قیمت اره برقی در سال ۱۴۰۲

هزینه ساخت ویلا در سال ۱۴۰۲ اره فارسی بر ثابت رونیکس ۱۴۵۰ وات مدل ۵۱۰۰ ۵,۱۲۲,۵۶۰ تومان اره گردبر نجاری ۱۳۵۰ وات رونیکس ۴۳۱۸ ۲,۸۴۸,۰۰۰ تومان اره زنجیری بنزینی ۵۰ سانت رونیکس مدل ۴۶۵۰ ۵,۴۱۰,۰۰۰ تومان پروفیل بر رونیکس Ronix 5902 Cut Off Saw ۵,۶۹۸,۰۰۰ تومان اره عمودبر رونیکس مدل ۴۱۵۰ ۱,۶۷۵,۰۰۰ تومان اره عمود

کد خبر : 7257
تاریخ انتشار : جمعه 5 خرداد 1402 - 15:30
قیمت اره برقی در سال ۱۴۰۲

هزینه ساخت ویلا در سال ۱۴۰۲

اره فارسی بر ثابت رونیکس ۱۴۵۰ وات مدل ۵۱۰۰

۵,۱۲۲,۵۶۰ تومان

اره گردبر نجاری ۱۳۵۰ وات رونیکس ۴۳۱۸

۲,۸۴۸,۰۰۰ تومان

اره زنجیری بنزینی ۵۰ سانت رونیکس مدل ۴۶۵۰

۵,۴۱۰,۰۰۰ تومان

پروفیل بر رونیکس Ronix 5902 Cut Off Saw

۵,۶۹۸,۰۰۰ تومان

اره عمودبر رونیکس مدل ۴۱۵۰

۱,۶۷۵,۰۰۰ تومان

اره عمود بر صنعتی مدل ۴۱۲۰ رونیکس

۲,۶۶۶,۱۶۰ تومان

اره فارسی بر کشویی رونیکس ۱۴۵۰ وات مدل ۵۳۰۱

۸,۶۰۲,۵۶۰ تومان

اره فارسی بر ثابت رونیکس ۲۰۰۰ وات مدل ۵۱۰۳

۷,۸۱۹,۵۶۰ تومان

اره عمودبر برقی رونیکس مدل ۴۱۱۰

۴,۰۹۶,۱۴۴ تومان

اره فارسی بر کشویی دو طرفه ۲۵ سانتی متری رونیکس مدل ۵۰۰۱

۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت
اره عمود بر صنعتی مدل ۴۱۲۰ رونیکس ۲,۶۶۶,۱۶۰
دو میلیون و ششصد و شصت و شش هزار صد و شصت تومان
اره فارسی بر کشویی PS254L آاگ ۲۸,۶۰۰,۰۰۰
بیست و هشت میلیون و ششصد هزار تومان
اره عمودبر ای پی ان مدل JS80T ۲,۵۱۸,۴۰۰
دو میلیون و پانصد و هیجده هزار چهارصد تومان
اره فارسی بر ثابت محک ۲۱ سانتیمتر لیزری مدل… ۳,۴۰۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد هزار تومان
اره عمودبر رونیکس مدل ۴۱۰۱ ۱,۹۲۸,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و بیست و هشت هزار تومان
اره فارسی بر کشویی ۲۵۰ میلی متر رونیکس مدل… ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
سیزده میلیون و سیصد هزار تومان
اره افقی بر شارژی رونیکس مدل ۸۱۰۳k ۲,۴۹۰,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد و نود هزار تومان
اره عمودبر آاگ مدل STEP 80 ۴,۵۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
اره فارسی بر ثابت رونیکس ۱۴۵۰ وات مدل ۵۱۰۰ ۵,۱۲۲,۵۶۰
پنج میلیون و صد و بیست و دو هزار پانصد و شصت تومان
اره زنجیری بنزینی توسن پلاس مدل ۵۶۴۷CS ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
ده میلیون و چهارصد هزار تومان
فارسی بر کشویی هیوندای مدل HP1925-MS ۱۵,۲۹۸,۳۰۰
پانزده میلیون و دویست و نود و هشت هزار سیصد تومان
فارسی بر کشویی ۱۸۰ میلی متری رونیکس کد ۵۳۰۰ ۷,۵۴۹,۳۲۲
هفت میلیون و پانصد و چهل و نه هزار سیصد و بیست و دو تومان
اره زنجیری بنزینی اشتیل STIHL MS 180 ۵,۸۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و هشتصد هزار تومان
اره پروفیل بر AJG03-355 دی سی ای ۷,۶۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و ششصد هزار تومان
پروفیل بر بوش مدل GCO 14-24 J ۹,۰۰۰,۰۰۰
