قیمت فرز در سال ۱۴۰۳

هزینه ساخت ویلا ۱۴۰۳ مینی فرز رونیکس مدل ۳۱۳۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان فرز سوپر آهنگری ۲۴۰۰ وات رونیکس ۳۲۱۰ ۱,۳۹۸,۰۰۰ تومان مینی فرز دیمردار رونیکس مدل ۳۱۰۰ ۱,۹۲۲,۹۰۰ تومان مینی فرز صنعتی رونیکس مدل ۳۱۱۱ ۱,۴۸۷,۰۰۰ تومان فرز سنگبری ۳۲۲۰ رونیکس ۳,۵۹۲,۰۰۰ تومان مینی فرز دسته بلند رونیکس ۳۱۵۰N ۱,۹۲۴,۸۰۰ تومان مینی فرز دیمردار رونیکس مدل […]

هزینه ساخت ویلا ۱۴۰۳

مینی فرز رونیکس مدل ۳۱۳۰

۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز سوپر آهنگری ۲۴۰۰ وات رونیکس ۳۲۱۰

۱,۳۹۸,۰۰۰ تومان

مینی فرز دیمردار رونیکس مدل ۳۱۰۰

۱,۹۲۲,۹۰۰ تومان

مینی فرز صنعتی رونیکس مدل ۳۱۱۱

۱,۴۸۷,۰۰۰ تومان

فرز سنگبری ۳۲۲۰ رونیکس

۳,۵۹۲,۰۰۰ تومان

مینی فرز دسته بلند رونیکس ۳۱۵۰N

۱,۹۲۴,۸۰۰ تومان

مینی فرز دیمردار رونیکس مدل ۳۱۶۵

۲,۶۷۷,۰۰۰ تومان

مینی فرز دسته بلند دیمردار رونیکس مدل ۳۱۶۰

۲,۵۰۷,۰۰۰ تومان

مینی فرز رونیکس مدل ۳۱۲۰

۱,۳۳۶,۹۰۰ تومان

فرز آهنگری رونیکس مدل ۳۲۳۱

۳,۲۱۷,۲۶۰ تومان
عنوان قیمت
مینی فرز توسن مدل ۳۳۸۲A ۲,۳۰۰,۰۰۰
دو میلیون و سیصد هزار تومان
فرز آهنگری رونیکس مدل ۳۲۳۱ ۳,۲۱۷,۲۶۰
سه میلیون و دویست و هفده هزار دویست و شصت تومان
فرز توسن مدل ۳۰۶۱A ۳,۸۸۵,۰۰۰
سه میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار تومان
مینی فرز دسته بلند دیمردار رونیکس مدل ۳۱۶۰ ۲,۵۰۷,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و هفت هزار تومان
مینی فرز ماکیتا مدل ۹۵۵۷HNG ۴,۷۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان
مینی فرز ۹۵۵۵HN مـاکیتا ۱,۴۹۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و نود هزار تومان
مینی فرز انکور مدل A25 ۱,۰۳۵,۰۰۰
یک میلیون و سی و پنج هزار تومان
فرز انگشتی گلو کوتاه RH-3401 رونیکس ۲,۱۷۷,۰۰۰
دو میلیون و صد و هفتاد و هفت هزار تومان
مینی فرز آروا مدل ۵۵۵۷ ۱,۲۸۵,۰۰۰
یک میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار تومان
مینی فرز رونیکس مدل ۳۱۱۰ ۱,۶۷۱,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار تومان
فرز سوپر آهنگری ۲۴۰۰ وات رونیکس ۳۲۱۰ ۱,۳۹۸,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و نود و هشت هزار تومان
فرز انگشتی گلو کوتاه رونیکس مدل ۳۳۰۱ ۱,۹۵۰,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
فرز انگشتی گلو کوتاه RH-3402 رونیکس ۱,۸۴۳,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و چهل و سه هزار تومان
مجموعه فرز انگشتی قلم حکاکی باس مدل BS-211 ۱,۱۴۴,۰۰۰
یک میلیون و صد و چهل و چهار هزار تومان
مینی فرز کرون مدل CT13499 ۱,۳۹۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و نود هزار تومان
مینی فرز صنعتی رونیکس مدل ۳۱۱۱ ۱,۴۸۷,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و هشتاد و هفت هزار تومان
