قیمت پیچ دستی در سال ۱۴۰۳

آموزش ساخت وی پی ان پیچ دستی رونیکس مدل RH-7210 ۱۸۹,۸۰۰ تومان گیره پیچ دستی رونیکس مدل RH-7502 کد HB-64 ۱۲۶,۵۰۰ تومان پیچ دستی رونیکس مدل RH-7214 ۳۰۳,۴۱۶ تومان پیچ دستی انبری ۴ اینچ رونیکس مدل RH-7604 ۸۹,۰۰۰ تومان پیچ دستی رونیکس مدل RH-7212 ۱۸۶,۰۰۰ تومان پیچ دستی فشاری رونیکس ۱۰ سانت مدل RH-7501 ۱۱۱,۹۰۰ […]

آموزش ساخت وی پی ان

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7210

۱۸۹,۸۰۰ تومان

گیره پیچ دستی رونیکس مدل RH-7502 کد HB-64

۱۲۶,۵۰۰ تومان

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7214

۳۰۳,۴۱۶ تومان

پیچ دستی انبری ۴ اینچ رونیکس مدل RH-7604

۸۹,۰۰۰ تومان

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7212

۱۸۶,۰۰۰ تومان

پیچ دستی فشاری رونیکس ۱۰ سانت مدل RH-7501

۱۱۱,۹۰۰ تومان

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7211

۱۸۲,۸۹۶ تومان

پیچ دستی فشاری ۲۰ سانت نووا مدل NTC 4077

۴۱۵,۰۰۰ تومان

پیچ دستی فشاری ۲۰ سانت نووا مدل NTC 4068

۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیچ دستی فشاری ۲۰ سانت نووا مدل NTC 4062