نه میلیون تومان
اره پروفیل بر SMT355 آاگ ۸,۳۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و سیصد هزار تومان
اره عمود بر آروا ۷۱۰ وات مدل ۵۴۰۶ ۱,۸۴۸,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار تومان
اره زنجیری رونیکس مدل RH-4740 ۵,۰۰۹,۰۰۰
پنج میلیون و نه هزار تومان
اره افقی بر شارژی دی سی ای مدل ADJF15 ۳,۸۹۰,۰۰۰
سه میلیون و هشتصد و نود هزار تومان
اره زنجیری برقی ادون مدل ECS-405-KA40 ۱,۸۳۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و سی هزار تومان
اره دیسکی فارسی بر دو طرفه ماکیتا مدل LS0714 ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
بیست و نه میلیون و پانصد هزار تومان
فارسی بر بوش کشویی ۳۰ سانت مدل GCM12GDL ۴۸,۳۰۰,۰۰۰
چهل و هشت میلیون و سیصد هزار تومان
اره موتوری هیوندای HYUNDAI Techno 700 ۵,۳۹۵,۰۰۰
پنج میلیون و سیصد و نود و پنج هزار تومان
پروفیل بر رونیکس Ronix 5902 Cut Off Saw ۵,۲۹۸,۰۰۰
پنج میلیون و دویست و نود و هشت هزار تومان
اره پروفیل بر محک مدل CCM-355H ۴,۶۹۴,۰۰۰
چهار میلیون و ششصد و نود و چهار هزار تومان
اره عمود بر هیوندای مدل HP6028 ۱,۸۷۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان
اره زنجیری بنزینی هیوندای مدل TURBO 760 ۷,۸۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و هشتصد هزار تومان
پروفیل بر بوش ۲۰۰۰ وات مدل GCD 12 JL ۱۹,۴۰۰,۰۰۰
نوزده میلیون و چهارصد هزار تومان
اره فارسی بر ثابت رونیکس ۲۰۰۰ وات مدل ۵۱۰۳ ۷,۸۱۹,۵۶۰
هفت میلیون و هشتصد و نوزده هزار پانصد و شصت تومان
اره زنجیری برقی رونیکس ۲۲۰۰ وات مدل ۴۷۴۲ ۴,۱۹۷,۰۰۰
چهار میلیون و صد و نود و هفت هزار تومان
اره پروفیل بر آروا مدل ۵۶۳۳ ۴,۸۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان
اره عمودبر آروا مدل ۵۴۰۱ ۲,۷۳۷,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار تومان
اره زنجیری بنزینی رونیکس مدل ۴۶۴۵PRO ۷,۵۹۸,۰۰۰
هفت میلیون و پانصد و نود و هشت هزار تومان
پروفیل بر نک مدل NEK 2735 CS ۶,۳۶۰,۹۰۰
شش میلیون و سیصد و شصت هزار نهصد تومان
اره فارسی بر کشویی ۳۰ سانتی متری رونیکس مدل… ۱۴,۲۴۶,۲۲۰
چهارده میلیون و دویست و چهل و شش هزار دویست و بیست تومان
اره گردبر نجاری ۱۳۵۰ وات رونیکس ۴۳۱۸ ۲,۸۴۸,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار تومان
اره موتوری بنزینی اشتیل STIHL آلمان مدل MS230 ۸,۰۰۰,۰۰۰
هشت میلیون تومان
اره عمود بر گیربکسی رونیکس مدل ۴۱۱۱ ۳,۷۵۹,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار تومان
کاشی بر پوکا ۱۱۵ میلی متر مدل MC1101 ۲,۱۸۰,۰۰۰
دو میلیون و صد و هشتاد هزار تومان
اره عمودبر دی سی ای مدل AMQ65 ۴,۰۰۰,۰۰۰
چهار میلیون تومان
اره عمودبر برقی رونیکس مدل ۴۱۱۰ ۴,۰۷۰,۰۰۰
چهار میلیون و هفتاد هزار تومان
فارسی بر کشویی یک طرفه ۲۵ سانتی رونیکس مدل… ۱۲,۴۷۷,۰۰۰
دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و هفت هزار تومان
سرامیک بر دو ریل ۱۰۰ سانتیمتر باتیس مدل… ۹۳۰,۰۰۰
نهصد و سی هزار تومان
اره گردبر ان ۵۹۰۰ بی ماکیتا ۸,۰۰۰,۰۰۰
هشت میلیون تومان
اره گردبر مدل ۴۳۲۰ رونیکس ۳,۹۳۳,۹۰۰
سه میلیون و نهصد و سی و سه هزار نهصد تومان
اره فارسی بر دو طرفه اسلایدی ۲۵۵ میلیمتر محک… ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
ده میلیون و چهارصد هزار تومان
اره دیسکی شارژی رونیکس ۱۶۵ میلی متری مدل ۸۹۰۲ ۵,۳۹۰,۰۰۰
پنج میلیون و سیصد و نود هزار تومان
اره فارسی بر ۱۸۰۰ وات ۲۵ سانتیمتر کشویی… ۸,۶۶۰,۰۰۰
هشت میلیون و ششصد و شصت هزار تومان
اره عمود بر گیربکسی توسن – ۵۰۵۶j ۳,۲۱۰,۰۰۰
سه میلیون و دویست و ده هزار تومان
اره همه کاره ۴۰۰ وات AEG مدل US 400 XE ۷,۱۷۶,۰۰۰
هفت میلیون و صد و هفتاد و شش هزار تومان
اره عمود بر چکشی ۴۳۲۹ ماکیتا ۴,۳۹۹,۹۹۰
چهار میلیون و سیصد و نود و نه هزار نهصد و نود تومان
اره پروفیل بر ۵۹۰۱ رونیکس ۵,۱۹۸,۰۰۰
پنج میلیون و صد و نود و هشت هزار تومان
اره عمود بر صنعتی ۷۵۰ وات توسن ۵۷۵۰J ۴,۷۷۰,۰۰۰
چهار میلیون و هفتصد و هفتاد هزار تومان
اره زنجیری بنزینی آروا ۲۴۰۰ وات مدل ۶۲۱۲ ۸,۵۹۹,۰۰۰
هشت میلیون و پانصد و نود و نه هزار تومان
اره عمود بر آروا ۶۵۰ وات مدل ۵۴۰۳ ۱,۱۴۴,۰۰۰
یک میلیون و صد و چهل و چهار هزار تومان
عمود بر دیوالت ۷۰۰۲ DW ۲,۳۰۰,۰۰۰
دو میلیون و سیصد هزار تومان
اره افقی بر ۱۰۱۰ وات دورمتغیر کرون نسل جدید ۱۵۱۳۳ ۳,۶۵۰,۰۰۰
سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
اره همه کاره ۱۱۰۰ وات بوش GSA1100E ۷,۱۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و صد هزار تومان
اره زنجیری بنزینی TURBO850 هیوندای ۶,۱۲۰,۰۰۰
شش میلیون و صد و بیست هزار تومان
اره عمود بر کرون مدل CT15189 ۳,۱۰۰,۰۰۰
سه میلیون و صد هزار تومان
اره پروفیل بر رونیکس مدل ۵۹۱۸ ۳,۳۵۴,۳۲۲
سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار سیصد و بیست و دو تومان
اره زنجیری آروا مدل ۵۷۰۳ ۴,۳۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و سیصد هزار تومان
فارسی بر کشویی یک طرفه ۲۱ سانتی رونیکس مدل… ۱۱,۵۴۹,۰۰۰
یازده میلیون و پانصد و چهل و نه هزار تومان
اره زنجیری بنزینی ۵۰ سانت رونیکس مدل ۴۶۵۰ ۵,۴۱۰,۰۰۰
پنج میلیون و چهارصد و ده هزار تومان
اره عمود بر چکشی ۴۳۵۰CT ماکیتا ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون و پانصد هزار تومان
مرمر بر توسن ۵۰۸۳SM ۲,۵۱۹,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و نوزده هزار تومان
اره زنجیری بنزینی ۴۵ سانت رونیکس مدل ۴۶۴۷ ۵,۰۴۹,۹۹۰
پنج میلیون و چهل و نه هزار نهصد و نود تومان
اره زنجیری دستی مدل جیبی ۱۷۵,۰۰۰
صد و هفتاد و پنج هزار تومان
اره عمود بر GST90BE بوش ۳,۹۷۹,۰۰۰
سه میلیون و نهصد و هفتاد و نه هزار تومان
اره زنجیری بنزینی رونیکس ۱۳۰۰ وات مدل ۴۶۳۵ ۴,۰۵۳,۸۰۰
چهار میلیون و پنجاه و سه هزار هشتصد تومان
اره افقی بر رونیکس مدل ۴۲۲۱ ۲,۹۸۹,۹۰۰
دو میلیون و نهصد و هشتاد و نه هزار نهصد تومان
اره افقی بر دی سی ای مدل AJF30 ۳,۷۰۰,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد هزار تومان
اره فارسی بر کشویی HP2430-MS هیوندای ۱۹,۵۴۸,۳۰۰
نوزده میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار سیصد تومان
اره گرد بر رونیکس مدل ۴۳۱۱ ۳,۰۹۹,۰۰۰
سه میلیون و نود و نه هزار تومان
اره فارسی بر AJX255 دی سی ای ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پانزده میلیون تومان
اره زنجیری بنزینی هیوندای مدل TURBO865 ۷,۲۱۸,۱۰۰
هفت میلیون و دویست و هیجده هزار صد تومان
اره پروفیل بر ۵۱۹۸C توسن پلاس ۶,۲۰۰,۰۰۰
شش میلیون و دویست هزار تومان
اره گرد بر رونیکس مدل ۴۳۲۳ ۴,۰۱۷,۱۳۲
چهار میلیون و هفده هزار صد و سی و دو تومان
سرامیک بر تک ریل ایرانا سایز ۱۰۰ سانتی متر ۹۲۳,۰۰۰
نهصد و بیست و سه هزار تومان
اره فارسی بر کشویی دو طرفه ۲۵ سانتی متری… ۱۸,۹۹۰,۰۰۰
هیجده میلیون و نهصد و نود هزار تومان
اره گرد بر ۵۰۶۷SC توسن ۴,۰۴۰,۰۰۰
چهار میلیون و چهل هزار تومان
اره فارسی بر کرون مدل CT15233 ۱۳,۹۹۰,۰۰۰
سیزده میلیون و نهصد و نود هزار تومان
اره کاشی بر محک مدل TS-450 ۲,۳۵۰,۰۰۰
دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
اره فارسی بر ۲۵ سانتیمتر کشویی ۱۸۰۰ وات… ۱۳,۵۵۰,۰۰۰
سیزده میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
اره فارسی بر ۲ کاره میزی LF1000 ماکیتا ۱,۶۶۰,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و شصت هزار تومان
اره فارسی بر رونیکس مدل کشویی دو طرفه… ۲۱,۴۹۰,۰۰۰
بیست و یک میلیون و چهارصد و نود هزار تومان
اره پروفیل بر آروا مدل ۵۶۳۰ ۵,۷۹۵,۰۰۰
پنج میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار تومان
اره زنجیری بنزینی ۴۵ سانتیمتر هیوندای مدل… ۴,۸۴۵,۰۰۰
چهار میلیون و هشتصد و چهل و پنج هزار تومان
اره عمود بر ۵۰۹۳J توسن پلاس ۲,۲۹۹,۰۰۰
دو میلیون و دویست و نود و نه هزار تومان
اره عمودبر رونیکس مدل ۴۱۵۰ ۱,۶۷۶,۹۰۰
یک میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار نهصد تومان
پروفیل بر ویوارکس مدل VR2235-CM ۴,۳۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و سیصد هزار تومان
اره فارسی بر کشویی رونیکس ۱۴۵۰ وات مدل ۵۳۰۱ ۸,۶۰۲,۵۶۰
هشت میلیون و ششصد و دو هزار پانصد و شصت تومان
اره افقی بر شارژی اکسکورت مدل XDC12-150 ۲,۰۹۸,۰۰۰
دو میلیون و نود و هشت هزار تومان
کاشی بر رومیزی محک کد TC-900 ۴,۴۹۰,۰۰۰
چهار میلیون و چهارصد و نود هزار تومان
پروفیل بر ۲۲۰۰ وات پوکا ۳۵۵B ۷,۱۷۰,۰۰۰
هفت میلیون و صد و هفتاد هزار تومان
اره موتوری بنزینی ۳,۱۰۰,۰۰۰
سه میلیون و صد هزار تومان
اره گرد بر AMY03-185 دی سی ای ۳,۹۴۸,۰۰۰
سه میلیون و نهصد و چهل و هشت هزار تومان
اره عمودبر بوش مدل GST 8000 E ۴,۳۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و سیصد هزار تومان
فارسی بر کشویی ۱۵۰۰ وات اکتیو AC-2085 ۷,۷۲۳,۰۰۰
هفت میلیون و هفتصد و بیست و سه هزار تومان
اره گرد بر GKS190 بوش ۶,۰۸۵,۰۰۰
شش میلیون و هشتاد و پنج هزار تومان

اره بنزینی حرفه ای ۲۳۰۰ وات رونیکس مدل ۴۶۵۰ ا Gasoline Saws Professional 2300 watt model ronix 4650

 ۵٫۴۰۹٫۰۰۰ تومان

اره بنزینی حرفه ای ۱۳۰۰ وات رونیکس مدل ۴۶۳۵ ا Ronix 4635 Gasoline Chain Saw

۴٫۰۲۰٫۷۲۴ تومان

اره زنجیری دستی مدل جیبی ا Hand chain saw Pocket Model

 ۱۸۵٫۰۰۰ تومان

ساطوری اره شارژی اشتیل GTA-26

۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

اره زنجیری اشتیل MS180 STIHLGasoline and oil chainsaw ا MS180 STIHL Gasoline and oil chainsaw

 ۳۰۶٫۰۰۰ تومان

اره موتوری skn 5800 ا SKN

۴۵٫۰۰۰ تومان

اره زنجیری بنزینی ادون ۲۸۰۰ وات مدل GCS-20.2800 ا اره بنزینی ادون

 ۲٫۴۳۳٫۰۰۰ تومان

اره بنزینی ( اره موتوری ) اشتیل مدل ms 230 ا ms 230 stihl

 ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

اره زنجیری برقی ادون مدل ECS-405-KA40 ا اره زنجیری برقی ادون

 ۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان

اره بنزینی طرح اشتیل رویال ۵۰ سانت مدل cs5200

۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان

اره بنزینی هیوندای مدل TECHNO-700 ا Hyundai TECHNO-700 chain saw

 ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

اره موتوری ۵۰ سانت طرح اشتیل مدل GS58

۳٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان

اره زنجیری اشتیل MS381 SHIHL gasoline chainsaw ا MS381 STIHL gasoline chainsaw 3.9kW

 ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

اره بنزینی حرفه ای ۱۸۰۰ وات رونیکس مدل ۴۶۴۵PRO ا Ronix 4645PRO Gasoline Chain Saw

۷٫۵۴۰٫۳۲۴ تومان

اره درخت بر برقی ۲۲۰۰ وات رونیکس مدل ۴۷۴۲ ا Tree trimmer saws 2200 W 4742 model ronix

 ۴٫۱۷۹٫۹۴۴ تومان

اره زنجیری بنزینی ۵۰ سانتی اشتیل مدل MS382 stihl

 ۲۶٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان

اره درخت بر بنزینی هیوندای مدل TURBO-650 ا Hyundai TURBO-650 chain saw

 ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

اره موتوری بنزینی هیوندای مدل TURBO-260 ا HYUNDAI TURBO-260

 ۴٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان

اره درخت بر ۱۹۰۰ وات رونیکس مدل ۴۶۴۷ ا Ronix 4647 Gasoline Chain Saw

۵٫۰۲۵٫۱۱۱ تومان

اره موتوری TURBO865هیوندای ا Motor-Saw-TURBO865-HYUNDAI

 ۶٫۴۹۸٫۰۰۰ تومان

اره زنجیری گازی اشتیل MS250 Steele gas chainsaw STIHL ا MS250 Steele gas chainsaw STIHL Chainsaw

۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان

اره زنجیری بنزینی ادون مدل CS-5200 ا Edon gasoline chain saw

۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

اره موتوری اوکم CG5200

 ۲٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان

اره زنجیری بنزینی کنزاکس مدل KCS-125 ا Kenzax KCS-125 TC Petrol ChainSaw

 ۴٫۴۴۸٫۰۰۰ تومان

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.