قیمت پیچ دستی در سال 1403

نقشه ساخت ویلا 80 متری پیچ دستی رونیکس مدل RH-7210 ۱۸۹,۸۰۰ تومان گیره پیچ دستی رونیکس مدل RH-7502 کد HB-64 ۱۲۶,۵۰۰ تومان پیچ دستی رونیکس مدل RH-7214 ۳۰۳,۴۱۶ تومان پیچ دستی انبری 4 اینچ رونیکس مدل RH-7604 ۸۹,۰۰۰ تومان پیچ دستی رونیکس مدل RH-7212 ۱۸۶,۰۰۰ تومان پیچ دستی فشاری رونیکس 10 سانت مدل RH-7501 ۱۱۱,۹۰۰ […]

نقشه ساخت ویلا 80 متری

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7210

۱۸۹,۸۰۰ تومان

گیره پیچ دستی رونیکس مدل RH-7502 کد HB-64

۱۲۶,۵۰۰ تومان

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7214

۳۰۳,۴۱۶ تومان

پیچ دستی انبری 4 اینچ رونیکس مدل RH-7604

۸۹,۰۰۰ تومان

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7212

۱۸۶,۰۰۰ تومان

پیچ دستی فشاری رونیکس 10 سانت مدل RH-7501

۱۱۱,۹۰۰ تومان

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7211

۱۸۲,۸۹۶ تومان

پیچ دستی فشاری 20 سانت نووا مدل NTC 4077

۳۸۶,۰۰۰ تومان

پیچ دستی فشاری 20 سانت نووا مدل NTC 4068

۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیچ دستی فشاری 20 سانت نووا مدل NTC 4062

