قیمت آبسردکن در سال ۱۴۰۳

هزینه ساخت ویلا ۷۰ متری آبسردکن ایستکول مدل TM-RW410 ۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان آبسردکن ایستکول مدل TM-CW409 ۸,۲۹۶,۰۰۰ تومان آبسردکن ایستکول مدل TM-SW441R ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان آبسردکن گوسونیک مدل GWD-526 ۷,۲۳۳,۰۰۰ تومان آبسردکن گوسونیک مدل GWD-523 ۶,۶۶۴,۰۰۰ تومان آبسردکن ایستکول مدل TM-SW415UF ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان آب سرد کن یخچال دار رومیزی نیکای مدل NWD-1209 ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان آبسردکن ایستکول مدل […]

هزینه ساخت ویلا ۷۰ متری

آبسردکن ایستکول مدل TM-RW410

۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان

آبسردکن ایستکول مدل TM-CW409

۸,۲۹۶,۰۰۰ تومان

آبسردکن ایستکول مدل TM-SW441R

۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

آبسردکن گوسونیک مدل GWD-526

۷,۲۳۳,۰۰۰ تومان

آبسردکن گوسونیک مدل GWD-523

۶,۶۶۴,۰۰۰ تومان

آبسردکن ایستکول مدل TM-SW415UF

۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

آب سرد کن یخچال دار رومیزی نیکای مدل NWD-1209

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آبسردکن ایستکول مدل TM-DW414

۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان

آبسردکن ایستاده افترون AFTRON مدل۵۷۰۰

۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

آب سرد کن جی پاس مدل GWD8356

۴,۹۹۹,۰۰۰ تومان

آب سرد کن ایستاده گوسونیک مدل GWD-525

۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان

آب سردکن ایستاده مجیک مدل WPU 9900 F

۲۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت
منبع آبگرم آبسردکن ۹۰۰,۰۰۰
نهصد هزار تومان
جالیوانی آبسردکن آبشار مدل TP ۳۸۴,۰۰۰
سیصد و هشتاد و چهار هزار تومان
آبسردکن سه شیر استیل آرسین تجهیز مدل افرا ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
ده میلیون و چهارصد هزار تومان
EastCool TM-P20 Water Dispenser Tank ۱,۱۸۵,۰۰۰
یک میلیون و صد و هشتاد و پنج هزار تومان
آبسردکن رومیزی بیسمارک مدل BM2157 ۷,۴۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و چهارصد هزار تومان
EastCool TM-P22 Water Dispenser Tank ۱,۲۴۶,۰۰۰
یک میلیون و دویست و چهل و شش هزار تومان
آبسردکن چهار شیر استیل آرسین تجهیز مدل افرا ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
یازده میلیون و دویست هزار تومان
EastCool TM-SG400P Water Dispenser ۹,۶۰۰,۰۰۰
نه میلیون و ششصد هزار تومان
جا لیوانی آبسرد کن w.cup ۱۹۵,۰۰۰
صد و نود و پنج هزار تومان
آبسردکن گوسونیک رومیزی مدل GWD-515 ۵,۰۴۹,۰۰۰
پنج میلیون و چهل و نه هزار تومان
آب سردکن ایستاده مجیک مدل WPU 9900 F ۲۴,۵۹۰,۰۰۰
بیست و چهار میلیون و پانصد و نود هزار تومان
جالیوانی آبسردکن دبلیوکاپ مدل DN-011027 ۲۱۵,۵۰۰
دویست و پانزده هزار پانصد تومان
شیر ابسردکن صبا مدل S2 ۱۹۵,۵۰۰
صد و نود و پنج هزار پانصد تومان
آبسردکن مدل ۲ شیر ۱۰,۹۴۰,۰۰۰
ده میلیون و نهصد و چهل هزار تومان
آبسردکن ۵۰ گالن ۴ شیر ۳طرفه تمام استیل زاگرس… ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
سی میلیون و پانصد هزار تومان
مخزن آبسرد کن سوفیلتر مدل T4G ۶۵۰,۰۰۰
ششصد و پنجاه هزار تومان
BOSCH RDW1571 Water-Dispenser ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پانزده میلیون تومان
EastCool TM-RW410 Water Dispenser ۷,۶۹۵,۰۰۰
هفت میلیون و ششصد و نود و پنج هزار تومان
آبسردکن ایستکول مدل TM-DW414 ۷,۳۸۰,۰۰۰
هفت میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان
آب سرد کن ایستاده گوسونیک مدل GWD-525 ۷,۴۱۰,۰۰۰
هفت میلیون و چهارصد و ده هزار تومان
آب سرد کن یخچال دار رومیزی نیکای مدل NWD-1209 ۵,۵۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و پانصد هزار تومان
آبسردکن یخچال دار نوال مدل WTD-054 ۷,۹۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و نهصد هزار تومان
ذغال پمپ دستگاه تصفیه کننده آب مدل ZP بسته ۲… ۱۵,۰۰۰
پانزده هزار تومان
آبسردکن ۳۰گالن استیل ۲شیر سبلان مدل SWD-30G2… ۲۴,۹۹۰,۰۰۰
بیست و چهار میلیون و نهصد و نود هزار تومان
جا لیوانی آبشار مدل MG ۴۸۴,۰۰۰
چهارصد و هشتاد و چهار هزار تومان
فیلتر تصفیه ممبران فیلمتک Filmtec ظرفیت ۵۰ گالن ۲۰۵,۰۰۰
دویست و پنج هزار تومان
شیر آبسردکن مدل مجیک ۷۰۰,۰۰۰
هفتصد هزار تومان
آبسردکن استیل ۱۰ گالن زاگرس مدل ZWD-10GT ۱۶,۶۰۰,۰۰۰
شانزده میلیون و ششصد هزار تومان
EastCool TM-CW409 Water Dispenser ۸,۲۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و دویست هزار تومان
آبسردکن ۵۰ گالن سه طرفه استیل ۴ شیر سبلان… ۲۹,۹۹۰,۰۰۰
بیست و نه میلیون و نهصد و نود هزار تومان
آبسردکن و تصفیه آب ایستاده فامیلی مدل WHP-1800 ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
بیست و یک میلیون تومان
آبسردکن گوسونیک مدل GWD-526 ۷,۲۳۳,۰۰۰
هفت میلیون و دویست و سی و سه هزار تومان
آبسردکن دو شیر ۸,۹۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و نهصد هزار تومان
شیر آبسردکن صبا مدل DN-A_S_S ۳۲۳,۵۰۰
سیصد و بیست و سه هزار پانصد تومان
آبسردکن اداری زاگرس مدل TM-ZW101 ۷,۲۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و دویست هزار تومان
آبسردکن و تصفیه ایستاده کوکو مدل KN501SW ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بیست و پنج میلیون تومان
آبسردکن ایستاده اسمارتک مدل SWD-740 ۷,۱۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و صد هزار تومان
EastCool TM-RW 440 Water Dispenser ۹,۰۰۰,۰۰۰
نه میلیون تومان
آبسردکن بنس مدل BYB1188 ۷,۴۹۹,۰۰۰
هفت میلیون و چهارصد و نود و نه هزار تومان
آبسردکن ۱۵ گالن ۲ شیر تمام استیل صنعتی سبلان… ۱۷,۱۹۰,۰۰۰
هفده میلیون و صد و نود هزار تومان
جا لیوانی کارو ۱۰۰,۰۰۰
صد هزار تومان
بلبرینگ پمپ دستگاه تصفیه کننده آب مدل ۶۲۰۱ ۲۵,۰۰۰
بیست و پنج هزار تومان
مخزن آبسرد کن مدل sw20 ۱۲۴,۹۷۰
صد و بیست و چهار هزار نهصد و هفتاد تومان
جالیوانی پیچی ایستکول ۴۰۰,۰۰۰
چهارصد هزار تومان
آبسردکن ایستاده افترون AFTRON مدل۵۷۰۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
ده میلیون و دویست هزار تومان
آبسردکن گوسونیک GWD-525 ۷,۳۹۳,۰۰۰
هفت میلیون و سیصد و نود و سه هزار تومان
آبسردکن ایستکول مدل EASTCOOL TM-SW300UF ۱۴,۶۹۶,۱۰۰
چهارده میلیون و ششصد و نود و شش هزار صد تومان
آبسردکن ۴ شیر تمام استیل صنعتی سبلان مدل SW45L ۱۳,۹۰۰,۰۰۰
سیزده میلیون و نهصد هزار تومان
