قیمت انبر جوشکاری در سال ۱۴۰۲

ساخت ویلا انبر جوشکاری در سال ۱۴۰۲ انبر جوشکاری وینکس مدل EH2602 ۲۵۰,۰۰۰ تومان انبر اتصال جوشکاری مدل E300A ۴۰,۰۰۰ تومان انبر جوشکاری ۲۰۰ تا ۳۰۰ آمپر فروزان ۲۶۲,۵۰۰ تومان انبر جوشکاری مهدوی مدل ۲۵۰A ۱۳۲,۰۰۰ تومان انبر جوشکاری آروا مدل ۲۴۰۱ ظرفیت ۳۵۰ آمپر ۲۰۸,۸۱۰ تومان انبر جوشکاری ۵۵۰ آمپر فروزان ۴۷۵,۸۰۰ تومان انبرجوش ۳۵۰

کد خبر : 7901
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 شهریور 1402 - 8:00
قیمت انبر جوشکاری در سال ۱۴۰۲

ساخت ویلا

Table of Contents

انبر جوشکاری در سال ۱۴۰۲

انبر جوشکاری وینکس مدل EH2602

۲۵۰,۰۰۰ تومان

انبر اتصال جوشکاری مدل E300A

۴۰,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری ۲۰۰ تا ۳۰۰ آمپر فروزان

۲۶۲,۵۰۰ تومان

انبر جوشکاری مهدوی مدل ۲۵۰A

۱۳۲,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری آروا مدل ۲۴۰۱ ظرفیت ۳۵۰ آمپر

۲۰۸,۸۱۰ تومان

انبر جوشکاری ۵۵۰ آمپر فروزان

۴۷۵,۸۰۰ تومان

انبرجوش ۳۵۰ آمپر فروزان F350

۳۵۶,۲۰۰ تومان

انبرجوش ۴۵۰ آمپر فروزان F450

۳۹۰,۰۰۰ تومان

انبر جوش ۲۰۰ تا ۳۰۰ آمپر توسن T140-200/300 EH

۲۷۴,۵۰۰ تومان

انبر جوشکاری فروزان کد pr250m

۱۷۵,۰۰۰ تومان

انبر جوش ایرانی دماوند ۵۰۰ آمپر

۱۳۸,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری فروزان کد pr350 m

۳۸۰,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری دماوند مدل ۳۰۰ آمپر

۱۳۸,۰۰۰ تومان

انبر جوش نووا مدل NTE293

۳۷۷,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری EH-500 محک

۲۹۷,۰۰۰ تومان

انبر جوش ۴۵۰ تا ۵۵۰ آمپر توسن T140-550 EH

۳۷۰,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری نووا مدل NTE 2932 ظرفیت ۵۵۰ آمپر

۴۵۰,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری اکتیو تولز مدل AC5500

۱۸۷,۲۰۰ تومان

انبر جوشکاری فروزان کد pr450 m

۴۰۸,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری مهدوی مدل ۳۵۰A

۴۲۷,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری مهدوی مدل ۵۵۰A

۵۶۲,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری مهدوی مدل ۶۵۰A

۶۷۵,۰۰۰ تومان

انبرجوش ۲۵۰ آمپر فروزان F250

۳۶۰,۰۰۰ تومان

Nova NTF 2780 Air Control Unit

۱,۱۶۶,۰۰۰ تومان

Nova NTF2680 Air Control Unit

۸۱۰,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری شیلدر مدل SH500A ظرفیت ۵۰۰ آمپر

۴۵۳,۹۰۰ تومان

انبر جوشکاری شیلدر مدلSH300AH ظرفیت ۳۰۰ آمپر

۲۱۲,۹۰۰ تومان

انبر جوشکاری نووا مدل NTE 2930 ظرفیت ۳۰۰ آمپر

۳۳۰,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری اینکو INGCO ELECTRODE HOLDER WAH10001

۴۷۵,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری اکتیو تولز مدل AC5300

۱۵۱,۲۰۰ تومان

انبر جوش ۳۰۰ وینر مدل W-024

۱۸۵,۰۰۰ تومان

انبر جوش ۶۵۰ فروزان

۶۰۵,۰۰۰ تومان

انبر جوش وینر مدل W-02-A

۲۳۰,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری آیرون مکس مدل IM-EH500 ظرفیت ۵۰۰ آمپر

۲۷۶,۰۰۰ تومان

انبر اتصال جوشکاری جی جوش مدل ۳۵۰A

۲۰۰,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری ۲۰۰ تا ۳۰۰ آمپر فروزان

۲۸۶,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری ۵۵۰ آمپر فروزان

۴۸۵,۰۰۰ تومان

انبرجوش ۳۵۰ آمپر فروزان F350

۳۸۳,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری نووا مدل NTE 2932 ظرفیت ۵۵۰ آمپر

۴۰۵,۰۰۰ تومان

انبرجوش ۴۵۰ آمپر فروزان F450

۴۰۰,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری آروا مدل ۲۴۰۱ ظرفیت ۳۵۰ آمپر

۲۱۹,۲۰۰ تومان

انبر جوش ۲۰۰ تا ۳۰۰ آمپر توسن T140-200/300 EH

۲۲۰,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری EH-500 محک

۲۷۰,۰۰۰ تومان

انبرجوش ۵۵۰ آمپر فروزان

۵۲۶,۲۴۰ تومان

انبر جوشکاری اکتیو تولز مدل AC5500H

۲۳۹,۰۰۰ تومان

انبر جوش نووا مدل NTE2931

۳۷۷,۰۰۰ تومان

انبر جوش ۶۵۰ فروزان

۲۸۰,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری مهدوی مدل ۲۵۰A

۱۳۲,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری نووا مدل NTE 2930 ظرفیت ۳۰۰ آمپر

۳۳۰,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری فروزان کد pr450 m

۳۶۰,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری فروزان کد pr350 m

۳۷۹,۹۸۰ تومان

انبر جوشکاری وینکس مدل EH2602

۲۵۰,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری آیرون مکس مدل IM-EH500 ظرفیت ۵۰۰ آمپر

۲۹۳,۲۵۰ تومان

انبر جوشکاری مهدوی مدل ۵۵۰A

۵۶۲,۰۰۰ تومان

کابل جوشکاری به همراه انبر جوشکاری و انبر اتصال

۵۹۶٫۰۰۰ تومان

انبر جوش فروزان ۲۵۰ آمپر

۲۶۲٫۵۰۰ تومان

انبر فروزان ۲۵۰ امپر ا forozan

۲۷۸٫۰۰۰ تومان

انبر جوش دماوند ۳۰۰ آمپر درجه ۱

 ۱۳۰٫۰۰۰ تومان

انبرجوش ۳۰۰ توسن

۳۲۰٫۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری ۳۰۰ آمپر دماوند

۱۸۰٫۰۰۰ تومان

ست انبر جوش و انبر اتصال و کابل آروا ۲۰۰ آمپر

۱٫۷۶۴٫۰۰۰ تومان

انبر اتصال ۳۰۰ توسن

۱۴۰٫۰۰۰ تومان

کابل جوشکاری به همراه انبرجوش و انبر اتصال

۹۴۵٫۰۰۰ تومان

انبر جوش نوا

۲۵۵٫۰۰۰ تومان

انبر جوش دماوند درجه یک

۲۰۵٫۰۰۰ تومان

انبر جوش توسن مدل T140-200/300 EH

۲۷۰٫۰۰۰ تومان

گیره اتصال به زمین آروا مدل ۲۴۱۰ ظرفیت ۳۵۰ آمپر ا Arva 2410 Earth Clamp

۷۸٫۵۰۰ تومان

انبر جوش ۵۰۰ آمپر چینی

۹۵٫۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری الکترود ۶۰۰ آمپر پارولد

۵۶۰٫۰۰۰ تومان

انبر جوش مهدی

۲۳۰٫۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری فروزان کد pr350 m

۳۵۹٫۵۰۰ تومان

انبر جوش ۲۵۰ مهدوی

۱۳۷٫۰۰۰ تومان

انبر جوش فروزان ۴۵۰ آمپر

۳۹۰٫۰۰۰ تومان

انبر جوش دماوند ۳۰۰ آمپر درجه ۲

 ۱۱۰٫۰۰۰ تومان

انبر اتصال جوشکاری مدل w-007-300A برند وینر

۴۰٫۰۰۰ تومان

انبر اتصال دماوند

۲۲٫۵۰۰ تومان

انبر جوش فروزان ۵۵۰ آمپر

۴۸۰٫۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری فروزان – ۲۰۰ تا ۳۰۰

۲۸۵٫۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری دماوند مدل D300

۳۹٫۰۰۰ تومان

انبر جوش ۶۵٠ فروزان

۲۸۰٫۰۰۰ تومان

انبر اتصال ۳۵۰ امپر دهانه مسی توسن

۸۹٫۰۰۰ تومان

انبر جوش فروزان ۲۰۰تا۳۰۰آمپر

۳۲۴٫۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری ۳۵۰ آمپر آروا مدل ۲۴۰۵

۲۳۷٫۰۰۰ تومان

انبر اتصال ۳۵۰ آمپر دماوند

۱۵۹٫۷۲۰ تومان

کابل و انبر جوش

۸۸۵٫۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری مهدوی مدل ۳۵۰A

۴۲۵٫۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری وینکس مدل EH2602 ا Winex EH2602 Electrode Holder