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7213

۲۹۴,۲۱۶ تومان

پیچ دستی فشاری ۱۵ سانت نووا مدل NTC 4076

۳۲۰,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت
کلمپ دسته عمودی Roche کد ۱۰۲۴۸ ۱,۲۱۰,۰۰۰
یک میلیون و دویست و ده هزار تومان
پیچ دستی وینکس مدل ۸۰ -۲۵۰ ۵۰۵,۰۰۰
پانصد و پنج هزار تومان
گیره نگهدارنده برد باکو مدل BK-686 ۹۹,۰۰۰
نود و نه هزار تومان
پیچ دستی وینکس مدل ۱۲۰-۳۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
چهارصد و نود هزار تومان
گیره پیچ دستی اروین مدل ۱۰۵۰۳۵۷۴ ۱,۲۹۵,۰۰۰
یک میلیون و دویست و نود و پنج هزار تومان
پیچ دستی وینکس مدل ۹۰-۲۵۰ ۶۵۰,۰۰۰
ششصد و پنجاه هزار تومان
پیچ دستی فشاری ۲۵ سانت رونیکس مدل RH-7504 ۱۵۳,۰۰۰
صد و پنجاه و سه هزار تومان
پیچ دستی رونیکس مدل RH-7210 ۱۷۷,۷۱۰
صد و هفتاد و هفت هزار هفتصد و ده تومان
پیچ دستی فشاری ۴۵ سانت نووا مدل NTC 4080 ۴۷۵,۰۰۰
چهارصد و هفتاد و پنج هزار تومان
پیچ دستی ۴۰×۱۲ سانتی متر پیهر مدل ۰۴۰۴۰ piher ۸۱۳,۰۰۰
هشتصد و سیزده هزار تومان
پیچ دستی رونیکس مدل RH-7211 ۱۹۸,۸۰۰
صد و نود و هشت هزار هشتصد تومان
پیچ دستی ۱۴۰ مهدوی Q1425 ۲۵۹,۰۰۰
دویست و پنجاه و نه هزار تومان
پیچ دستی ۴۰ سانتی رونیکس مدل RH-7223 ۳۹۸,۰۰۰
سیصد و نود و هشت هزار تومان
پیچ دستی ( گیره نجاری ) ۱۲۰ سانت ابزار گستر ۷۱۴,۹۵۰
هفتصد و چهارده هزار نهصد و پنجاه تومان
پیچ دستی ۴۰ سانت فک ۱۴ مهدوی ۳۴۶,۰۰۰
سیصد و چهل و شش هزار تومان
پیچ دستی فشاری سوپر ۲۵ سانت رونیکس مدل RH-7525 ۵۶۸,۹۰۰
پانصد و شصت و هشت هزار نهصد تومان
پیچ دستی انبری ۴ اینچ رونیکس مدل RH-7604 ۸۹,۰۰۰
هشتاد و نه هزار تومان
گیره پیچ دستی اروین مدل ۱۰۵۰۵۹۴۳ ۱,۳۵۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
پیچ دستی فشاری ۲۵ سانت نووا مدل NTC 4078 ۴۲۵,۰۰۰
چهارصد و بیست و پنج هزار تومان
پیچ دستی فشاری سوپر ۲۰ سانت رونیکس مدل RH-7520 ۳۶۵,۰۰۰
سیصد و شصت و پنج هزار تومان
گیره پیچ دستی رونیکس مدل RH-7502 کد HB-64 ۱۲۶,۵۰۰
صد و بیست و شش هزار پانصد تومان
پیچ دستی مدل BL-100 ۲۰۸,۱۷۰
دویست و هشت هزار صد و هفتاد تومان
پیچ دستی رونیکس مدل RH-7212 ۱۸۷,۲۰۲
صد و هشتاد و هفت هزار دویست و دو تومان
کلمپ دسته افقی Roche کد ۲۰۲F ۴۸۷,۵۰۰
چهارصد و هشتاد و هفت هزار پانصد تومان
پیچ دستی فشاری ۱۰ سانت نووا مدل NTC 4060 ۱۰۸,۰۰۰
صد و هشت هزار تومان
پیچ دستی دانش آموزی وینکس مدل EH2904 ۱۰,۵۵۷,۰۰۰
ده میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزار تومان
پیچ دستی فشاری ۲۵ سانت نووا مدل NTC 4069 ۲۷۰,۰۰۰
دویست و هفتاد هزار تومان
پیچ دستی ۲۰ سانتیمتر با فک ۵ سانت نوا مدل NTF-4053 ۲۲۹,۰۰۰
دویست و بیست و نه هزار تومان
پیچ دستی رونیکس مدل RH-7214 ۳۰۱,۱۱۰
سیصد و یک هزار صد و ده تومان
گیره پیچ دستی اروین مدل T512QCEL7 ۹۹۵,۰۰۰
نهصد و نود و پنج هزار تومان
گیره دستی نووا مدل NTC 4088 ۱۵۹,۵۰۰
