قیمت الکترو موتور در سال ۱۴۰۳

قیمت ساخت ویلا علوفه کوب داسنو تکفاز با الکتروموتور ۳ اسب ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان الکتروموتور ۵.۵ اسب ۱۴۰۰ دورسه فازچدن برند Jmco ۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان الکتروموتور ۵.۵ اسب ۳۰۰۰ دور سه فاز چدن برند Jmco ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان علوفه کوب و آسیاب دوکاره داسنو الکتروموتور ۳ اسب تک فاز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان میکسر عمودی یک تن در دوره داسنو […]

قیمت ساخت ویلا

علوفه کوب داسنو تکفاز با الکتروموتور ۳ اسب

۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۵.۵ اسب ۱۴۰۰ دورسه فازچدن برند Jmco

۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۵.۵ اسب ۳۰۰۰ دور سه فاز چدن برند Jmco

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

علوفه کوب و آسیاب دوکاره داسنو الکتروموتور ۳ اسب تک فاز

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میکسر عمودی یک تن در دوره داسنو تکفاز الکتروموتور۳ اسب

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۱ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز آلومینیوم فلنج کامل B35

۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۱.۵ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز چدن برند Jmco

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور۱.۵ اسب ۱۴۰۰ دور تک فاز آلومینیومی B34 برند Jmco

۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۱ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز چدن برند Jmco

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۱۰ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز چدن برند Jmco

۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۴ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز چدن برند Jmco(ارسال به صورت باربری وپس کرایه)

۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۱.۵ اسب۱۴۰۰ دور تکفاز چینی برند Jmco

۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۲ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز آلومینیومی B35 برند Jmco

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۰.۵ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز آلومینومی B35 برند Jmco

۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۳ اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز آلومینیومی B34 برند Jmco

۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۱.۵ اسب ۳۰۰۰ دور تکفاز چدن برند Jmco

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور کولری موتوژن ۳/۴ دارای خازن استارت ا Motogen cooler electric motor with 3/4 horsepower starter capacitor

 ۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان

الکتروموتور کولری موتوژن ۱/۲ اسب بخار ا Motogen cooler electric motor with 1/2

۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

الکتروموتور کم مصرف کولر آبی مهر صنعت

۶٫۲۱۳٫۰۰۰ تومان

موتور کولر ۱/۳ اسب موتوژن، دینام کولری موتوژن ۳۵۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۳ اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز استریم چین

 ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

دینام کولر ابی ۵۰۰۰ الکتروژن الکترو موتور کولر

 ۲٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان

الکتروموتور سه فاز تک دور ۷.۵ اسب ۵.۵ کیلو وات با فریم آلومینیومی موتوژن ا Motogen 3 phase Electric Motor 7.5 HP 5.5 KW

۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان

الکترو موتور کولر آبی موتوسن مدل ۱/۲

۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان

الکترو موتور کولری خازن دار راندمان بالا HP 3.4 مدل سبز الکتروژن

 ۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان

الکترو موتور کولر آبی نیک ژن موتور مدل ۲۸۰۰

۴۰۰٫۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۲ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز آلومینیومی B34 برند Jmco

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۱ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز آلومینیومی B34برند Jmco

۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۲۴ولت \nتهران صنعت

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کتاب سیم پیچی عملی انواع الکتروموتور های خانگی ویونیورسال نوشتهمسگری چاپ۱۳۸۲

۷۰,۰۰۰ تومان

آسیاب چکشی خوراک دام و طیور ۱۲۰ کیلو در ساعت الکتروموتور ۲ اسب

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۱ اسب۱۴۰۰ دور تکفاز آلومینیومی B34 برند Jmco

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۲ اسب۱۴۰۰ دور تک فازچدن برند Jmco

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۰.۵ اسب ۱۴۰۰دور تک فاز آلومینیومی B34 برند Jmco

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۲ اسب ۱۴۰۰ دور سه فازچدن برند Jmco

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۱ اسب ۳۰۰۰ دور سه فاز چدن برند Jmco

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۳ اسب ۱۴۰۰ دورسه فاز چدن برندJmco (ارسال به صورت باربری وپس کرایه)

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۳ اسب۱۴۰۰ دور تکفاز چدن برند Jmco

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۷.۵ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز برند Jmco

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۲ اسب ۳۰۰۰ دور سه فاز چدن

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۱۰ اسب ۳۰۰۰ دور سه فاز چدن برند Jmco

۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۷.۵ اسب ۳۰۰۰ دور سه فاز چدنبرند Jmco

۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۱.۵ اسب ۳۰۰۰ دور سه فاز چدن برند Jmco

۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور۴ اسب ۳۰۰۰ دور سه فاز چدن برندJmco

۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۳ اسب ۳۰۰۰ دور سه فاز چدن برند Jmco

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۱ اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز چینی برند Jmco

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۰.۷۵ اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز چینی برند Jmco

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۰.۵ اسب ۱۴۰۰ دور تکفاز چینی برند Jmco

۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۰.۲۵ اسب ۱۴۰۰دور تک فاز آلومینیومی B34 برند Jmco

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۲ اسب ۱۴۰۰دور تک فاز آلومینیومی B34 برند Jmco

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۱.۵ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز آلومینیومی B35 برند Jmco

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۴ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز آلومینیومی B35 برند Jmco

۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۳ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز آلومینیومی B35 برند Jmco

۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۱ اسب ۳۰۰۰ دور تکفاز چدن برندJmco

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۳ اسب ۳۰۰۰ دور تکفاز چدن برند Jmco

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۲اسب۳۰۰۰ دور تکفاز چدن برند Jmco

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۱۰ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز آلومینیومی B35 برند Jmco

۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۷.۵ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز آلومینیومی B35 برندJmco

۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۵.۵ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز آلومینیومی B35 برند Jmco

۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۰.۵ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز آلومینیومی B34 برند Jmco

۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۱.۵ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز آلومینیومی B34 برند Jmco

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان

الکتروموتور ۳ اسب ۱۴۰۰ دور سه فاز آلومینیومی B34 برند Jmco

۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان