قیمت انواع سنبه زن در سال ۱۴۰۳

هزینه ساخت ویلا ۱۴۰۳ نگهدارنده سنبه های حروف کوب و شماره کوب دستی ایران پتک LK 9910 ۲۸۰,۰۰۰ تومان مجموعه سنبه حروف ۲ میلی متری مدل LK2011 ایران پتک ۱,۲۵۱,۰۰۰ تومان مجموعه سنبه های حروف کوب ۸ میلی متری ایران پتک مدل LK 3011 ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان سنبه نشان ایران پتک ۱۲ میلیمتر به طول ۱۲۰ […]

هزینه ساخت ویلا ۱۴۰۳

نگهدارنده سنبه های حروف کوب و شماره کوب دستی ایران پتک LK 9910

۲۸۰,۰۰۰ تومان

مجموعه سنبه حروف ۲ میلی متری مدل LK2011 ایران پتک

۱,۲۵۱,۰۰۰ تومان

مجموعه سنبه های حروف کوب ۸ میلی متری ایران پتک مدل LK 3011

۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان

سنبه نشان ایران پتک ۱۲ میلیمتر به طول ۱۲۰ میلیمتر

۵۷,۰۰۰ تومان

سنبه نشان اتوماتیک تایوانی

۶۶۵,۰۰۰ تومان

مجموعه سنبه اعداد ۳ میلی متری ایران پتک مدل LM 2211

۵۴۸,۰۰۰ تومان

مجموعه سنبه حروف ۳ میلی متری ایران پتک LK 2211

۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان

سنبه پین درآر ۶ عددی کیفی هنس HANS مدل ۵۶۱۱۰-۶

۹۹۰,۰۰۰ تومان

مجموعه سنبه حروف ۴ میلی متری ایران پتک LK 2411

۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان

مجموعه سنبه حروف ۵ میلی متری ایران پتک LK 2611

۱,۷۳۹,۰۰۰ تومان

سنبه واشر بر آلمانی ۴۲ میلیمتر

۳۸۵,۰۰۰ تومان

مجموعه سنبه اعداد ۲ میلی متری ایران پتک مدل LM 2011

۴۱۸,۰۰۰ تومان

مجموعه سنبه اعداد ۴ میلی متری ایران پتک مدل LM 2411

۶۳۳,۴۲۰ تومان

مجموعه سنبه های حروف کوب ۱۰ میلی متری ایران پتک LK 3211

۲,۳۲۷,۰۰۰ تومان

سنبه شماره کوب ۲

۱۰,۰۰۰ تومان

ست ۶ عددی سنبه پین LH8010 ایران پتک

۴۴۵,۰۰۰ تومان

سنبه سان فلگ کد ۱۸۰

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

سنبه واشر بری ۵ میلیمتر RSCO

۴۶,۰۰۰ تومان

سنبه نشانه گذار ایران پتک LE 2410

۷۵,۰۰۰ تومان

سنبه واشر بری ۸ میلیمتر RSCO

۶۲,۰۰۰ تومان

سنبه واشر بری۹ میلیمتر RSCO

۷۳,۰۰۰ تومان

سنبه واشر بری ۱۰ میلیمتر RSCO

۸۵,۰۰۰ تومان

سنبه کد ۱۰۷۰

۳۳,۰۰۰

سنبه سوئیس تولز مدل PB 755.BL RB مجموعه ۶ عددی

۵,۵۵۰,۰۰۰

مجموعه ۲۳ عددی ابزار جاب مدل JB-2323

۱,۹۹۹,۰۰۰

نگهدارنده سنبه های حروف کوب و شماره کوب دستی ایران پتک LK 9910

۲۹۰,۰۰۰

سنبه هیکو مدل ۵۰۵۰

۲۲۹,۰۰۰

سنبه واشر بر مدل ۰۱ مجموعه ۸ عددی

۷,۵۰۰,۰۰۰

سنبه مدل ۲۵۲۵

۴۹۹,۰۰۰

سنبه حروف لاتین کوچک (۳ اینچ,۵ میلیمتر)

۲۶۲,۰۰۰ تومان

سنبه پین ایران پتک مدل LH2210

۸۰,۰۰۰ تومان

سنبه پین ایران پتک مدل LH2410

۸۰,۰۰۰ تومان

سنبه کد ۱۰۷۰

۳۳,۰۰۰ تومان

مجموعه ۶ عددی سنبه هنس مدل ۵۶۱۱۰-۶

۱,۴۹۸,۰۰۰ تومان

سنبه هیکو مدل ۵۰۵۰

۲۲۹,۰۰۰ تومان

سنبه هیکو مدل ۴۰۴۰

۲۱۹,۰۰۰ تومان

سنبه عدد کوب ماموت هند ۱۰ میلیمتر

۸۵۰,۰۰۰ تومان

سنبه نشان ایران پتک ۱۶ میلیمتر به طول ۱۵۰ میلیمتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

