قیمت گاز رومیزی در سال 1403

هزینه ساخت ویلا 1403 گاز اخوان کد GI14 ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان اجاق گاز داتیس مدل DG-534 ۶,۵۷۴,۰۰۰ تومان گاز اخوان کد GI 35S ۵,۲۹۷,۰۰۰ تومان اجاق گاز رومیزی 5 شعله استیل مدل GI13 اخوان ۴,۰۵۱,۳۱۹ تومان اجاق گاز داتیس مدل DG-567 ۱۰,۰۶۹,۰۰۰ تومان اجاق گاز صفحه ای آلتون استیل. مدل S516 ۶,۲۳۷,۰۰۰ تومان اجاق گاز صفحه […]

هزینه ساخت ویلا 1403

گاز اخوان کد GI14

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اجاق گاز داتیس مدل DG-534

۶,۵۷۴,۰۰۰ تومان

گاز اخوان کد GI 35S

۵,۲۹۷,۰۰۰ تومان

اجاق گاز رومیزی 5 شعله استیل مدل GI13 اخوان

۴,۰۵۱,۳۱۹ تومان

اجاق گاز داتیس مدل DG-567

۱۰,۰۶۹,۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای آلتون استیل. مدل S516

۶,۲۳۷,۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DS 514

۶,۹۱۶,۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG542

۹,۳۹۸,۰۰۰ تومان

گاز اخوان کد V8

۸,۵۲۰,۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای بوش مدل ppq9a6b90

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V5

۷,۱۴۳,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت
اجاق گاز صفحه شیشه ای داتیس مدل DG-512 ULTRA 9,746,000
نه میلیون و هفتصد و چهل و شش هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای استیل داتیس مدل DS-515 6,916,000
شش میلیون و نهصد و شانزده هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG302 4,340,000
چهار میلیون و سیصد و چهل هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای اخوان GI6 4,512,000
چهار میلیون و پانصد و دوازده هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای کن مدل 523M 8,028,000
هشت میلیون و بیست و هشت هزار تومان
گاز رومیزی اخوان مدل ونوس v16 7,993,000
هفت میلیون و نهصد و نود و سه هزار تومان
اجاق گاز صفحه شیشه ای کن آی مدل IG-8507 4,820,000
چهار میلیون و هشتصد و بیست هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V5 7,143,000
هفت میلیون و صد و چهل و سه هزار تومان
گاز صفحه ای آلتون مدل GS526 4,980,000
چهار میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان
اجاق گاز 5 شعله کن مدل G 502 9,052,000
نه میلیون و پنجاه و دو هزار تومان
گاز رومیزی مدل S519 آلتون 6,268,240
شش میلیون و دویست و شصت و هشت هزار دویست و چهل تومان
اجاق گاز 5 شعله شیشه ای داتیس مدل DG-561 9,740,000
نه میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان
صفحه گاز رومیزی کد DG-531 داتیس 5,933,000
پنج میلیون و نهصد و سی و سه هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای آلتون مدل IG516DW 9,100,000
نه میلیون و صد هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG542 9,398,000
نه میلیون و سیصد و نود و هشت هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای اخوان جم مدل Z 4 4,718,000
چهار میلیون و هفتصد و هیجده هزار تومان
اجاق گاز رومیزی 5 شعله استیل استیل… 5,492,760
پنج میلیون و چهارصد و نود و دو هزار هفتصد و شصت تومان
گاز اخوان کد GI 35S 5,297,000
پنج میلیون و دویست و نود و هفت هزار تومان
اجاق گاز صفحه شیشه ای کن آی مدل IG-6401 4,703,000
چهار میلیون و هفتصد و سه هزار تومان
صفحه گاز رومیزی کد MG5091 بیمکث 5,669,000
پنج میلیون و ششصد و شصت و نه هزار تومان
اجاق توکار استیل البرز S-5902 5,532,000
پنج میلیون و پانصد و سی و دو هزار تومان
اجاق گاز رومیزی 5 شعله داتیس مدل DS-533LED 10,272,000
ده میلیون و دویست و هفتاد و دو هزار تومان
اجاق توکار اخوان v2 7,979,000
هفت میلیون و نهصد و هفتاد و نه هزار تومان
گاز صفحه استیل 523S کن 8,030,000
هشت میلیون و سی هزار تومان
اجاق گاز شیشه ای سفید مدل DG-582 Ultra داتیس 9,831,000
نه میلیون و هشتصد و سی و یک هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل Steel Alborz G-5904 5,678,100
پنج میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار صد تومان
گاز صفحه شیشه G24 HE-S اخوان 5,309,550
پنج میلیون و سیصد و نه هزار پانصد و پنجاه تومان
اجاق گاز صفحه ای 5 شعله شیشه ای استیل البرز… 4,627,700
چهار میلیون و ششصد و بیست و هفت هزار هفتصد تومان
اجاق گاز داتیس مدل DG-534 6,574,000
شش میلیون و پانصد و هفتاد و چهار هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای استیل اخوان مدل GI15 4,570,000
چهار میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان
گاز صفحه ای داتیس مدل DG551 6,553,000
شش میلیون و پانصد و پنجاه و سه هزار تومان
گاز توکار آلتون مدل Alton Steel Gas S517 6,452,600
شش میلیون و چهارصد و پنجاه و دو هزار ششصد تومان
اجاق گاز صفحه ای بوش مدل ppq9a6b90 24,000,000
بیست و چهار میلیون تومان
اجاق گاز صفحه استیل اخوان کد V25 (ونوس 25) 7,625,000
هفت میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار تومان
اجاق گاز رومیزی 5 شعله شیشه‌ای استیل البرز… 5,800,000
پنج میلیون و هشتصد هزار تومان
اجاق توکار استیل البرز S-5905 2,150,000
دو میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای توکار بوش مدل PRS9A6D70… 36,500,000
سی و شش میلیون و پانصد هزار تومان
اجاق گاز 5 شعله ایتالیایی ایلیا استیل مدل IG… 9,882,400
نه میلیون و هشتصد و هشتاد و دو هزار چهارصد تومان
اجاق گاز صفحه ای اخوان سفید مدل GI-142 5,516,000
پنج میلیون و پانصد و شانزده هزار تومان
اجاق گاز 2 شعله داتیس شیشه مدل DG-203 3,602,000
سه میلیون و ششصد و دو هزار تومان
گاز صفحه ای اخوان مدل V8S 8,668,000
هشت میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار تومان
گاز رومیزی کد S5960 استیل البرز 4,546,900
چهار میلیون و پانصد و چهل و شش هزار نهصد تومان
گاز رومیزی اخوان مدل ونوس v14 7,507,200
هفت میلیون و پانصد و هفت هزار دویست تومان
گاز صفحه استیل S505 ایلیا استیل 6,468,000
شش میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار تومان
اجاق گاز داتیس مدل DG-567 10,069,000
ده میلیون و شصت و نه هزار تومان
گاز صفحه ای آلتون مدل S520D 6,570,000
شش میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان
اجاق توکار CAN 521G 6,800,000
شش میلیون و هشتصد هزار تومان
اجاق گاز رومیزی اخوان مدل Gi135-s 5,733,000
پنج میلیون و هفتصد و سی و سه هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DS 514 6,916,000
شش میلیون و نهصد و شانزده هزار تومان
گاز صفحه استیل MG 5088 بیمکث 4,080,000
چهار میلیون و هشتاد هزار تومان
اجاق توکار استیل البرز S-6901 7,787,000
هفت میلیون و هفتصد و هشتاد و هفت هزار تومان
گاز اخوان کد GI14 2,800,000
دو میلیون و هشتصد هزار تومان
اجاق گاز 5 شعله استیل بیمکث مدل MG5084 3,788,450
سه میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار چهارصد و پنجاه تومان
اجاق گاز صفحه ای استیل داتیس مدل DS-524 9,053,000
نه میلیون و پنجاه و سه هزار تومان
گاز صفحه ای بیمکث مدل MG 5081 4,100,000
چهار میلیون و صد هزار تومان
اجاق توکار اخوان GI13-S 5,525,000
پنج میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای 6 شعله استیل البرز مدل S-6125 6,436,000
شش میلیون و چهارصد و سی و شش هزار تومان
اجاق گاز استیل اخوان مدل Gi135 5,733,000
پنج میلیون و هفتصد و سی و سه هزار تومان
گاز صفحه ای اخوان مدل V21 7,078,000
هفت میلیون و هفتاد و هشت هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای 5 شعله شیشه ای استیل البرز… 3,799,600
سه میلیون و هفتصد و نود و نه هزار ششصد تومان
اجاق گاز رومیزی MG5098 بیمکث 4,250,000
چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
گاز صفحه ایی اخوان پنج شعله مدل GI-24 S 5,426,000
پنج میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار تومان
اجاق گاز توکار آلتون مدل SG518 6,268,240
شش میلیون و دویست و شصت و هشت هزار دویست و چهل تومان
گاز اخوان کد GI 24 5,287,000
پنج میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای آلتون مدل S501 T استیل 5 شعله 5,807,340
پنج میلیون و هشتصد و هفت هزار سیصد و چهل تومان
گاز اخوان کد V8 8,520,000
هشت میلیون و پانصد و بیست هزار تومان
اجاق گاز داتیس ۵ شعله مدل DG-545 9,185,000
نه میلیون و صد و هشتاد و پنج هزار تومان
گاز G28 اخوان 7,377,000
هفت میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای آلتون استیل. مدل S516 6,280,000
شش میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان
اجاق توکار گازی کن 513S 7,917,000
هفت میلیون و نهصد و هفده هزار تومان
اجاق گاز صفحه شیشه ای بیمکث مدل MG 5087 5,609,000
پنج میلیون و ششصد و نه هزار تومان
اجاق گاز صفحه استیل کن آی مدل IS-9501 4,740,000
چهار میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای اخوان G135 6,849,000
شش میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای توکار بوش مدل PCR9A5B90 15,000,000
پانزده میلیون تومان
اجاق توکار کن CAN 518S 8,030,000
هشت میلیون و سی هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای آلتون مدل S401 استیل 4 شعله 4,239,000
چهار میلیون و دویست و سی و نه هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای اخوان استیل v3 7,349,000
هفت میلیون و سیصد و چهل و نه هزار تومان
اجاق گاز صفحه شیشه ای کن مدل IG-8510 4,820,000
چهار میلیون و هشتصد و بیست هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای کن سفید. مدل اپل 7,951,100
هفت میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار صد تومان
اجاق گاز رومیزی آلتون مدل IS523 6,680,000
شش میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای 5 شعله شیشه ای استیل البرز… 3,846,200
سه میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار دویست تومان
اجاق گاز رومیزی 5 شعله استیل مدل GI13 اخوان 4,051,319
چهار میلیون و پنجاه و یک هزار سیصد و نوزده تومان
گاز رومیزی کد Gi-26 اخوان 2,944,000
دو میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار تومان
گاز صفحه ای بیمکث مدل MG 5080 3,772,000
سه میلیون و هفتصد و هفتاد و دو هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای داتیس DG535 9,148,000
نه میلیون و صد و چهل و هشت هزار تومان
اجاق توکار LETO PG14 16,350,000
شانزده میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
اجاق گاز 5 شعله شیشه ای کن مدل IG8518M 5,020,000
پنج میلیون و بیست هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای شیشه ای کن مدل IG – 8503 4,820,000
چهار میلیون و هشتصد و بیست هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V15 7,841,000
هفت میلیون و هشتصد و چهل و یک هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای استیل کن مدل 518M 6,580,000
شش میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان
اجاق گاز داتیس مدل DG-544 8,990,000
هشت میلیون و نهصد و نود هزار تومان
گاز توکار داتیس مدل DG 402 4,600,000
چهار میلیون و ششصد هزار تومان
گاز توکار آلتون مدلAlton Glass Gas G516D 5,950,000
پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای 5 شعله استیل البرز مدل S5956 4,323,800
چهار میلیون و سیصد و بیست و سه هزار هشتصد تومان
گاز صفحه استیل S-5910 استیل البرز 6,723,400
شش میلیون و هفتصد و بیست و سه هزار چهارصد تومان
اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG536 8,829,000
هشت میلیون و هشتصد و بیست و نه هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای اخوان V13 7,507,200
هفت میلیون و پانصد و هفت هزار دویست تومان
اجاق توکار گازی اخوان G13-HE 6,042,000
شش میلیون و چهل و دو هزار تومان
گاز صفحه ای آلتون مدل IS524 8,028,000
هشت میلیون و بیست و هشت هزار تومان
گاز صفحه ای اخوان سری Gi مدل Gi 145 5,300,000
پنج میلیون و سیصد هزار تومان

اجاق گاز صفحه ای GI 24 اخوان ا GI 24

 ۵٫۲۸۷٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز استیل ۵ شعله استیل البرز مدل S5910 ا Steel Alborz Steel Hob

۸٫۷۶۷٫۴۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-135 ا Akhavan GI 135

 ۵٫۷۳۳٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای فافا مدل شیشه ای چدن گرد دایموند

۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز طرح فر ام دی اف مدل1024

 ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز اسنوا سری رومینا مدل SGC5-1101-1102 ا SNOWA SGC5-110

 ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز فردار ۵ شعله دوو مدل DGC5-2112N ا Fardar 5 burner DAEWOO model DGC5-2112N

 ۱۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز اسنوا سری شف مدل SGC5-7111 ا Snowa SGC5-7111 Chef Series Oven

 ۱۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-142 ا Akhavan GI 142

۵٫۴۲۱٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز داتیس مدل DG-531 ا DATEES

۵٫۹۳۳٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI 13 ا Akhavan GI 13

۵٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای ساباف DG-561 داتیس ا DG-561

 ۹٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز استیل ۵ شعله استیل البرز مدل S5904 ا Steel Alborz Steel Hob

۶٫۶۲۸٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز مبله فردار تخت خوان مدل M8-EDTR ا 18 ماه ضمانت اخوان سرویس

۱۵٫۲۶۲٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل داتیس مدل DS-514 ا Datees DS-514 Steel Gas Hob

 ۶٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز فردار سینجر سری آسا مدل SG-E52 _ 513-514 ا Singer Asa Series Stove Model SG-E52

۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز آلتون مدل MXW _ MXS _ X5 ا ALTON Range Cooker X5

 ۱۷٫۸۸۳٫۸۹۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای کن مدل IS-9502 ا is-9502(91*51)

 ۶٫۳۷۵٫۶۰۰ تومان

اجاق گاز گوفر مدل TyphonCSSABAF اقساطی خرید کارت اعتباری مهر

۲۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-135-S ا gi-135-s(86*50)

 ۵٫۷۳۳٫۰۰۰ تومان