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7213

۲۹۴,۲۱۶ تومان

پیچ دستی فشاری 15 سانت نووا مدل NTC 4076

۳۲۰,۰۰۰ تومان

پیچ دستی 140 مهدوی Q1425

۲۳۹,۸۰۰ تومان

پیچ دستی فشاری 25 سانت رونیکس مدل RH-7504

۱۵۳,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت
کلمپ دسته عمودی Roche کد 10248 1,210,000
یک میلیون و دویست و ده هزار تومان
پیچ دستی وینکس مدل 80 -250 505,000
پانصد و پنج هزار تومان
گیره نگهدارنده برد باکو مدل BK-686 99,000
نود و نه هزار تومان
پیچ دستی وینکس مدل 120-300 490,000
چهارصد و نود هزار تومان
گیره پیچ دستی اروین مدل 10503574 1,295,000
یک میلیون و دویست و نود و پنج هزار تومان
پیچ دستی وینکس مدل 90-250 650,000
ششصد و پنجاه هزار تومان
پیچ دستی فشاری 25 سانت رونیکس مدل RH-7504 153,000
صد و پنجاه و سه هزار تومان
پیچ دستی رونیکس مدل RH-7210 177,710
صد و هفتاد و هفت هزار هفتصد و ده تومان
پیچ دستی فشاری 45 سانت نووا مدل NTC 4080 475,000
چهارصد و هفتاد و پنج هزار تومان
پیچ دستی 40×12 سانتی متر پیهر مدل 04040 piher 813,000
هشتصد و سیزده هزار تومان
پیچ دستی رونیکس مدل RH-7211 198,800
صد و نود و هشت هزار هشتصد تومان
پیچ دستی 140 مهدوی Q1425 259,000
دویست و پنجاه و نه هزار تومان
پیچ دستی 40 سانتی رونیکس مدل RH-7223 398,000
سیصد و نود و هشت هزار تومان
پیچ دستی ( گیره نجاری ) 120 سانت ابزار گستر 714,950
هفتصد و چهارده هزار نهصد و پنجاه تومان
پیچ دستی 40 سانت فک 14 مهدوی 346,000
سیصد و چهل و شش هزار تومان
پیچ دستی فشاری سوپر 25 سانت رونیکس مدل RH-7525 568,900
پانصد و شصت و هشت هزار نهصد تومان
پیچ دستی انبری 4 اینچ رونیکس مدل RH-7604 89,000
هشتاد و نه هزار تومان
گیره پیچ دستی اروین مدل 10505943 1,350,000
یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
پیچ دستی فشاری 25 سانت نووا مدل NTC 4078 425,000
چهارصد و بیست و پنج هزار تومان
پیچ دستی فشاری سوپر 20 سانت رونیکس مدل RH-7520 365,000
سیصد و شصت و پنج هزار تومان
گیره پیچ دستی رونیکس مدل RH-7502 کد HB-64 126,500
صد و بیست و شش هزار پانصد تومان
پیچ دستی مدل BL-100 208,170
دویست و هشت هزار صد و هفتاد تومان
پیچ دستی رونیکس مدل RH-7212 187,202
صد و هشتاد و هفت هزار دویست و دو تومان
کلمپ دسته افقی Roche کد 202F 487,500
چهارصد و هشتاد و هفت هزار پانصد تومان
پیچ دستی فشاری 10 سانت نووا مدل NTC 4060 108,000
صد و هشت هزار تومان
پیچ دستی دانش آموزی وینکس مدل EH2904 10,557,000
ده میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزار تومان
پیچ دستی فشاری 25 سانت نووا مدل NTC 4069 270,000
دویست و هفتاد هزار تومان
پیچ دستی 20 سانتیمتر با فک 5 سانت نوا مدل NTF-4053 229,000
دویست و بیست و نه هزار تومان
پیچ دستی رونیکس مدل RH-7214 301,110
سیصد و یک هزار صد و ده تومان
گیره پیچ دستی اروین مدل T512QCEL7 995,000
نهصد و نود و پنج هزار تومان
گیره دستی نووا مدل NTC 4088 159,500
صد و پنجاه و نه هزار پانصد تومان
پیچ دستی فشاری 30 سانت نووا مدل NTC 4079 445,000
چهارصد و چهل و پنج هزار تومان
پیچ دستی فشاری 20 سانت نووا مدل NTC 4077 415,000
چهارصد و پانزده هزار تومان
پیچ دستی 25 سانت استوار 368,000
سیصد و شصت و هشت هزار تومان
پیچ دستی فشاری 20 سانت نووا مدل NTC 4062 145,000
صد و چهل و پنج هزار تومان
کلمپ کششی A175 109,000
صد و نه هزار تومان
پیچ دستی اروین مدل 10503570 1,325,000
یک میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار تومان
گیره ماهی فنری 9 اینچ رونیکس مدل RH-7609 164,000
صد و شصت و چهار هزار تومان
پیچ دستی پرشیا مدل 200-50 253,000
دویست و پنجاه و سه هزار تومان
گیره نووا مدل MMA-NYT-N4067 280,000
دویست و هشتاد هزار تومان
پیچ دستی 80 سانت فک 14 مهدوی 473,000
چهارصد و هفتاد و سه هزار تومان
پیچ دستی 25 سانت توسن مدل TF1-50250 233,000
دویست و سی و سه هزار تومان
گیره و پیچ دستی اروین مدل 10505944Q 1,285,000
یک میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار تومان
گیره نووا مدل MMA-NYT-N4069 450,000
چهارصد و پنجاه هزار تومان
پیچ دستی فشاری رونیکس 40 سانت مدل RH-7540 598,300
پانصد و نود و هشت هزار سیصد تومان
گیره دستی استوار 20 کد VA1000-020 335,000
سیصد و سی و پنج هزار تومان
پیچ دستی فشاری رونیکس 15 سانت مدل RH-7515 518,900
