قیمت مفتول بر، مهره شکن و پولی کش در سال ۱۴۰۲

هزینه ساخت ویلا سوئیسی مفتول بر ۱۰۵۰ میلی‌متری ایران پتک CA 4210 ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان قیچی مفتول بر ۹۰۰ میلی متر ایران پتک مدل CA 3610 ۲,۰۸۲,۰۰۰ تومان قیچی مفتول بر ۳۵۰ میلی متر ایران پتک مدل CA 1410 ۷۳۰,۰۰۰ تومان قیچی مفتول بر ۶۰۰ میلی متر ایران پتک مدل CA 2410 ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان مفتول بر

کد خبر : 7266
تاریخ انتشار : جمعه 5 خرداد 1402 - 20:00
قیمت مفتول بر، مهره شکن و پولی کش در سال ۱۴۰۲

هزینه ساخت ویلا سوئیسی

مفتول بر ۱۰۵۰ میلی‌متری ایران پتک CA 4210

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

قیچی مفتول بر ۹۰۰ میلی متر ایران پتک مدل CA 3610

۲,۰۸۲,۰۰۰ تومان

قیچی مفتول بر ۳۵۰ میلی متر ایران پتک مدل CA 1410

۷۳۰,۰۰۰ تومان

قیچی مفتول بر ۶۰۰ میلی متر ایران پتک مدل CA 2410

۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان

مفتول بر ۷۵۰ میلی‌متری ایران پتک CA 3010

۱,۳۲۷,۰۰۰ تومان

پولی کش سه شاخ مهدوی مدل PL3

۱,۱۳۱,۳۵۰ تومان

مفتول بر ۴۵۰ میلی‌متری ایران پتک CA 1810

۸۳۰,۰۰۰ تومان

پولی کش سه شاخ مدل AT- 4 سایز ۱۲ اینچ

۵,۹۲۸,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت
قیچی مفتول بر ۹۰۰ میلی متر ایران پتک مدل CA 3610 ۲,۰۸۲,۰۰۰
دو میلیون و هشتاد و دو هزار تومان
پولی کش هیدرولیک پمپ جدا ۱۰ تن RSCO ۸,۸۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و هشتصد هزار تومان
بلبرینگ کش فلایول مدل ART-BCH-FLO ۳۰۵,۲۰۰
سیصد و پنج هزار دویست تومان
قیچی مفتول بر دینگی مدل ۴۵۰ سایز ۱۸ اینچ ۷۸۵,۰۰۰
هفتصد و هشتاد و پنج هزار تومان
مهره بر هیدرولیک دستی RSCO مدل HNS-24 ۱۰,۸۶۰,۰۰۰
ده میلیون و هشتصد و شصت هزار تومان
پولی کش سه شاخ ایکس راین مدل ۲۰۰m ۱,۱۵۰,۰۰۰
یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
مفتول بر ۱۰۵۰ میلی‌متری ایران پتک CA 4210 ۲,۴۰۰,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد هزار تومان
قیچی کابل بر پروسکیت مدل ۸۰۸-۳۳۰A ۴۹۵,۰۰۰
چهارصد و نود و پنج هزار تومان
پولی کش مهدوی سایز ۶ ۲,۱۵۴,۰۰۰
دو میلیون و صد و پنجاه و چهار هزار تومان
بلبرینگ کش (SKY WALK (Size 4 ۴۵۰,۰۰۰
چهارصد و پنجاه هزار تومان
پولی کش هزبرن کد ۶۴۴۲۳ ۴,۲۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و دویست هزار تومان
پولی کش دو شاخ مینی هزبرن مدل ۶۴۴۲۱ ۱,۰۵۰,۰۰۰
یک میلیون و پنجاه هزار تومان
پولی کش سه شاخ ایکس راین مدل ۷۵m ۳۸۰,۰۰۰
سیصد و هشتاد هزار تومان
سری قیچی کابل بر هیدرولیکی (RSCO) ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون و پانصد هزار تومان
قیچی مفتول بر اینکو مدل HMBC0808 ۲۲۵,۰۰۰
دویست و بیست و پنج هزار تومان
پولی کش مدل ۵۱۰۰۳ ۴۴۶,۰۰۰
چهارصد و چهل و شش هزار تومان
مفتول بر سخت بر ۱۰۵۰ میلی‌متری ایران پتک CB 4210 ۳,۲۲۸,۰۰۰
سه میلیون و دویست و بیست و هشت هزار تومان
پولی کش ۲ شاخ ۳ شاخ P5 مهدوی ۱,۹۱۴,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و چهارده هزار تومان
قیچی ورق بری چینی ۸۷۵,۰۰۰
هشتصد و هفتاد و پنج هزار تومان
قیچی کابل بر جغجغه ای RSCO مدل R-CC ۳,۸۵۰,۰۰۰
سه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان
پولی کش سه شاخ ایکس راین مدل ۱۵۰m ۸۳۰,۰۰۰
هشتصد و سی هزار تومان
مفتول بر ۴۵۰ میلی‌متری ایران پتک CA 1810 ۸۳۰,۰۰۰
هشتصد و سی هزار تومان
قیچی کابل بر پروسکیت ProsKit 608-330 ۴۵۵,۰۰۰
چهارصد و پنجاه و پنج هزار تومان
