قیمت گاز رومیزی در سال ۱۴۰۲

هزینه ساخت ویلا ۱۴۰۲ گاز اخوان کد GI14 ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان اجاق گاز داتیس مدل DG-534 ۶,۵۷۴,۰۰۰ تومان گاز اخوان کد GI 35S ۵,۲۹۷,۰۰۰ تومان اجاق گاز رومیزی ۵ شعله استیل مدل GI13 اخوان ۴,۰۵۱,۳۱۹ تومان اجاق گاز داتیس مدل DG-567 ۱۰,۰۶۹,۰۰۰ تومان اجاق گاز صفحه ای آلتون استیل. مدل S516 ۶,۲۳۷,۰۰۰ تومان اجاق گاز صفحه

کد خبر : 7145
تاریخ انتشار : چهارشنبه 14 تیر 1402 - 8:00
قیمت گاز رومیزی در سال ۱۴۰۲

هزینه ساخت ویلا ۱۴۰۲

Table of Contents

گاز اخوان کد GI14

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اجاق گاز داتیس مدل DG-534

۶,۵۷۴,۰۰۰ تومان

گاز اخوان کد GI 35S

۵,۲۹۷,۰۰۰ تومان

اجاق گاز رومیزی ۵ شعله استیل مدل GI13 اخوان

۴,۰۵۱,۳۱۹ تومان

اجاق گاز داتیس مدل DG-567

۱۰,۰۶۹,۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای آلتون استیل. مدل S516