فرز آهنگری بوش مدل GWS2000-230 ۲,۵۹۸,۰۰۱
دو میلیون و پانصد و نود و هشت هزار یک تومان
فرز سنگبری ۳۲۲۰ رونیکس ۳,۵۹۲,۰۰۰
سه میلیون و پانصد و نود و دو هزار تومان
تبدیل مینی فرز به اره زنجیری گریتک ۴۹۰,۰۰۰
چهارصد و نود هزار تومان
تبدیل مینی فرز به اره زنجیری ۴۳۰,۰۰۰
چهارصد و سی هزار تومان
مینی فرز آروا مدل ۵۵۵۱ ۲,۳۸۰,۰۰۰
دو میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان
فرز انگشتی رونیکس مدل ۸۹۰۸ ۴,۱۴۷,۸۰۰
چهار میلیون و صد و چهل و هفت هزار هشتصد تومان
مینی فرز دیمردار رونیکس مدل ۳۱۰۰ ۱,۹۲۲,۹۰۰
یک میلیون و نهصد و بیست و دو هزار نهصد تومان
فرز آهنگری ۳۲۵۰ رونیکس ۲۲۰۰ وات ۱۸۰ میلیمتری ۳,۰۳۴,۰۰۰
سه میلیون و سی و چهار هزار تومان
فرز انگشتی گلو بلند ۳۳۰۲ رونیکس ۲,۲۶۳,۰۰۰
دو میلیون و دویست و شصت و سه هزار تومان
مینی فرز رونیکس ۸۶۰ وات مدل ۳۱۱۲ ۱,۵۸۹,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار تومان
مینی فرز آروا مدل ۵۵۵۲ ۱,۵۴۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و چهل هزار تومان
مینی فرز شارژی رونیکس مدل ۸۹۰۱ ۴,۸۶۰,۰۰۰
چهار میلیون و هشتصد و شصت هزار تومان
مینی فرز رونیکس مدل ۳۱۳۰ ۱,۲۵۴,۰۰۰
یک میلیون و دویست و پنجاه و چهار هزار تومان
فرز آهنگری ASM03-180 دی سی ای ۴,۵۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
فرز مینیاتوری رونیکس ۴۱ پارچه دیجیتال مدل ۳۴۰۳ ۱,۴۹۹,۹۰۰
یک میلیون و چهارصد و نود و نه هزار نهصد تومان
فرز سنگ بری آروا مدل ۵۵۳۴ ۳,۶۵۰,۰۰۰
سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
فرز آهنگری ۲۵۰۰ وات پی ام (PM) مدل ۱۳۳۱ ۳,۳۱۵,۰۰۰
سه میلیون و سیصد و پانزده هزار تومان
سنگ رومیزی محک مدل GD-125-1 ۱,۵۶۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و شصت هزار تومان
مینی فرز ۳۲۵۸A توسن ۱,۷۹۹,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و نود و نه هزار تومان
مینی فرز باس مدل bs-802 ۷۵۷,۰۰۰
هفتصد و پنجاه و هفت هزار تومان
دریل چکشی رونیکس مدل ۲۲۶۰ ۱,۴۱۷,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و هفده هزار تومان
لبه گیر برقی ۵۵۰ وات رونیکس ۷۱۰۶ ۲,۰۹۰,۰۰۰
دو میلیون و نود هزار تومان
فرز سنگ بری توسن مدل ۳۰۶۲A ۳,۹۹۸,۰۰۰
سه میلیون و نهصد و نود و هشت هزار تومان
مینی فرز آروا مدل ۵۵۵۵ ۱,۴۰۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد هزار تومان
اور فرز نجاری کرون مدل CT11001 ۴,۹۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد هزار تومان
مینی فرز دیمردار ۱۰۱۰ وات کرون مدل CT13573 ۲,۲۴۰,۰۰۰
دو میلیون و دویست و چهل هزار تومان
مینی فرز دیمردار بوش کد GWS750S ۲,۸۵۰,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان
مینی فرز آهنگری توسن مدل ۳۱۱۹A ۲,۰۴۴,۱۴۰
دو میلیون و چهل و چهار هزار صد و چهل تومان
مینی فرز آنکور ۷۵۰ وات مدل A2 ۹۳۷,۰۰۰
نهصد و سی و هفت هزار تومان
مینی فرز مدل ۳۲۶۰A توسن ۲,۲۹۰,۰۰۰
دو میلیون و دویست و نود هزار تومان
فرز آهنگری کرون مدل CT13500 ۳,۸۹۰,۰۰۰
سه میلیون و هشتصد و نود هزار تومان
سنگ رومیزی محک مدل GD-175H ۲,۵۵۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
مینی فرز دسته بلند رونیکس ۳۱۵۰N ۱,۹۲۶,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و بیست و شش هزار تومان
فرز سنگبری GWS21-230H بوش ۳,۶۰۰,۰۰۰
سه میلیون و ششصد هزار تومان
مینی فرز دیوالت ۱۲۵۰ وات مدل DEWALT DWE4030 ۱,۲۶۵,۰۰۰
یک میلیون و دویست و شصت و پنج هزار تومان
مینی فرز دسته بلند کرون مدل CT13022 ۲,۰۷۰,۰۰۰
دو میلیون و هفتاد هزار تومان
فرز سنگبری جی آ ۹۰۲۰ ماکیتا ۳,۴۴۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان
سنگ رومیزی محک مدل GD-150H ۲,۰۵۰,۰۰۰
دو میلیون و پنجاه هزار تومان
مینی فرز دسته بلند دیمردار ادون مدل AG115-HL1002 ۹۲۰,۰۰۰
نهصد و بیست هزار تومان
مینی فرز شارژی رونیکس مدل ۸۹۰۱K ۶,۷۹۸,۳۰۰
شش میلیون و هفتصد و نود و هشت هزار سیصد تومان
مینی فرز دسته بلند ادون مدل AG115-1002T ۸۸۰,۰۰۰
هشتصد و هشتاد هزار تومان
فرز آهنگری آروا مدل ۵۵۰۲ ۳,۶۵۰,۰۰۰
سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
مینی فرز محک mahak AG115/600 Angle Grinder ۹۰۰,۰۰۰
نهصد هزار تومان
فرز سنگ بری پوکا مدل G1802-02 ۳,۷۹۰,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و نود هزار تومان
کیت فرز مینیاتوری ۳/۶ ولت شارژی رونیکس ۳۴۲۰ ۱,۶۷۶,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار تومان
مینی فرز ۷۲۰ وات مدل ۳۱۱۷ SA توسن ۱,۷۹۰,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و نود هزار تومان
فرز سنگبری WS2200-230 آاگ ۶,۱۰۰,۰۰۰
شش میلیون و صد هزار تومان
فرز مینیاتوری رونیکس ۴۰ پارچه مدل ۳۴۰۴ ۱,۲۵۵,۰۰۰
یک میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار تومان
فرز نجاری پوکا مدل R12A ۳,۵۳۰,۰۰۰
سه میلیون و پانصد و سی هزار تومان
مینی فرز دسته بلند دیمردار ۱۲۰۰ وات رونیکس… ۲,۰۱۸,۰۰۰
دو میلیون و هیجده هزار تومان
فرز متوسط ۱۵۵۰ وات آنکور مدل A26 ۱,۹۲۰,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و بیست هزار تومان
اور فرز نجاری کرون مدل CT11002 ۴,۲۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و دویست هزار تومان
تبدیل مینی فرز به اره زنجیری باس ۴۹۸,۰۰۰
چهارصد و نود و هشت هزار تومان
مینی فرز آروا مدل ۵۵۵۸ ۱,۹۹۸,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و نود و هشت هزار تومان
مینی فرز دسته بلند ۱۰۰۰ وات رونیکس مدل ۳۱۵۱ ۱,۸۴۴,۱۲۲
یک میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار صد و بیست و دو تومان
مینی فرز ۹۰۰ وات بوش GWS 9-115 ۳,۹۵۰,۰۰۰
سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
مینی فرز دسته بلند متوسط آنکور مدل A10 ۱,۸۳۷,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و سی و هفت هزار تومان
مینی فرز رابین مدل R 3016 ۸۰۳,۰۰۰
هشتصد و سه هزار تومان
فرز مینیاتوری شارژی رونیکس مدل ۸۱۰۲K ۱,۸۳۹,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و سی و نه هزار تومان
مینی فرز ۱۲۰۰ وات دم بلند توسن پلاس مدل ۳۳۸۴A ۳,۰۳۰,۰۰۰
سه میلیون و سی هزار تومان
فرز آهنگری ۲۲۰۰ صنعتی آروا ۵۵۰۷ ۲,۹۴۷,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار تومان
سنگ فرز آنکور مدل A11 ۱,۲۲۸,۰۰۰
یک میلیون و دویست و بیست و هشت هزار تومان
مینی فرز رابین مدل R3006 ۹۸۸,۰۰۰
نهصد و هشتاد و هشت هزار تومان
مینی فرز ای پی ان مدل AG115P ۱,۹۰۰,۰۰۰
یک میلیون و نهصد هزار تومان
مینی فرز رونیکس مدل ۳۱۲۰ ۱,۳۳۶,۹۰۰
یک میلیون و سیصد و سی و شش هزار نهصد تومان
فرز سنگبری رونیکس مدل ۳۲۴۱ ۳,۳۲۸,۹۰۰
سه میلیون و سیصد و بیست و هشت هزار نهصد تومان
اوور فرز نجاری توسن مدل ۱۰۱۳R ۶,۱۶۰,۰۰۰
شش میلیون و صد و شصت هزار تومان
مینی فرز دیمردار رونیکس مدل ۳۱۶۵ ۲,۶۷۷,۰۰۰
دو میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار تومان
مینی فرز آاگ مدل WS 12-115 ۵,۰۴۱,۶۰۰
پنج میلیون و چهل و یک هزار ششصد تومان
مینی فرز ASM02-125B دی سی ای ۲,۶۴۰,۰۰۰
دو میلیون و ششصد و چهل هزار تومان
فرز مینیاتوری پدالی ۳۰۰ وات رونیکس مدل ۳۴۵۱ ۳,۴۹۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد و نود هزار تومان
فرز همه کاره رونیکس مدل ۴۲۰۳ ۲,۲۶۳,۵۰۰
دو میلیون و دویست و شصت و سه هزار پانصد تومان
مینی فرز ASM03-115 دی سی ای ۱,۹۴۰,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و چهل هزار تومان
فرز ماکیتا مدل GA7020 ۵,۰۳۰,۰۰۰
پنج میلیون و سی هزار تومان
فرز سنگ بری پوکا مدل AG1803 ۳,۱۳۰,۰۰۰
سه میلیون و صد و سی هزار تومان
مینی فرز هیوندای مدل HP8511-AG ۱,۷۸۳,۳۰۰
یک میلیون و هفتصد و هشتاد و سه هزار سیصد تومان
فرز ماکیتا مدل GA9040S ۷,۲۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و دویست هزار تومان
مینی فرز آروا مدل ۵۵۵۳ ۱,۸۳۴,۳۴۰
یک میلیون و هشتصد و سی و چهار هزار سیصد و چهل تومان
مینی فرز ۱۲۵ میلیمتر محک کد AG-125 VS ۱,۴۵۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
اور فرز نجاری رونیکس مدل ۷۱۱۲ ۳,۹۹۰,۰۰۰
سه میلیون و نهصد و نود هزار تومان
مینی فرز بوش مدل GWS 17-125 CIE ۷,۱۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و صد هزار تومان
مینی فرز پوکا مدل AG115A ۱,۱۰۸,۰۰۰
یک میلیون و صد و هشت هزار تومان
فرز انگشتی گلو بلند GGS5000L بوش ۴,۱۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و صد هزار تومان
مینی فرز آنکور مدل A9 ۷۹۷,۰۰۰
هفتصد و نود و هفت هزار تومان