۱۶۴٫۶۸۰ تومان

انبر جوش ۳۵۰ آمپر آروا ۲۴۰۱

۲۴۰٫۰۰۰ تومان

انبر اتصال A350 مدل ۲۴۱۰

۸۹٫۸۰۰ تومان

انبر جوش ۶۵۰ آمپر فروزان

۶۰۵٫۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری ۳۰۰ آمپر شیلدر (طرح آمریکا) مدل SH300A

۲۱۵٫۰۰۰ تومان

انبر اتصال سوسماری بزرگ

۲۰٫۰۰۰ تومان

انبر اتصال ۵۰۰ گام

۷۲۰٫۰۰۰ تومان

انبر اتصال soren

 ۳۵٫۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری مسی مهدوی مدل ۴۵۰A

۴۷۹٫۰۰۰ تومان

انبر اتصال مسی ۵۰۰ آمپر مومن

۸۷٫۰۰۰ تومان

انبرجوش ۳۰۰ آمپر دماوند

۱۱۰٫۰۰۰ تومان

انبر جوش ۳۰۰ آمپر وینر W-024

۱۷۰٫۰۰۰ تومان

انبر اتصال ۵۰۰ آمپر وینر مدل Winner W-008-500A

 ۷۵٫۰۰۰ تومان

انبر جوش فروزان

 ۲۹۸٫۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری ۵۰۰ آمپر

۱۰۰٫۰۰۰ تومان

انبر جوش صنعتی ظرفیت ۴۵۰ آمپر نووا مدل NTE-2931 ا Nova Electrode Holder 450 amp NTE-2931

۳۸۷٫۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری فروزان

۳۰۰٫۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری محک مدل EH500 ظرفیت ۵۰۰ آمپر ا Mahak EH500 Electrode Holder

۲۹۷٫۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری دماوند مدل ۳۰۰ آمپر

۵۰,۰۰۰ تومان

Nova NTF 2780 Air Control Unit

۱,۱۶۶,۰۰۰ تومان

انبر جوش ایرانی دماوند ۵۰۰ آمپر

۱۳۸,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری اکتیو تولز مدل AC300A

۱۶۹,۵۰۰ تومان

انبر جوشکاری سامکو مدل YP-0600

۳۰۴,۰۰۰ تومان

انبرجوش ۲۵۰ آمپر فروزان F250

۳۱۰,۰۰۰ تومان

Nova NTF 2680 Air Control Unit

۸۱۰,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری شیلدر مدل SH500A ظرفیت ۵۰۰ آمپر

۴۵۵,۹۰۰ تومان

انبر جوشکاری شیلدر مدلSH300AH ظرفیت ۳۰۰ آمپر

۲۱۲,۹۰۰ تومان

انبر جوشکاری اینکو INGCO ELECTRODE HOLDER WAH10001

۴۷۵,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری فروزان کد pr250m

۳۲۵,۰۰۰ تومان

انبر جوش ۳۰۰ وینر مدل W-024

۱۷۰,۰۰۰ تومان

انبر جوش وینر مدل W-026

۲۹۰,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری ۵۰۰ آمپر جکسون (A3-S)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری مهدوی مدل ۳۵۰A

۴۲۷,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری مهدوی مدل ۶۵۰A

۶۷۵,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری ۵۰۰ آمپر مدل PA 1897

۲۱۲,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری مدل YPLA-MAKS300A

۳۱۳,۲۰۰ تومان

انبر اتصال جوشکاری سامکو مدل YPK-19

۹۵,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری وینکس مدل EH2602 کد D42

۲۴۰,۰۰۰ تومان

انبر اتصال جوشکاری مدل M18

۳۲,۹۹۰ تومان

انبر جوشکاری دماوند مدل AMD300

۱۹۳,۰۰۰

انبر جوشکاری شیلدر مدلSH300AH ظرفیت ۳۰۰ آمپر

۲۲۰,۰۰۰

انبر جوشکاری و انبر اتصال مدل گوریلا کد YPW-500A

۹۴۰,۰۰۰

انبر اتصال جوشکاری فایو استار مدل ۳۰۰-۵

۱۲۸,۰۰۰

انبر جوشکاری ۵۰۰ آمپر مدل PA 1897

۲۱۲,۰۰۰

ابزار جوشکاری توسن مدل ۲۰۰/۳۰۰ EH

۳۵۰,۰۰۰

انبر اتصال جوشکاری جی جوش مدل ۳۵۰A

۲۰۰,۰۰۰ تومان

انبر اتصال جوشکاری مدل MB-15

۱۸,۸۰۰ تومان

انبر جوش ۴۵۰ تا ۵۵۰ آمپر توسن T140-550 EH

۳۷۵,۰۰۰ تومان

انبر اتصال جوشکاری مدل E300A

۴۰,۰۰۰ تومان

انبر اتصال جوشکاری پروتک مدل WEC300-A

۷۵,۰۰۰ تومان

انبر جوشکاری فروزان مدل ۵۵۰ آمپر

۴۴۰,۰۰۰ تومان

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

محل تبلیغات شما