قیچی کابل بر مدل LK125 ۶۰۰,۰۰۰
ششصد هزار تومان
قیچی مفتول بر YDS مدل CR-V سایز ۲۴ اینچ ۷۶۰,۰۰۰
هفتصد و شصت هزار تومان
قیچی مفتول بر ۳۵۰ میلی متر ایران پتک مدل CA 1410 ۷۳۰,۰۰۰
هفتصد و سی هزار تومان
بلبرینگ کش کشویی مدل گوریلا کد YP-KESHOEI-NAKHONI-3 ۲,۷۰۰,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد هزار تومان
قیچی کابل بر اینترکیبل مدل ۱۶۰۲۰F1 ۲,۴۴۱,۴۱۶
دو میلیون و چهارصد و چهل و یک هزار چهارصد و شانزده تومان
پولی کش سه شاخ اس کای کد ۱۲ ۹۱۸,۰۰۰
نهصد و هیجده هزار تومان
قیچی مفتول بر ۶۰۰ میلی متر ایران پتک مدل CA 2410 ۱,۰۷۳,۰۰۰
یک میلیون و هفتاد و سه هزار تومان
پولی کش سه شاخ مهدوی مدل PL3 ۱,۱۳۱,۳۵۰
یک میلیون و صد و سی و یک هزار سیصد و پنجاه تومان
سری کامل مفتول بر معمولی سایز ۱۰۵۰ میلیمتر… ۱,۵۸۵,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و هشتاد و پنج هزار تومان
مفتول بر دستی چینی ۸ اینچ ۱,۲۰۰,۰۰۰
یک میلیون و دویست هزار تومان
مفتول بر رومیزی ایران پتک CE 2410 ۱,۴۲۸,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و بیست و هشت هزار تومان
انبر کابل بر واستر ۱۰ اینچ مدل VPCC01 ۴۲۵,۵۰۰
چهارصد و بیست و پنج هزار پانصد تومان
پولی کش جنیوس تولز مدل دو شاخ کد KJ-2203 سایز ۸… ۳,۹۰۰,۰۰۰
سه میلیون و نهصد هزار تومان
پولی کش مهدوی سایز ۳ ۱,۳۵۵,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و پنجاه و پنج هزار تومان
پولی کش دوشاخ مدل ۰۳ ۴۵۳,۰۰۰
چهارصد و پنجاه و سه هزار تومان
مفتول بر ۷۵۰ میلی‌متری ایران پتک CA 3010 ۱,۳۲۷,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار تومان
پولی کش ۲ شاخ ۳ شاخ P00 مهدوی ۵۳۱,۰۰۰
پانصد و سی و یک هزار تومان
تیغه قیچی مفتول بر مدل FF-003 سایز ۳۰ اینچ ۵۲۲,۰۰۰
پانصد و بیست و دو هزار تومان
پولی کش سه شاخ مهدوی مدل PL2 ۸۲۵,۰۰۰
هشتصد و بیست و پنج هزار تومان
قیچی کابل بر دینگشی مدل ۱۰ Dingqi ۳۹۵,۰۰۰
سیصد و نود و پنج هزار تومان
قیچی کابل بر مدل LK-60 ۲۲۰,۰۰۰
دویست و بیست هزار تومان
مفتول بر فنگشی مدل Mini Bolt Cutter ۳۴۴,۸۰۰
سیصد و چهل و چهار هزار هشتصد تومان
پولی کش سه شاخ مدل PKS-1 ۷۲۰,۰۰۰
هفتصد و بیست هزار تومان
قیچی کابل بر دستی متوسط ۹۸۵,۰۰۰
نهصد و هشتاد و پنج هزار تومان
قیچی کابل بری هیدرولیکی پایی مدل PS45 به… ۲۷۷,۴۸۹,۷۰۲
دویست و هفتاد و هفت میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار هفتصد و دو تومان
پولی ( فولی ) کش سایز ۱۰ اینچ ابزارگستر ۸۹۵,۰۰۰
هشتصد و نود و پنج هزار تومان
قیچی کابل بر کیپ مدل LK-60A ۳۷۰,۰۰۰
سیصد و هفتاد هزار تومان
مهارکش دو سر قلاب ایران پتک مدل Iran Potk UB 1210 ۸۰,۰۰۰
هشتاد هزار تومان
پولی کش سه شاخ مهدوی مدل PL1 ۸۵۰,۰۰۰
هشتصد و پنجاه هزار تومان
پولی کش مهدوی سایز۱ ۷۳۴,۰۰۰
هفتصد و سی و چهار هزار تومان
قیچی طلا بری NWS آلمان ۱۰ اینچ ۱,۲۳۰,۰۰۰
یک میلیون و دویست و سی هزار تومان
قیچی کابل بر دستی میدوست دارای قفل دسته ۱,۴۰۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد هزار تومان
قیچی کابل بر وفنگ مدل ۴۴۰۳ سایز ۸ اینچ ۲۱۱,۰۰۰
دویست و یازده هزار تومان
پولی کش هیدرولیک پمپ سرخود ۳۰ تن ۲۷,۰۴۰,۰۰۰
بیست و هفت میلیون و چهل هزار تومان
پولی کش مدل PSH33 ۸۸۰,۰۰۰
هشتصد و هشتاد هزار تومان
قیچی کابل بر کیپ KEYPE مدل LK-250 ۷۰۰,۰۰۰
هفتصد هزار تومان
پولی کش دو شاخ مینی داناکو مدل D04J1133 ۴۴۰,۰۰۰
چهارصد و چهل هزار تومان
پولی کش سه شاخه مینی کد H64432 برند HEZBURN ۲,۲۰۰,۰۰۰
دو میلیون و دویست هزار تومان
قیچی کابل بر مدل MMA-towwire-6in سایز ۶ اینچ ۱۹۵,۴۰۰