۶,۲۳۷,۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DS 514

۶,۹۱۶,۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG542

۹,۳۹۸,۰۰۰ تومان

گاز اخوان کد V8

۸,۵۲۰,۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای بوش مدل ppq9a6b90

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V5

۷,۱۴۳,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت
اجاق گاز صفحه شیشه ای داتیس مدل DG-512 ULTRA ۹,۷۴۶,۰۰۰
نه میلیون و هفتصد و چهل و شش هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای استیل داتیس مدل DS-515 ۶,۹۱۶,۰۰۰
شش میلیون و نهصد و شانزده هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG302 ۴,۳۴۰,۰۰۰
چهار میلیون و سیصد و چهل هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای اخوان GI6 ۴,۵۱۲,۰۰۰
چهار میلیون و پانصد و دوازده هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای کن مدل ۵۲۳M ۸,۰۲۸,۰۰۰
هشت میلیون و بیست و هشت هزار تومان
گاز رومیزی اخوان مدل ونوس v16 ۷,۹۹۳,۰۰۰
هفت میلیون و نهصد و نود و سه هزار تومان
اجاق گاز صفحه شیشه ای کن آی مدل IG-8507 ۴,۸۲۰,۰۰۰
چهار میلیون و هشتصد و بیست هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V5 ۷,۱۴۳,۰۰۰
هفت میلیون و صد و چهل و سه هزار تومان
گاز صفحه ای آلتون مدل GS526 ۴,۹۸۰,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان
اجاق گاز ۵ شعله کن مدل G 502 ۹,۰۵۲,۰۰۰
نه میلیون و پنجاه و دو هزار تومان
گاز رومیزی مدل S519 آلتون ۶,۲۶۸,۲۴۰
شش میلیون و دویست و شصت و هشت هزار دویست و چهل تومان
اجاق گاز ۵ شعله شیشه ای داتیس مدل DG-561 ۹,۷۴۰,۰۰۰
نه میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان
صفحه گاز رومیزی کد DG-531 داتیس ۵,۹۳۳,۰۰۰
پنج میلیون و نهصد و سی و سه هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای آلتون مدل IG516DW ۹,۱۰۰,۰۰۰
نه میلیون و صد هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG542 ۹,۳۹۸,۰۰۰
نه میلیون و سیصد و نود و هشت هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای اخوان جم مدل Z 4 ۴,۷۱۸,۰۰۰
چهار میلیون و هفتصد و هیجده هزار تومان
اجاق گاز رومیزی ۵ شعله استیل استیل… ۵,۴۹۲,۷۶۰
پنج میلیون و چهارصد و نود و دو هزار هفتصد و شصت تومان
گاز اخوان کد GI 35S ۵,۲۹۷,۰۰۰
پنج میلیون و دویست و نود و هفت هزار تومان
اجاق گاز صفحه شیشه ای کن آی مدل IG-6401 ۴,۷۰۳,۰۰۰
چهار میلیون و هفتصد و سه هزار تومان
صفحه گاز رومیزی کد MG5091 بیمکث ۵,۶۶۹,۰۰۰
پنج میلیون و ششصد و شصت و نه هزار تومان
اجاق توکار استیل البرز S-5902 ۵,۵۳۲,۰۰۰
پنج میلیون و پانصد و سی و دو هزار تومان
اجاق گاز رومیزی ۵ شعله داتیس مدل DS-533LED ۱۰,۲۷۲,۰۰۰
ده میلیون و دویست و هفتاد و دو هزار تومان
اجاق توکار اخوان v2 ۷,۹۷۹,۰۰۰
هفت میلیون و نهصد و هفتاد و نه هزار تومان
گاز صفحه استیل ۵۲۳S کن ۸,۰۳۰,۰۰۰
هشت میلیون و سی هزار تومان
اجاق گاز شیشه ای سفید مدل DG-582 Ultra داتیس ۹,۸۳۱,۰۰۰
نه میلیون و هشتصد و سی و یک هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل Steel Alborz G-5904 ۵,۶۷۸,۱۰۰
پنج میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار صد تومان
گاز صفحه شیشه G24 HE-S اخوان ۵,۳۰۹,۵۵۰
پنج میلیون و سیصد و نه هزار پانصد و پنجاه تومان
اجاق گاز صفحه ای ۵ شعله شیشه ای استیل البرز… ۴,۶۲۷,۷۰۰
چهار میلیون و ششصد و بیست و هفت هزار هفتصد تومان
اجاق گاز داتیس مدل DG-534 ۶,۵۷۴,۰۰۰
شش میلیون و پانصد و هفتاد و چهار هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای استیل اخوان مدل GI15 ۴,۵۷۰,۰۰۰
چهار میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان
گاز صفحه ای داتیس مدل DG551 ۶,۵۵۳,۰۰۰
شش میلیون و پانصد و پنجاه و سه هزار تومان
گاز توکار آلتون مدل Alton Steel Gas S517 ۶,۴۵۲,۶۰۰
شش میلیون و چهارصد و پنجاه و دو هزار ششصد تومان
اجاق گاز صفحه ای بوش مدل ppq9a6b90 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
بیست و چهار میلیون تومان
اجاق گاز صفحه استیل اخوان کد V25 (ونوس ۲۵) ۷,۶۲۵,۰۰۰
هفت میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار تومان
اجاق گاز رومیزی ۵ شعله شیشه‌ای استیل البرز… ۵,۸۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و هشتصد هزار تومان
اجاق توکار استیل البرز S-5905 ۲,۱۵۰,۰۰۰
دو میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای توکار بوش مدل PRS9A6D70… ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
سی و شش میلیون و پانصد هزار تومان
اجاق گاز ۵ شعله ایتالیایی ایلیا استیل مدل IG… ۹,۸۸۲,۴۰۰
نه میلیون و هشتصد و هشتاد و دو هزار چهارصد تومان
اجاق گاز صفحه ای اخوان سفید مدل GI-142 ۵,۵۱۶,۰۰۰
پنج میلیون و پانصد و شانزده هزار تومان
اجاق گاز ۲ شعله داتیس شیشه مدل DG-203 ۳,۶۰۲,۰۰۰
سه میلیون و ششصد و دو هزار تومان
گاز صفحه ای اخوان مدل V8S ۸,۶۶۸,۰۰۰
هشت میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار تومان
گاز رومیزی کد S5960 استیل البرز ۴,۵۴۶,۹۰۰
چهار میلیون و پانصد و چهل و شش هزار نهصد تومان
گاز رومیزی اخوان مدل ونوس v14 ۷,۵۰۷,۲۰۰
هفت میلیون و پانصد و هفت هزار دویست تومان
گاز صفحه استیل S505 ایلیا استیل ۶,۴۶۸,۰۰۰
شش میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار تومان
اجاق گاز داتیس مدل DG-567 ۱۰,۰۶۹,۰۰۰
ده میلیون و شصت و نه هزار تومان
گاز صفحه ای آلتون مدل S520D ۶,۵۷۰,۰۰۰
شش میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان
اجاق توکار CAN 521G ۶,۸۰۰,۰۰۰
شش میلیون و هشتصد هزار تومان
اجاق گاز رومیزی اخوان مدل Gi135-s ۵,۷۳۳,۰۰۰
پنج میلیون و هفتصد و سی و سه هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DS 514 ۶,۹۱۶,۰۰۰