Magic WDU8900F Water Dispenser ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
نوزده میلیون تومان
منبع فیلتردار آبسردکن ایستکول Eastcool TM-PK15 ۱,۴۳۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و سی هزار تومان
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW441R ۸,۳۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و سیصد هزار تومان
مخزن آبسرد کن مدل استوانه ای کد ۲۰ ۹۵,۰۰۰
نود و پنج هزار تومان
سه راه ورودی تصفیه کننده آب مدل دوقلو ۳/۴ ۸۷,۰۰۰
هشتاد و هفت هزار تومان
آبسردکن ۹۱۹R Nikura ۷,۵۹۷,۰۰۰
هفت میلیون و پانصد و نود و هفت هزار تومان
آبسردکن تی سی ال مدل TY-LYR3B/C ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
یازده میلیون تومان
آبسردکن تی سی ال مدل TY-LYR62B/C ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
یازده میلیون تومان
Arshia WD118-1831 ۹,۸۰۰,۰۰۰
نه میلیون و هشتصد هزار تومان
منبع PET ساده ایستکول ۸۷,۰۰۰
هشتاد و هفت هزار تومان
EastCool TM-SW415UF Water Dispenser ۱۳,۹۰۰,۰۰۰
سیزده میلیون و نهصد هزار تومان
Midea WD-1833SB Water Dispenser ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
چهارده میلیون و سیصد هزار تومان
آبسرد کن ایستاده گری ۱۳,۴۲۰,۰۰۰
سیزده میلیون و چهارصد و بیست هزار تومان
بلبرینگ پمپ دستگاه تصفیه کننده آب مدل ۶۰۸ یک… ۲۵,۰۰۰
بیست و پنج هزار تومان
جالیوانی آهنربایی ایستکول ۴۰۰,۰۰۰
چهارصد هزار تومان
آبسردکن نیکایی مدل NWD-1300 ۶,۹۳۱,۹۲۱
شش میلیون و نهصد و سی و یک هزار نهصد و بیست و یک تومان
Magic WPU 8900F Water Dispenser ۱۸,۹۹۰,۰۰۰
هیجده میلیون و نهصد و نود هزار تومان
آبسرد کن سام مدل WD-SF846W ۱۳,۷۹۰,۰۰۰
سیزده میلیون و هفتصد و نود هزار تومان
آب سرد کن دومخزنه دلمونتی مدل DL1210 ۵,۹۹۹,۰۰۰
پنج میلیون و نهصد و نود و نه هزار تومان
آبسردکن ایستکول مدل TM-DW305UF ۹,۰۶۷,۰۰۰
نه میلیون و شصت و هفت هزار تومان
TCL Water Dispenser YX-LYR62B/C ۱۱,۷۵۰,۰۰۰
یازده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان
آبسردکن گوسونیک مدل GWD-523 ۶,۶۶۴,۰۰۰
شش میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار تومان
آب سرد کن دومخزنه دلمونتی مدل DL1200 ۴,۶۹۹,۰۰۰
چهار میلیون و ششصد و نود و نه هزار تومان
شیر آبسردکن مدل تراست ۶۲۰,۰۰۰
ششصد و بیست هزار تومان
TEC12710 ۱۹۹,۵۰۰
صد و نود و نه هزار پانصد تومان
EastCool TM-PW15 Water Dispenser Tank ۱,۳۰۶,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و شش هزار تومان
آبسردکن الکتا مدل EWD-323HN ۳,۷۰۲,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و دو هزار تومان
آبسردکن آنی آدمک ۴ شیر مدل AD4-SF ۴۵,۲۰۰,۰۰۰
چهل و پنج میلیون و دویست هزار تومان
آبسردکن گوسونیک ۸۰ وات مدل GWD-527 ۶,۸۴۸,۰۰۰
شش میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار تومان
مخزن ۲۰ لیتر آبسرد کن بدون دسته ۱۲۸,۰۰۰
صد و بیست و هشت هزار تومان
آبسردکن پاناسونیک مدل SDM-WD3238TG ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
سیزده میلیون و پانصد هزار تومان
آبسردکن استیل ۱۵ گالن تک شیر زاگرس مدل ZWD-15G1 ۱۶,۷۰۰,۰۰۰
شانزده میلیون و هفتصد هزار تومان
آبسرد کن نیکای مدل NWD1900T ۵,۲۵۱,۴۵۵
پنج میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار چهارصد و پنجاه و پنج تومان
آبسردکن استیل زیمنس مدل DW13705 ۱۰,۴۵۰,۰۰۰
ده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
آبسردکن و آبجوش کن ایستاده فمیلی مدل WHP-850 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیست میلیون تومان
فیلتر تصفیه کننده آب نیمه صنعتی نپتون مدلRo… ۱۱,۶۰۰,۰۰۰
یازده میلیون و ششصد هزار تومان
آبسردکن نیکایی مدل NWD-1900R ۵,۷۷۶,۶۰۰
پنج میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار ششصد تومان
آبسرد کن استیل ۴ شیر -۸۹۶۵ ۱۸,۰۳۴,۰۰۰
هیجده میلیون و سی و چهار هزار تومان
مخزن ۱۰ لیتر آبسرد کن دسته دار ۹۳,۰۰۰
نود و سه هزار تومان
جالیوانی آبسردکن آبشار ۲ مدل TP ۳۸۵,۰۰۰
سیصد و هشتاد و پنج هزار تومان
شاسی یدکی دستگاه تصفیه آب مدل FIBER ۱۹۵,۰۰۰
صد و نود و پنج هزار تومان
جا لیوانی آبسرد کن مدل SCD-2 ۲۱۵,۰۰۰
دویست و پانزده هزار تومان
آبسردکن NIKAI. NWD1900C ۷,۶۸۹,۰۰۰
هفت میلیون و ششصد و هشتاد و نه هزار تومان
آب سرد کن جی پاس مدل GWD8356 ۵,۴۹۰,۰۰۰
پنج میلیون و چهارصد و نود هزار تومان
آبسردکن نیکایی مدل NWD-8808CS ۶,۵۰۰,۰۰۰
شش میلیون و پانصد هزار تومان
آبسردکن و تصفیه ایستاده کوکو مدل FN601SW ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بیست و پنج میلیون تومان
آبسردکن ۱۵ گالن تک شیر تمام استیل صنعتی… ۱۶,۱۹۰,۰۰۰
شانزده میلیون و صد و نود هزار تومان
جا لیوانی آبسرد کن دبلیوکاپ مدل SCD-2 ۲۱۵,۵۰۰
دویست و پانزده هزار پانصد تومان
آبسردکن پاناسونیک یخچال دار مدل SDM-WD3320TG ۸,۱۹۰,۰۰۰
هشت میلیون و صد و نود هزار تومان
Magic WDU-305W Water Dispenser ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
هیجده میلیون تومان
آبسردکن استیل صنعتی ۳ شیر سبلان مدل SW35L ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون و پانصد هزار تومان
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW411 ۸,۰۰۰,۰۰۰
هشت میلیون تومان
 