صد و پنجاه و نه هزار پانصد تومان
پیچ دستی فشاری ۳۰ سانت نووا مدل NTC 4079 ۴۴۵,۰۰۰
چهارصد و چهل و پنج هزار تومان
پیچ دستی فشاری ۲۰ سانت نووا مدل NTC 4077 ۴۱۵,۰۰۰
چهارصد و پانزده هزار تومان
پیچ دستی ۲۵ سانت استوار ۳۶۸,۰۰۰
سیصد و شصت و هشت هزار تومان
پیچ دستی فشاری ۲۰ سانت نووا مدل NTC 4062 ۱۴۵,۰۰۰
صد و چهل و پنج هزار تومان
کلمپ کششی A175 ۱۰۹,۰۰۰
صد و نه هزار تومان
پیچ دستی اروین مدل ۱۰۵۰۳۵۷۰ ۱,۳۲۵,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار تومان
گیره ماهی فنری ۹ اینچ رونیکس مدل RH-7609 ۱۶۴,۰۰۰
صد و شصت و چهار هزار تومان
پیچ دستی پرشیا مدل ۲۰۰-۵۰ ۲۵۳,۰۰۰
دویست و پنجاه و سه هزار تومان
گیره نووا مدل MMA-NYT-N4067 ۲۸۰,۰۰۰
دویست و هشتاد هزار تومان
پیچ دستی ۸۰ سانت فک ۱۴ مهدوی ۴۷۳,۰۰۰
چهارصد و هفتاد و سه هزار تومان
پیچ دستی ۲۵ سانت توسن مدل TF1-50250 ۲۳۳,۰۰۰
دویست و سی و سه هزار تومان
گیره و پیچ دستی اروین مدل ۱۰۵۰۵۹۴۴Q ۱,۲۸۵,۰۰۰
یک میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار تومان
گیره نووا مدل MMA-NYT-N4069 ۴۵۰,۰۰۰
چهارصد و پنجاه هزار تومان
پیچ دستی فشاری رونیکس ۴۰ سانت مدل RH-7540 ۵۹۸,۳۰۰
پانصد و نود و هشت هزار سیصد تومان
گیره دستی استوار ۲۰ کد VA1000-020 ۳۳۵,۰۰۰
سیصد و سی و پنج هزار تومان
پیچ دستی فشاری رونیکس ۱۵ سانت مدل RH-7515 ۵۱۸,۹۰۰
پانصد و هیجده هزار نهصد تومان
پیچ دستی ۲۰×۱۲ سانتی متر پیهر مدل ۴۲۰۲۰ piher ۶۷۰,۰۰۰
ششصد و هفتاد هزار تومان
پیچ دستی فشاری ۲۵ سانت نووا مدل NTC 4063 ۱۴۶,۰۰۰
صد و چهل و شش هزار تومان
پیچ دستی ۱۵ سانت توسن مدل TF1-50150 ۲۳۹,۰۰۰
دویست و سی و نه هزار تومان
پیچ دستی فشاری ۲۰ سانت نووا مدل NTC 4068 ۲۶۰,۰۰۰
دویست و شصت هزار تومان
پیچ دستی ۲۵ سانتی رونیکس مدل RH-7221 ۴۸۹,۰۰۰
چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان
پیچ دستی فشاری ۱۵ سانت نووا مدل NTC 4076 ۳۲۰,۰۰۰
سیصد و بیست هزار تومان
پیچ دستی رونیکس مدل RH-7213 ۲۸۰,۸۰۲
دویست و هشتاد هزار هشتصد و دو تومان
پیچ دستی ۱۲۰ سانتی فک ۱۲ مهدوی ۴۸۶,۰۰۰
چهارصد و هشتاد و شش هزار تومان
پیچ دستی جغجغه ای بسی kli25 ۱,۷۵۰,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان
پیچ دستی ۳۰ سانت استوار ۳۸۱,۰۰۰
سیصد و هشتاد و یک هزار تومان
گیره دستی نووا مدل MMA-NYT-N4070 ۳۷۹,۰۰۰
سیصد و هفتاد و نه هزار تومان
پیچ دستی توسن مدل TF0-60200 ۳۵۰,۰۰۰
سیصد و پنجاه هزار تومان
گیره رومیزی چدنی مهدوی مدل MAHDAVY M120 ۱,۵۹۵,۹۵۰
یک میلیون و پانصد و نود و پنج هزار نهصد و پنجاه تومان
گیره و پیچ دستی اروین مدل ۱۰۵۰۵۹۴۵Q ۱,۵۲۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و بیست هزار تومان
کلمپ دسته افقی Roche کد ۲۰۱C ۲۲۴,۰۰۰
دویست و بیست و چهار هزار تومان
پیچ دستی ۱۴۰ مهدوی Q1440 ۳۹۶,۰۰۰
سیصد و نود و شش هزار تومان
گیره پیچ دستی اروین مدل T524QCEL7 ۱,۰۵۰,۰۰۰
یک میلیون و پنجاه هزار تومان