شش میلیون و نهصد و شانزده هزار تومان
گاز صفحه استیل MG 5088 بیمکث ۴,۰۸۰,۰۰۰
چهار میلیون و هشتاد هزار تومان
اجاق توکار استیل البرز S-6901 ۷,۷۸۷,۰۰۰
هفت میلیون و هفتصد و هشتاد و هفت هزار تومان
گاز اخوان کد GI14 ۲,۸۰۰,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد هزار تومان
اجاق گاز ۵ شعله استیل بیمکث مدل MG5084 ۳,۷۸۸,۴۵۰
سه میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار چهارصد و پنجاه تومان
اجاق گاز صفحه ای استیل داتیس مدل DS-524 ۹,۰۵۳,۰۰۰
نه میلیون و پنجاه و سه هزار تومان
گاز صفحه ای بیمکث مدل MG 5081 ۴,۱۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و صد هزار تومان
اجاق توکار اخوان GI13-S ۵,۵۲۵,۰۰۰
پنج میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای ۶ شعله استیل البرز مدل S-6125 ۶,۴۳۶,۰۰۰
شش میلیون و چهارصد و سی و شش هزار تومان
اجاق گاز استیل اخوان مدل Gi135 ۵,۷۳۳,۰۰۰
پنج میلیون و هفتصد و سی و سه هزار تومان
گاز صفحه ای اخوان مدل V21 ۷,۰۷۸,۰۰۰
هفت میلیون و هفتاد و هشت هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای ۵ شعله شیشه ای استیل البرز… ۳,۷۹۹,۶۰۰
سه میلیون و هفتصد و نود و نه هزار ششصد تومان
اجاق گاز رومیزی MG5098 بیمکث ۴,۲۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
گاز صفحه ایی اخوان پنج شعله مدل GI-24 S ۵,۴۲۶,۰۰۰
پنج میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار تومان
اجاق گاز توکار آلتون مدل SG518 ۶,۲۶۸,۲۴۰
شش میلیون و دویست و شصت و هشت هزار دویست و چهل تومان
گاز اخوان کد GI 24 ۵,۲۸۷,۰۰۰
پنج میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای آلتون مدل S501 T استیل ۵ شعله ۵,۸۰۷,۳۴۰
پنج میلیون و هشتصد و هفت هزار سیصد و چهل تومان
گاز اخوان کد V8 ۸,۵۲۰,۰۰۰
هشت میلیون و پانصد و بیست هزار تومان
اجاق گاز داتیس ۵ شعله مدل DG-545 ۹,۱۸۵,۰۰۰
نه میلیون و صد و هشتاد و پنج هزار تومان
گاز G28 اخوان ۷,۳۷۷,۰۰۰
هفت میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای آلتون استیل. مدل S516 ۶,۲۸۰,۰۰۰
شش میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان
اجاق توکار گازی کن ۵۱۳S ۷,۹۱۷,۰۰۰
هفت میلیون و نهصد و هفده هزار تومان
اجاق گاز صفحه شیشه ای بیمکث مدل MG 5087 ۵,۶۰۹,۰۰۰
پنج میلیون و ششصد و نه هزار تومان
اجاق گاز صفحه استیل کن آی مدل IS-9501 ۴,۷۴۰,۰۰۰
چهار میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای اخوان G135 ۶,۸۴۹,۰۰۰
شش میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای توکار بوش مدل PCR9A5B90 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پانزده میلیون تومان
اجاق توکار کن CAN 518S ۸,۰۳۰,۰۰۰
هشت میلیون و سی هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای آلتون مدل S401 استیل ۴ شعله ۴,۲۳۹,۰۰۰
چهار میلیون و دویست و سی و نه هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای اخوان استیل v3 ۷,۳۴۹,۰۰۰
هفت میلیون و سیصد و چهل و نه هزار تومان
اجاق گاز صفحه شیشه ای کن مدل IG-8510 ۴,۸۲۰,۰۰۰
چهار میلیون و هشتصد و بیست هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای کن سفید. مدل اپل ۷,۹۵۱,۱۰۰
هفت میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار صد تومان
اجاق گاز رومیزی آلتون مدل IS523 ۶,۶۸۰,۰۰۰
شش میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای ۵ شعله شیشه ای استیل البرز… ۳,۸۴۶,۲۰۰
سه میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار دویست تومان
اجاق گاز رومیزی ۵ شعله استیل مدل GI13 اخوان ۴,۰۵۱,۳۱۹
چهار میلیون و پنجاه و یک هزار سیصد و نوزده تومان
گاز رومیزی کد Gi-26 اخوان ۲,۹۴۴,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار تومان
گاز صفحه ای بیمکث مدل MG 5080 ۳,۷۷۲,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و هفتاد و دو هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای داتیس DG535 ۹,۱۴۸,۰۰۰
نه میلیون و صد و چهل و هشت هزار تومان
اجاق توکار LETO PG14 ۱۶,۳۵۰,۰۰۰
شانزده میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
اجاق گاز ۵ شعله شیشه ای کن مدل IG8518M ۵,۰۲۰,۰۰۰
پنج میلیون و بیست هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای شیشه ای کن مدل IG – 8503 ۴,۸۲۰,۰۰۰
چهار میلیون و هشتصد و بیست هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V15 ۷,۸۴۱,۰۰۰
هفت میلیون و هشتصد و چهل و یک هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای استیل کن مدل ۵۱۸M ۶,۵۸۰,۰۰۰
شش میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان
اجاق گاز داتیس مدل DG-544 ۸,۹۹۰,۰۰۰
هشت میلیون و نهصد و نود هزار تومان
گاز توکار داتیس مدل DG 402 ۴,۶۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و ششصد هزار تومان
گاز توکار آلتون مدلAlton Glass Gas G516D ۵,۹۵۰,۰۰۰
پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای ۵ شعله استیل البرز مدل S5956 ۴,۳۲۳,۸۰۰
چهار میلیون و سیصد و بیست و سه هزار هشتصد تومان
گاز صفحه استیل S-5910 استیل البرز ۶,۷۲۳,۴۰۰
شش میلیون و هفتصد و بیست و سه هزار چهارصد تومان
اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG536 ۸,۸۲۹,۰۰۰
هشت میلیون و هشتصد و بیست و نه هزار تومان
اجاق گاز صفحه ای اخوان V13 ۷,۵۰۷,۲۰۰
هفت میلیون و پانصد و هفت هزار دویست تومان
اجاق توکار گازی اخوان G13-HE ۶,۰۴۲,۰۰۰
شش میلیون و چهل و دو هزار تومان
گاز صفحه ای آلتون مدل IS524 ۸,۰۲۸,۰۰۰
هشت میلیون و بیست و هشت هزار تومان
گاز صفحه ای اخوان سری Gi مدل Gi 145 ۵,۳۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و سیصد هزار تومان