قلم و سنبه سلپرو مدل ۷۹۵۱۲۹ مجموعه ۵ عددی

۶۹۰,۰۰۰ تومان

قلم و سنبه سلپرو مدل ۷۹۵۱۲۹-۱ مجموعه ۵ عددی

۷۴۰,۰۰۰ تومان

سنبه پین (پیم) درآر هنس HANS سایز ۴mm مدل ۵۱۱۰M4

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سنبه نشان اتومات

۲۸۵,۰۰۰ تومان

سنبه واشر بر مدل HM-012 مجموعه ۱۲ عددی

۸۵۰,۰۰۰ تومان

سنبه واشر بر مدل ۰۱ مجموعه ۸ عددی

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سنبه پین درار یوکن مدل UY22895 مجموعه ۶ عددی

۸۵۰,۰۰۰ تومان

مجموعه سنبه اعداد ۵ میلی متری ایران پتک مدل LM 2611

۸۱۰,۰۰۰ تومان

مجموعه سنبه های حروف کوب ۶ میلی متری ایران پتک LK 2811

۲,۰۸۲,۴۲۰ تومان

سنبه حروف کوب ۵

۸۸۵,۰۰۰ تومان

مجموعه ۹ عددی سنبه واشر بر مدل ۷۹۰۹LP

۶۳۰,۰۰۰ تومان

سنبه لیکوتا مدل ATG-6248

۸۶۰,۰۰۰ تومان

مجموعه ۶ عددی سنبه لیکوتا مدل APH-10002

۸۱۶,۰۰۰ تومان

سنبه واشر ۶ میلیمتر RSCO

۶۰,۰۰۰ تومان

مجموع سمبه حروف و اعداد

۸۸۰٫۰۰۰ تومان

مجموعه سنبه های حروف کوب ایران پتک مدل LK 2211 ا Iran Potk LK 2211

 ۵۴۸٫۰۰۰ تومان

سنبه پران ksp 360mm

۲۶٫۴۶۰ تومان

سنبه پران ksp 125mm

۴٫۹۵۰ تومان

ست سمبه چند سر خارجی

۴۵۰٫۰۰۰ تومان

سنبه نشان اتوماتیک ۵ اینچ ا automatic center pin punch

 ۱۳۹٫۵۰۰ تومان

سنبه پنج سر پیچی چرم دوزی کد TM06011

۱۵۸٫۰۰۰ تومان

سنبه سوراخ کن چند سر

۳۷۵٫۰۰۰ تومان

سنبه نشان ایران پتک مدل LE 2610 ا Iran Potk LE 2610

۹۳٫۸۰۰ تومان

سنبه پران ksp 200mm

۱۰٫۲۶۰ تومان

سنبه واشر بر ۷ میلیمتر RSCO

۷۰,۰۰۰ تومان

سنبه واشر ۱۷ میلیمتر آلمان

۳۱۰,۰۰۰ تومان

سنبه حروف انگلیسی

۳۶۲,۵۰۰ تومان

سنبه پین ایران پتک مدل LH2610

۸۰,۰۰۰ تومان

مجموعه ۶ عددی قلم و سنبه سامکو مدل YPU-06

۷۵۵,۰۰۰ تومان

سنبه چرم کد SOOO001

۳۲,۰۰۰ تومان

سنبه ویگور مدل V1783

۸۹۹,۰۰۰ تومان

سنبه کد ۱۰۱

۳۰,۰۰۰ تومان

سنبه مدل FT-960

۵۹۰,۰۰۰ تومان

مجموعه ۹ عددی سنبه واشر بر مدل HM-009

۲۹۵,۰۰۰ تومان

مجموعه ۵ عددی قلم و سنبه جانزوی مدل M64M105S

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

سنبه مدل G8

۱۰۷,۰۰۰ تومان

مجموعه ۳ عددی قلم و سنبه سامکو مدل YPUNI-ZM03

۵۰۵,۰۰۰ تومان

سمبه مدل SN264

۴۰,۰۰۰ تومان

سنبه مدل T25

۶۴۰,۰۰۰ تومان

سنبه چرم دوزی طرح ترمه مدل SOM-Termeh8

۷۳,۵۰۰ تومان

مجموعه ۳ عددی قلم و سنبه یونیورسال مدل HZ5507

۲۰۸,۱۰۰ تومان

مجموعه نه عددی سنبه اعداد ایران پتک مدل LM 2211

۴۷۵,۰۰۰ تومان