گیره رومیزی سان شاین مدل SS-601B ۳۴۵,۰۰۰
سیصد و چهل و پنج هزار تومان
گیره زیر دریلی فولادی مدل AVR 140 مهدوی ۱,۶۴۵,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار تومان
پیچ دستی ۷۰ سانت استوار ۴۹۰,۰۰۰
چهارصد و نود هزار تومان
پیچ دستی ۶۰سانت فک ۱۴ مهدوی ۳۹۹,۸۰۰
سیصد و نود و نه هزار هشتصد تومان
پیچ دستی نووا مدل NTF-4056 ۳۸۸,۰۰۰
سیصد و هشتاد و هشت هزار تومان
پیچ دستی فشاری رونیکس ۱۰ سانت مدل RH-7501 ۱۱۱,۹۰۰
صد و یازده هزار نهصد تومان
گیره پیچ دستی ای ام جی کلمپ کد A410 ۹۰,۰۰۰
نود هزار تومان
گیره پیچ دستی اروین مدل ۱۰۵۰۵۹۴۴ ۱,۳۹۹,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و نود و نه هزار تومان
گیره و پیچ دستی اروین مدل ۵۱۲QC ۹۳۰,۰۰۰
نهصد و سی هزار تومان
پیچ دستی ۶۰ سانت استوار ۴۵۵,۰۰۰
چهارصد و پنجاه و پنج هزار تومان
پیچ دستی فشاری رونیکس فانتزی مدل RH-750 ۱۱۶,۰۰۰
صد و شانزده هزار تومان
پیچ دستی وینکس مدل ۱۲۰-۵۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
هفتصد و پنجاه هزار تومان
گیره پیچ دستی نرگیر دوبل مدریت مدل N2-L120 ۴۰۰,۰۰۰
چهارصد هزار تومان
پیچ دستی نووا مدل NTF-4054 ۲۴۰,۰۰۰
دویست و چهل هزار تومان
کلمپ دسته افقی Roche کد ۲۰۱B ۲۲۴,۰۰۰
دویست و بیست و چهار هزار تومان
پیچ دستی ۱۵ سانت تی یو وی ۲۲۰,۰۰۰
دویست و بیست هزار تومان
گیره برد الکترونیکی مدل PCB9 ۱۱۰,۰۰۰
صد و ده هزار تومان
پیچ دستی ۲۰ سانتی توسن کد TF1-50200 ۲۴۷,۰۰۰
دویست و چهل و هفت هزار تومان
پیچ دستی ۱۵ سانت توسن مدل TF1-80150 ۳۶۹,۰۰۰
سیصد و شصت و نه هزار تومان
کلمپ دسته افقی Roche کد ۲۰۲۳۵ ۴۷۶,۰۰۰
چهارصد و هفتاد و شش هزار تومان
گیره پیچ دستی اروین مدل T518QCEL7 ۱,۰۵۰,۰۰۰
یک میلیون و پنجاه هزار تومان
پیچ دستی ۲۵ سانت فک ۱۴ مهدوی ۲۹۹,۹۰۰
دویست و نود و نه هزار نهصد تومان
کلمپ دسته افقی Roche کد ۲۰۱ ۱۷۸,۰۰۰
صد و هفتاد و هشت هزار تومان
گیره پیچ دستی اروین مدل T506QCEL7 ۹۱۵,۰۰۰
نهصد و پانزده هزار تومان
پیچ دستی بسی KR100-2K ۵,۸۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و هشتصد هزار تومان
پیچ دستی ۳۰ سانتی رونیکس مدل RH-7222 ۵۲۹,۰۰۰
پانصد و بیست و نه هزار تومان
گیره پیچ دستی اروین مدل ۱۰۵۰۵۹۴۳Q ۱,۳۳۵,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و سی و پنج هزار تومان
پیچ دستی ۴۰ سانت استوار ۴۰۸,۰۰۰
چهارصد و هشت هزار تومان
پیچ دستی ۱۰۰ سانت فک ۱۴ مهدوی ۵۲۶,۰۰۰
پانصد و بیست و شش هزار تومان
گیره معرق کاری ۷۵ میلی متر ۴۵,۰۰۰
چهل و پنج هزار تومان
پیچ دستی وینکس مدل ۸۰ -۱۵۰ ۴۰۵,۰۰۰
چهارصد و پنج هزار تومان
گیره پیچ دستی اروین مدل TM FC153 ۵,۹۵۶,۰۰۰
پنج میلیون و نهصد و پنجاه و شش هزار تومان
پیچ دستی ۱۲۰ سانت استوار ۶۹۹,۰۰۰
ششصد و نود و نه هزار تومان
پیچ دستی نووا مدل NTF-4052 ۲۱۹,۰۰۰
دویست و نوزده هزار تومان
پیچ دستی ۱۲۰ سانت فک ۱۴ مهدوی ۵۸۴,۰۰۰
پانصد و هشتاد و چهار هزار تومان