مینی فرز ۱۱۵ میلی‌متری اسلیم رونیکس مدل ۳۱۳۰ ا Ronix 3130 slim Angle grinder

 ۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان

مینی فرز دیمردار AG 115-1002T ادون ا Dimerdar AG 115-1002T Edon mini milling machine

 ۷۹۹٫۹۰۰ تومان

مینی فرز ۱۲۰۰ وات رونیکس مدل ۳۱۶۱ دیمر دار ا Ronix 3161 Angle grinder

 ۲٫۰۱۴٫۰۰۰ تومان

سنگ فرز ماکیتا سنگ بری ۲۲۰۰ وات مدل ga 9020 ا ga 9020 makita

 ۳٫۲۷۲٫۰۰۰ تومان

میینی فرز آهنگری ۱۱۵ میلی متری توسن مدل ۳۲۵۸A ا Tosan 3258A Angle Grinder

۱٫۷۹۲٫۰۰۰ تومان

مینی فرز ۱۵۰۰ وات رونیکس مدل ۳۱۶۵ ا Mini Milling ronix 1400 Watts 3165 model

 ۲٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان

مینی فرز دسته بلند رونیکس ۳۱۵۰N ا Ronix 3150N Mini Angle Grinder

 ۱٫۹۲۴٫۸۰۰ تومان

ست و پک دوقلو دریل چکشی و مینی فرز بوش bosch GSB13 GWS 8-115 ا bosch GSB13 GWS 8-115 Mini Angle Grinder Impact Drill

 ۱٫۳۵۶٫۰۰۰ تومان

مینی فرز آهنگری ۱۱۵ میلی متری توسن مدل ۳۲۶۰A ا Tosan 3260A Angle Grinder

 ۲٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان

مینی فرز ۸۴۰ وات رونیکس مدل ۳۱۱۱ ا Ronix 3111 Angle grinder

۱٫۴۸۷٫۰۰۰ تومان

مینی فرز ۷۱۰ وات رونیکس مدل ۳۱۲۰ ا Ronix 3120 Angle grinder

 ۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان

مینی فرز ۱۱۰۰ وات رونیکس مدل ۳۱۰۰K ا Ronix 3100K Angle grinder

 ۲٫۰۹۲٫۰۰۰ تومان

مینی فرز باس مدل BS-802

۷۱۰٫۰۰۰ تومان

مینی فرز ۸۰۰ وات آنکور مدل A9 ا Anchor A9 Angle Grinder

 ۷۹۷٫۰۰۰ تومان

مینی فرز ۱۴۰۰ وات رونیکس مدل ۳۱۶۰ ا Ronix 3160 Angle grinder

 ۲٫۵۰۷٫۰۰۰ تومان

فرز انگشتی گلو بلند رونیکس مدل ۳۳۰۲ ا Ronix 3302 Straight Grinder

۲٫۳۴۷٫۲۶۰ تومان

فرز سوپر آهنگری ۱۸۰ میلی‌متری رونیکس مدل ۳۲۱۰ ا Ronix 3210 Angle grinder

 ۳٫۵۶۷٫۰۰۰ تومان

مینی فرز دیمردار باس مدل BS-801

۷۹۰٫۰۰۰ تومان

کیت فرز مینیاتوری رونیکس مدل ۳۴۰۱ ا Ronix 3401 Rotary Tool Kit

۲٫۱۷۷٫۰۰۰ تومان

مینی فرز ۱۱۰۰ وات رونیکس مدل ۳۱۰۰ ا Ronix 3100 Angle grinder

۱٫۹۲۲٫۰۰۰ تومان

فرز انگشتی و حکاکی باس مدل B-S-211 ا Finger mill and bass engraving model B-S-211

 ۱٫۱۴۴٫۰۰۰ تومان

اورفرز نجاری ۱۸۵۰ وات رونیکس مدل ۷۱۱۲ ا Ronix 7112 Palm Router

۳٫۹۸۹٫۰۰۰ تومان

مینی فرز دسته بلند دی سی ای مدل Dca Asm02-125b ا Dca Angel Grinder Asm02-125b

۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

فرز آهنگری توسن مدل ۳۰۶۱A ا Tosan 0022 D Impact Drill

 ۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان