درباره ما

مجله ساختمان حاصل تلاش تیمی هست که با تجربه فهمیدند دانایی توانایی است و دانش‌افزایی را سرآغازی برای دانایی می‌دانند.

تیم ما فعالیت حود را از سال 1391 به شکل رسمی با وب سایت مجله ساختمان آغاز کردیم و هدفمان تولید محتوا، اطلاع رسانی و انتشار اخبار و مطالب در تمام حوزه‌های کسب و کار ساختمان راه‌اندازی کردیم.