اجاق گاز صفحه ای GI 24 اخوان ا GI 24

 ۵٫۲۸۷٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز استیل ۵ شعله استیل البرز مدل S5910 ا Steel Alborz Steel Hob

۸٫۷۶۷٫۴۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-135 ا Akhavan GI 135

 ۵٫۷۳۳٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای فافا مدل شیشه ای چدن گرد دایموند

۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز طرح فر ام دی اف مدل۱۰۲۴

 ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز اسنوا سری رومینا مدل SGC5-1101-1102 ا SNOWA SGC5-110

 ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز فردار ۵ شعله دوو مدل DGC5-2112N ا Fardar 5 burner DAEWOO model DGC5-2112N

 ۱۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز اسنوا سری شف مدل SGC5-7111 ا Snowa SGC5-7111 Chef Series Oven

 ۱۷٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-142 ا Akhavan GI 142

۵٫۴۲۱٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز داتیس مدل DG-531 ا DATEES

۵٫۹۳۳٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI 13 ا Akhavan GI 13

۵٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای ساباف DG-561 داتیس ا DG-561

 ۹٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز استیل ۵ شعله استیل البرز مدل S5904 ا Steel Alborz Steel Hob

۶٫۶۲۸٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز مبله فردار تخت خوان مدل M8-EDTR ا ۱۸ ماه ضمانت اخوان سرویس

۱۵٫۲۶۲٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل داتیس مدل DS-514 ا Datees DS-514 Steel Gas Hob

 ۶٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز فردار سینجر سری آسا مدل SG-E52 _ 513-514 ا Singer Asa Series Stove Model SG-E52

۸٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز آلتون مدل MXW _ MXS _ X5 ا ALTON Range Cooker X5

 ۱۷٫۸۸۳٫۸۹۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای کن مدل IS-9502 ا is-9502(91*51)

 ۶٫۳۷۵٫۶۰۰ تومان

اجاق گاز گوفر مدل TyphonCSSABAF اقساطی خرید کارت اعتباری مهر

۲۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-135-S ا gi-135-s(86*50)

 ۵٫۷۳۳٫۰۰۰ تومان

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

محل تبلیغات شما