صد و نود و پنج هزار چهارصد تومان
بلبرینگ کش رادکس مدل RX-8402 ۴۰۵,۰۰۰
چهارصد و پنج هزار تومان
پولی ( فولی ) کش نمره ۶ سایز ۱۶ اینچ ابزار گستر ۱,۶۸۹,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و هشتاد و نه هزار تومان
پولی کش سه شاخ پرومکس کد PL0015 15 ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون و پانصد هزار تومان
قیچی کابل بر مدل WERT-250 ۹۷۵,۰۰۰
نهصد و هفتاد و پنج هزار تومان
قیچی مفتول بر مدل ۳۵۰M ۴۸۰,۰۰۰
چهارصد و هشتاد هزار تومان
پولی کش مدل MMA-Oth-08 ۶۷۵,۷۹۰
ششصد و هفتاد و پنج هزار هفتصد و نود تومان
قیچی مفتول بر دینگو مدل ۳۶ ۱,۶۶۰,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و شصت هزار تومان
پولی کش سه شاخ مدل ۱۰۰m ۵۰۰,۰۰۰
پانصد هزار تومان
قیچی کابل بر کیپ مدل LK-500 ۱,۸۵۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان
قیچی کابل بر دستی کوچک(RSCO ) مدل MCS-125 ۴۵۰,۰۰۰
چهارصد و پنجاه هزار تومان
قیچی مفتول بر توتال مدل THT-113181 ۱,۲۵۰,۰۰۰
یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
پولی کش سه شاخ کد ۰۳ سایز ۳ اینچ ۶۰۰,۰۰۰
ششصد هزار تومان
قیچی کابل بر بزرگ (RSCO ) مدل MCS-500 ۱,۲۰۰,۰۰۰
یک میلیون و دویست هزار تومان
پولی کش دو شاخ هزبرن مدل ۶۴۴۲۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد هزار تومان
مجموعه ۴ عددی پولی کش سه شاخ مدل YPZ-ROCK04 ۳,۵۰۰,۰۰۰
سه میلیون و پانصد هزار تومان
قیچی کابل بر مدل LK-22 ۲۰۶,۴۰۰
دویست و شش هزار چهارصد تومان
بلبرینگ کش کیهان مدل HT -00 ۶۰۵,۰۰۰
ششصد و پنج هزار تومان
قیچی مفتول بر مدل بیگ بر کد YP-HR-600MM ۱,۸۰۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد هزار تومان
پولی کش صنعتی اینرپک ۵ تن PH-5 ۴,۸۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و هشتصد هزار تومان
بلبرینگ کش کشویی مدل گوریلا کد YPB-NAKHONI-SIZE4-30CM ۳,۶۴۵,۰۰۰
سه میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار تومان
قیچی کابل بر ۸ اینچ یونیورسال FS-10534 ۲۳۵,۰۰۰
دویست و سی و پنج هزار تومان
بلبرینگ کش کیهان مدل HT -001 ۶۸۴,۰۰۰
ششصد و هشتاد و چهار هزار تومان
پولی کش مدل EF7 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
پولی کش ۲ شاخ ۳ شاخ P6 مهدوی ۲,۰۵۹,۰۰۰
دو میلیون و پنجاه و نه هزار تومان
پولی کش سه شاخ سایز ۳ اینچی ۱۲۵,۰۰۰
صد و بیست و پنج هزار تومان
قیچی کابل بر مدل DM-010 ۲۷۰,۰۰۰
دویست و هفتاد هزار تومان
قیچی کابل بر مدل TF-350 ۷۰۲,۰۰۰
هفتصد و دو هزار تومان
پولی کش هیدرولیک ۱۰ تن RSCO مدل PH-10 ۶,۸۰۰,۰۰۰
شش میلیون و هشتصد هزار تومان
پولی کش سه شاخه مینی کد H64431 برند HEZBURN ۱,۹۵۰,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
مفتول بر بیسو مدل MMA-BSS-90 ۲,۰۸۱,۲۰۰
دو میلیون و هشتاد و یک هزار دویست تومان
مفتول بر ۱۴ اینچ کنزاکس ۱,۱۰۰,۰۰۰
یک میلیون و صد هزار تومان
پولی کش سه فک چینی ۲ اینچ ۱,۰۹۸,۰۰۰
یک میلیون و نود و هشت هزار تومان
مفتول بر FORCE 9U050112 ۱,۶۳۰,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و سی هزار تومان
بلبرینگ کش مدل BH300 ۴۴۰,۰۰۰
چهارصد و چهل هزار تومان
بلبرینگ کش کیهان مدل HT – 0 ۶۵۲,۰۰۰
ششصد و پنجاه و دو هزار تومان
پولی کش مهدوی سایز ۴ ۱,۵۴۱,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و چهل و یک هزار تومان
قیچی کابل بر مدل LK-38 ۱۷۰,۰۰۰
صد و هفتاد هزار تومان
پولی کش مدل LT-PL1-EF7 مناسب برای سمند موتورملی ۳۹۲,۰۰۰
سیصد و نود و دو هزار تومان