پیچ دستی اتوماتیک ای ام جی A410

۸۰٫۰۰۰ تومان

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7210 ا Ronix RH-7210 Clamp

 ۱۷۶٫۰۰۰ تومان

گیره رومیزی فولادی سایز ۱۰۰ میلیمتر برند ایران صنعت ا IRAN SANAT 100mm bench vise clamp

 ۹۰۰٫۰۰۰ تومان

گیره زیر دریل مهر مدل C1

۸۸۸٫۰۰۰ تومان

گیره پیشکار مدل ای ام جی ۳۰۸

۵۰٫۰۰۰ تومان

گیره انبری اتوماتیک ای ام جی D512

۴۲٫۰۰۰ تومان

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7212 ا Ronix RH-7212 Clamp

 ۱۹۲٫۰۹۶ تومان

گیره صنعتی ۱۶۰ میلیمتر ایران پتک مدل KA1610 ا Iran Potk Clamp Model KA1610

 ۷٫۱۸۱٫۰۰۰ تومان

گیره رومیزی ایران پتک مدل KA 101 سایز ۱۰۰ میلی متر ا Iran Potk KA 1010 Bench Vise 100mm

۲٫۸۵۷٫۰۰۰ تومان

گیره رومیزی فولادی سایز ۱۶۰ میلیمتر برند ایران صنعت ا IRAN SANAT 160mm bench vise clamp

 ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

گیره پیچ دستی ای ام جی مدل A615

۱۴۰٫۰۰۰ تومان

گیره رومیزی ۱۲۰ میلیمتر ایران صنعت

 ۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان

گیره آلومینیومی (ظریف کاری) ایران پتک مدل KE-1011

 ۳۸۵٫۰۰۰ تومان

گیره رومیزی ایران پتک مدل KA 1210 سایز ۱۲۰ میلی متر ا Iran Potk KA 1210Bench Vise 120mm

 ۳٫۷۵۶٫۰۰۰ تومان

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7211 ا Ronix RH-7211 Clamp

۱۸۲٫۸۹۶ تومان

گیره قفلی مدل ای ام جی G820

۱۶۰٫۰۰۰ تومان

گیره رومیزی آمل صنعت سایز ۱۰۰ میلی متر

 ۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان

فک منشوری گیره رومیزی ایران پتک مدل KA-1052

۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7214 ا Ronix RH-7214 Clamp

 ۲۸۳٫۷۰۰ تومان

پیچ دستی فشاری رونیکس فانتزی مدل RH-750 ا Ronix Quick Bar Clamp RH-750

۱۱۶٫۰۰۰ تومان

گیره رومیزی فولادی ۱۴۰ میلی متری مهر صنعت آمل

۲٫۸۴۰٫۵۰۰ تومان

گیره بغل میزی کوچک AT-6030

۱۵۴٫۰۰۰ تومان

گیره ۹۰ درجه گونیو کنج برند مصبرین ا Mosberin 4pcs 90 degree square clamp

۱۱۴٫۰۰۰ تومان

پیچ (گیره) دستی رونیکس مدل RH-7501

 ۱۱۱٫۹۰۰ تومان