 

تصفیه آب خانگی ۶مرحله فول cck ا Cck

۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

آبسردکن پاناسونیک یخچال دار مدل SDM-WD3320TG ا panasonic Water cooler SDM-WD3320TG

۸٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان

آبسرد کن/آب سرد کن صنعتی ۲شیر تمام استیل

۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

یخچال ایستاده افترون کره ایی اصل -۵۷۰۰ AFWD ا AFTRON AFWD 5700

۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

آبسردکن رومیزی نیکای NWD-1209 ا Nikai NWD-1209 water cooler

 ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

آبسردکن چند کاره اوبر مدل RB001 هوشمند ا RB001 Ouber Smart Water Fundation Bluetooth LED

 ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

آبسردکن ایستکول مدل TM-CW409N ا EASTCOOL TM-CW409N Water Dispenser

۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تصفیه آب خانگی اکوسافت مدل ROBUST 500 ا ECOSOFT SENSE ROBUST 500

۱۳٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان

تصفیه آب ۶ مرحله ای cck هک تایوان

۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

آب سرد کن ایستاده گوسونیک GWD-526 ا Gosonic GWD-526 Water cooler 580W

۷٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تصفیه آب سافت واترsoft water هفت ۷ مرحله

۳٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان

آکوا جوی مدل پرایم AQUA JOY PRIME

 ۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان

آبسردکن گوسونیک مدل GWD-527 ا water dispenser

۶٫۸۴۷٫۰۰۰ تومان

تصفیه آب سر شیری -کد ۹۹۰

۸۰۰٫۰۰۰ تومان

آبسردکن رومیزی گوسونیک مدل GWD-515 ا GOSONIC Water Dispenser Hot and Cold Model GWD-515

 ۵٫۰۴۸٫۰۰۰ تومان

دستگاه تصفیه آب ۶ مرحله ای پلاس ا Water purifier

۶٫۷۹۷٫۰۰۰ تومان

آبسردکن ایستکول مدل TM-SW 441 R ا EastCool TM-SW 441 R Water Dispenser

۶٫۲۲۸٫۱۰۰ تومان

دستگاه تصفیه آب تانک پک ۷ مرحله ا Tankpac 7Stage RO Water Purification System

۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان

تصفیه آب صنعتی وآب شیرین کن RO

۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

مخزن ذخیره تصفیه آب خانگی تانک پک تایوان مدل tp19

۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

آبسردکن ایستاده گوسونیک مدل GWD-523 ا GWD-523 Gosonic Water Dispenser

 ۶٫۵۴۷٫۰۰۰ تومان

دستگاه تصفیه آب خانگی هیوندای مدل H700

۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تصفیه آب آکواجوی مدل الیت ا Aquajoy Elite

۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

آبسردکن/ آبسردکن صنعتی ۳شیر تمام استیل

 ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

پک کامل فیلتر تصفیه آب روناک بسته ۶ عددی

۴۵۰٫۰۰۰ تومان

آبسردکن نیکایی یخچال دار مدل NWD-1206N ا Nikai Water Dispenser with Refrigeratorm Hot and Cold Model NWD1206N

 ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

آبسردکن پاناسونیک مدل SDM-WD3238TG ا Panasonic Water Dispensers SDM-WD3238TG

 ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

پک فیلتر تصفیه آب جوی واتر مدل CCK بسته سه عددی ا cck filter pack 3s

۵۵٫۰۰۰ تومان

دستگاه تصفیه آب خانگی ۷مرحله ایVTN.RO100Taiwan

۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان