد و بیست و دو هزار چهارصد تومان
شیر توالت راسان مدل هیپو کروم 1,774,000
یک میلیون و هفتصد و هفتاد و چهار هزار تومان
شیر آفتابه راسان مدل پارمیس کروم 1,379,000
یک میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار تومان
شیر توالت آنتیک کروم مات قهرمان 3,320,000
سه میلیون و سیصد و بیست هزار تومان
شیر توالت اهرمی راسان مدل رابیت سفید 2,167,000
دو میلیون و صد و شصت و هفت هزار تومان
شیر توالت راسان مدل پریمو طلایی 2,716,000
دو میلیون و هفتصد و شانزده هزار تومان
شیر توالت قهرمان مدل تنسو 2 968,000
نهصد و شصت و هشت هزار تومان
شیر توالت شودر مدل راموند کروم 2,023,000
دو میلیون و بیست و سه هزار تومان
شیر توالت شودر مدل شارپ کروم 2,106,000
دو میلیون و صد و شش هزار تومان
شیر توالت راسان مدل هیپو سفید طلایی 1,776,000
یک میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار تومان
شیر افتابه اهرمی راسان مدل رابیت کروم 1,500,000
یک میلیون و پانصد هزار تومان
شیر توالت شودر مدل یونیک طلا مات 2,448,000
دو میلیون و چهارصد و چهل و هشت هزار تومان
شیر توالت شودر مدل لرد سفید 1,651,400
یک میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار چهارصد تومان
شیر توالت مدل تیتانیوم کروم راسان 2,611,000
دو میلیون و ششصد و یازده هزار تومان
شیر توالت اهرمی کاویان مدل پارمیس 1,552,000
یک میلیون و پانصد و پنجاه و دو هزار تومان
شیر اهرمی آفتابه راسان مدل هلیا کروم 1,678,000
یک میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار تومان
توالت توکار شودر مدل زیگموند طلایی 2,065,000
دو میلیون و شصت و پنج هزار تومان
شیر توالت تکی شودر مدل لوکا 985,000
نهصد و هشتاد و پنج هزار تومان
شیر توالت قهرمان مدل ایتالیایی رویال کروم 1,220,000
یک میلیون و دویست و بیست هزار تومان
شیر توالت شودر مدل بیزانس طلا 3,383,500
سه میلیون و سیصد و هشتاد و سه هزار پانصد تومان
شیر توالت قهرمان مدل یاقوت کروم 1,970,000
یک میلیون و نهصد و هفتاد هزار تومان
شیر اهرمی توالت KWC مدل ریتا کروم 2,200,000
دو میلیون و دویست هزار تومان
شیر توالت شودر اسمارت شیری کروم 2,132,000
دو میلیون و صد و سی و دو هزار تومان
توالت توکار شودر مدل روگن کروم 2,023,000
دو میلیون و بیست و سه هزار تومان
شیر آفتابه ایتالیایی قهرمان کروم 828,000
هشتصد و بیست و هشت هزار تومان
شیر توالت البرز روز مدل جوکر 2,082,000
دو میلیون و هشتاد و دو هزار تومان
شیر توالت راسان مدل لوتوس سفید کروم 2,280,000
دو میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان
شیر توالت کاریزما البرز روز 2,461,600
دو میلیون و چهارصد و شصت و یک هزار ششصد تومان
شیر توالت شودر مدل کلاسیک شیری طلایی 1,662,000
یک میلیون و ششصد و شصت و دو هزار تومان
شیر توالت کروم مات شودر مدل اروپا 3,300,000
سه میلیون و سیصد هزار تومان
شیر توالت شودر مدل لوکا طلایی مات 1,880,000
یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تومان
توالت توکار شودر مدل رومر کروم 1,981,000
یک میلیون و نهصد و هشتاد و یک هزار تومان
شیر توالت شودر مدل اطلس تو پلاس کروم 1,298,000
یک میلیون و دویست و نود و هشت هزار تومان
شیر توالت KWC مدل متیس بنفش 2,140,000
دو میلیون و صد و چهل هزار تومان
شیر توالت راسان مدل صدف طلایی 1,612,000
یک میلیون و ششصد و دوازده هزار تومان
شیر توالت KWC مدل مایا کروم 2,390,400
دو میلیون و سیصد و نود هزار چهارصد تومان
شیر توالت شودر مدل تکی شارپ 1,258,000
یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار تومان
شیر توالت کلار مدل برلیان طلایی 3,350,000
سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
شیر توالت KWC مدل زئوس کروم دستیگره راست 2,780,000
دو میلیون و هفتصد و هشتاد هزار تومان
شیر توالت شودر مدل مارینو کروم 2,534,000
دو میلیون و پانصد و سی و چهار هزار تومان
شیر توالت قهرمان مدل آبشار 1 923,400
نهصد و بیست و سه هزار چهارصد تومان
شیر توالت KWC مدل اراتو سفید 2,556,400
دو میلیون و پانصد و پنجاه و شش هزار چهارصد تومان
شیر توالت قهرمان مدل آنتیک طلایی 3,854,000
سه میلیون و هشتصد و پنجاه و چهار هزار تومان
شیر توالت راسان مدل درنا کروم 1,347,000
یک میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار تومان

شیر توالت اهرمی دسته اردکی

۴۹۰٫۰۰۰ تومان

شیر توالت قهرمان مدل اسپانیایی رویال

۱٫۲۱۱٫۰۰۰ تومان

شیر آفتابه تکی مدل دینر

۵۴۰٫۰۰۰ تومان

شیر توالت تکی راسان مدل تیدا

 ۴۲۹٫۰۰۰ تومان

شیر توالت ارکیده کروم قهرمان ا Orkide Chrome Toilet

۲٫۲۷۸٫۰۰۰ تومان

شیر توالت تکی شودر مدل شارپ

۱٫۲۵۹٫۰۰۰ تومان

شیر توالت یونیک مشکی کروم شودر ا Unic Chrome Black Toilet

 ۲٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان

شیر توالت فلت رویال کروم قهرمان ا Flat Royal Chrome Toilet

 ۱٫۹۳۳٫۰۰۰ تومان

شیر سرویس بهداشتی فیروزه مدل مینی آیدا

۱٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان

شیر توالت فلت صدف کروم قهرمان ا Flat Sadaf Chrome Toilet

 ۲٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان

شیر توالت راسان مدل رابیت

۱٫۹۰۲٫۰۰۰ تومان

شیر توالت روکار هانس گروهه مدل Puravida کد 15672000 ا Hansgrohe Puravida Single lever toilet mixer exposed

۳۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

شیر توالت اهرمی ساتین

۱٫۹۹۷٫۶۰۰ تومان

شیر توالت آبشار رویال طلایی قهرمان ا Abshar Royal Gold Toilet

۱٫۳۰۴٫۰۰۰ تومان

شیر توالت اهرمی دیواری کاویان نیلا (قو-بدون علم و شلنگ) ا Kavian Nila Wall-mounted Single Faucet (chrome)

۵۷۰٫۰۰۰ تومان

شیر توالت کروم کاویان

۲۱۸٫۵۰۰ تومان

شیر توالت توکار لاکچری فلت سفید

 ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

شیر توالت اروپا کروم مات شودر ا Europe Chrome Mat Toilet

۳٫۲۹۳٫۴۰۰ تومان

شیر توالت اسپانیایی کروم قهرمان ا Spanish Chrome Toilet

 ۱٫۳۹۶٫۰۰۰ تومان

شیر توالت توکار گلد-کروم گروهه مدل Grandera کد 19932IG0 – با مغزی ا GROHE GRANDERA CONCEALED TOILET MIXER

۳۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان

شیر توالت ریتا سفید کی دبلیو سی ا Rita White

۲٫۵۹۲٫۰۰۰ تومان

شیر سرویس بهداشتی فیروزه مدل مهرسان

۸۳۸٫۰۰۰ تومان

شیر توالت kwc مدل زئوس ا KWC Zeus Toilet Tap

 ۲٫۸۸۸٫۰۰۰ تومان

شیر توالت توکار رومر کروم مات شودر ا Romer Chrome Toilet Wall Mounted

 ۲٫۳۷۹٫۷۵۰ تومان