مفتول بر ۱۰۵۰ میلی‌متری ایران پتک CA 4210

۳۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

پولی کش هیدرولیک انرپک ۱۰۰ تن

۴۲۴,۷۰۰ تومان

قیچی مفتول بر ۹۰۰ میلی متر ایران پتک مدل CA 3610

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

مفتول بر سخت بر ۱۰۵۰ میلی‌متری ایران پتک CB 4210

۶۴۰,۰۰۰ تومان

مفتول بر ۷۵۰ میلی‌متری ایران پتک CA 3010

۲۸۵,۰۰۰ تومان

قیچی مفتول بر ۳۵۰ میلی متر ایران پتک مدل CA 1410

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

قیچی کابل بر کیپ مدل LK-500

۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان

قیچی تسمه بری ۱۸ اینچ آلمانی

۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان

پولی کش هیدرولیک پمپ سر خود ۳۰ تن

۳۲۵,۰۰۰ تومان

مفتول بر ۴۵۰ میلی‌متری ایران پتک CA 1810

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

قیچی تسمه بری آلمانی ۴۵۰ میلیمتر

۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان

قیچی تسمه بری دسته بلند ۱۸ اینچ چینی

۲۹۱,۰۰۰ تومان

مفتول بر رومیزی ایران پتک CE 2410

۲,۱۷۸,۰۰۰ تومان

پولی کش هزبرن کد ۶۴۴۲۳

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پولی کش سه شاخ مهدوی مدل PL3

۴۲۵,۰۰۰ تومان

پولی کش سه شاخ مهدوی مدل PL2

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

قیچی تسمه بر دستی چینی

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

محل تبلیغات شما