پانصد و هیجده هزار نهصد تومان
پیچ دستی 20×12 سانتی متر پیهر مدل 42020 piher 670,000
ششصد و هفتاد هزار تومان
پیچ دستی فشاری 25 سانت نووا مدل NTC 4063 146,000
صد و چهل و شش هزار تومان
پیچ دستی 15 سانت توسن مدل TF1-50150 239,000
دویست و سی و نه هزار تومان
پیچ دستی فشاری 20 سانت نووا مدل NTC 4068 260,000
دویست و شصت هزار تومان
پیچ دستی 25 سانتی رونیکس مدل RH-7221 489,000
چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان
پیچ دستی فشاری 15 سانت نووا مدل NTC 4076 320,000
سیصد و بیست هزار تومان
پیچ دستی رونیکس مدل RH-7213 280,802
دویست و هشتاد هزار هشتصد و دو تومان
پیچ دستی 120 سانتی فک 12 مهدوی 486,000
چهارصد و هشتاد و شش هزار تومان
پیچ دستی جغجغه ای بسی kli25 1,750,000
یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان
پیچ دستی 30 سانت استوار 381,000
سیصد و هشتاد و یک هزار تومان
گیره دستی نووا مدل MMA-NYT-N4070 379,000
سیصد و هفتاد و نه هزار تومان
پیچ دستی توسن مدل TF0-60200 350,000
سیصد و پنجاه هزار تومان
گیره رومیزی چدنی مهدوی مدل MAHDAVY M120 1,595,950
یک میلیون و پانصد و نود و پنج هزار نهصد و پنجاه تومان
گیره و پیچ دستی اروین مدل 10505945Q 1,520,000
یک میلیون و پانصد و بیست هزار تومان
کلمپ دسته افقی Roche کد 201C 224,000
دویست و بیست و چهار هزار تومان
پیچ دستی 140 مهدوی Q1440 396,000
سیصد و نود و شش هزار تومان
گیره پیچ دستی اروین مدل T524QCEL7 1,050,000
یک میلیون و پنجاه هزار تومان
گیره رومیزی سان شاین مدل SS-601B 345,000
سیصد و چهل و پنج هزار تومان
گیره زیر دریلی فولادی مدل AVR 140 مهدوی 1,645,000
یک میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار تومان
پیچ دستی 70 سانت استوار 490,000
چهارصد و نود هزار تومان
پیچ دستی 60سانت فک 14 مهدوی 399,800
سیصد و نود و نه هزار هشتصد تومان
پیچ دستی نووا مدل NTF-4056 388,000
سیصد و هشتاد و هشت هزار تومان
پیچ دستی فشاری رونیکس 10 سانت مدل RH-7501 111,900
صد و یازده هزار نهصد تومان
گیره پیچ دستی ای ام جی کلمپ کد A410 90,000
نود هزار تومان
گیره پیچ دستی اروین مدل 10505944 1,399,000
یک میلیون و سیصد و نود و نه هزار تومان
گیره و پیچ دستی اروین مدل 512QC 930,000
نهصد و سی هزار تومان
پیچ دستی 60 سانت استوار 455,000
چهارصد و پنجاه و پنج هزار تومان
پیچ دستی فشاری رونیکس فانتزی مدل RH-750 116,000
صد و شانزده هزار تومان
پیچ دستی وینکس مدل 120-500 750,000
هفتصد و پنجاه هزار تومان
گیره پیچ دستی نرگیر دوبل مدریت مدل N2-L120 400,000
چهارصد هزار تومان
پیچ دستی نووا مدل NTF-4054 240,000
دویست و چهل هزار تومان
کلمپ دسته افقی Roche کد 201B 224,000
دویست و بیست و چهار هزار تومان
پیچ دستی 15 سانت تی یو وی 220,000
دویست و بیست هزار تومان
گیره برد الکترونیکی مدل PCB9 110,000
صد و ده هزار تومان
پیچ دستی 20 سانتی توسن کد TF1-50200 247,000
دویست و چهل و هفت هزار تومان
پیچ دستی 15 سانت توسن مدل TF1-80150 369,000
سیصد و شصت و نه هزار تومان
کلمپ دسته افقی Roche کد 20235 476,000
چهارصد و هفتاد و شش هزار تومان
گیره پیچ دستی اروین مدل T518QCEL7 1,050,000
یک میلیون و پنجاه هزار تومان
پیچ دستی 25 سانت فک 14 مهدوی 299,900
دویست و نود و نه هزار نهصد تومان
کلمپ دسته افقی Roche کد 201 178,000
صد و هفتاد و هشت هزار تومان
گیره پیچ دستی اروین مدل T506QCEL7 915,000
نهصد و پانزده هزار تومان
پیچ دستی بسی KR100-2K 5,800,000
پنج میلیون و هشتصد هزار تومان
پیچ دستی 30 سانتی رونیکس مدل RH-7222 529,000
پانصد و بیست و نه هزار تومان
گیره پیچ دستی اروین مدل 10505943Q 1,335,000
یک میلیون و سیصد و سی و پنج هزار تومان
پیچ دستی 40 سانت استوار 408,000
چهارصد و هشت هزار تومان
پیچ دستی 100 سانت فک 14 مهدوی 526,000
پانصد و بیست و شش هزار تومان
گیره معرق کاری 75 میلی متر 45,000
چهل و پنج هزار تومان
پیچ دستی وینکس مدل 80 -150 405,000
چهارصد و پنج هزار تومان
گیره پیچ دستی اروین مدل TM FC153 5,956,000
پنج میلیون و نهصد و پنجاه و شش هزار تومان
پیچ دستی 120 سانت استوار 699,000
ششصد و نود و نه هزار تومان
پیچ دستی فشاری رونیکس 50 سانت مدل RH-7550 628,000
ششصد و بیست و هشت هزار تومان
پیچ دستی نووا مدل NTF-4052 219,000
دویست و نوزده هزار تومان
پیچ دستی 120 سانت فک 14 مهدوی 584,000
پانصد و هشتاد و چهار هزار تومان

پیچ دستی اتوماتیک ای ام جی A410

۸۰٫۰۰۰ تومان

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7210 ا Ronix RH-7210 Clamp

۱۷۶٫۰۰۰ تومان

گیره رومیزی فولادی سایز 100 میلیمتر برند ایران صنعت ا IRAN SANAT 100mm bench vise clamp

۹۰۰٫۰۰۰ تومان

گیره زیر دریل مهر مدل C1

 ۸۸۸٫۰۰۰ تومان

گیره پیشکار مدل ای ام جی 308

۵۰٫۰۰۰ تومان

گیره انبری اتوماتیک ای ام جی D512

۴۲٫۰۰۰ تومان

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7212 ا Ronix RH-7212 Clamp

 ۱۹۲٫۰۹۶ تومان

گیره صنعتی 160 میلیمتر ایران پتک مدل KA1610 ا Iran Potk Clamp Model KA1610

 ۷٫۱۸۱٫۰۰۰ تومان

گیره رومیزی ایران پتک مدل KA 101 سایز 100 میلی متر ا Iran Potk KA 1010 Bench Vise 100mm

 ۲٫۸۵۷٫۰۰۰ تومان

گیره رومیزی فولادی سایز 160 میلیمتر برند ایران صنعت ا IRAN SANAT 160mm bench vise clamp

۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

گیره پیچ دستی ای ام جی مدل A615

۱۴۰٫۰۰۰ تومان

گیره رومیزی 120 میلیمتر ایران صنعت

۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان

گیره آلومینیومی (ظریف کاری) ایران پتک مدل KE-1011

 ۳۸۵٫۰۰۰ تومان

گیره رومیزی ایران پتک مدل KA 1210 سایز 120 میلی متر ا Iran Potk KA 1210Bench Vise 120mm

 ۳٫۷۵۶٫۰۰۰ تومان

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7211 ا Ronix RH-7211 Clamp

۱۸۲٫۸۹۶ تومان

گیره قفلی مدل ای ام جی G820

۱۶۰٫۰۰۰ تومان

گیره رومیزی آمل صنعت سایز 100 میلی متر

۱٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان

فک منشوری گیره رومیزی ایران پتک مدل KA-1052

۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

پیچ دستی رونیکس مدل RH-7214 ا Ronix RH-7214 Clamp

۲۸۳٫۷۰۰ تومان

پیچ دستی فشاری رونیکس فانتزی مدل RH-750 ا Ronix Quick Bar Clamp RH-750

۱۱۶٫۰۰۰ تومان

گیره رومیزی فولادی 140 میلی متری مهر صنعت آمل

۲٫۸۴۰٫۵۰۰ تومان

گیره 90 درجه گونیو کنج برند مصبرین ا Mosberin 4pcs 90 degree square clamp

 ۱۱۴٫۰۰۰ تومان

پیچ (گیره) دستی رونیکس مدل RH-7501

 ۱۱۱٫۹۰۰ تومان

گیره بغل میز گردان – 60

 ۵۹۰٫۰۰۰ تومان