قیمت فایل و کمد اداری بایگانی چوبی فلزی پلاستیکی در سال 1403

قیمت ساخت ویلا فایل و کمد اداری بایگانی چوبی فلزی پلاستیکی در سال 1403 فایل اداری سدید مدل 1400 EAC ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان قفسه اداری مدل پیچی مجموعه 5 عددی ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان کمد 2 درب شهربانی رنگ چکشی ۳,۲۷۷,۵۰۰ تومان فایل چهار کشو ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان فایل چهار طبقه ناصر پلاستیک مدل 604L ۷۲۰,۰۰۰ تومان قفسه اداری […]

قیمت ساخت ویلا

فایل و کمد اداری بایگانی چوبی فلزی پلاستیکی در سال 1403

فایل اداری سدید مدل 1400 EAC

۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

قفسه اداری مدل پیچی مجموعه 5 عددی

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

کمد 2 درب شهربانی رنگ چکشی

۳,۲۷۷,۵۰۰ تومان

فایل چهار کشو

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

فایل چهار طبقه ناصر پلاستیک مدل 604L

۷۲۰,۰۰۰ تومان

قفسه اداری مدل پیچی مجموعه 4 عددی

۹۰۰,۰۰۰ تومان

کمد فلزی دوازده درب

۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری هیراد مدل K106

۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان

کمد فلزی شش درب

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری مدل D10

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فایل ام دی اف سه کشو کد F104

۱,۶۶۲,۵۰۰ تومان

فایل سه طبقه ناصر پلاستیک مدل 603L

۵۵۰,۰۰۰ تومان

فایل اداری فلزی 4 کشو رمزدار

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فایل چرخ دار جلیس مدل نکا 4

۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان

کمد فلزی چهار درب

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری هیراد مدل K144

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

فایل اداری فلزی 4 کشو

۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

فایل اداری کد Gh m f 4

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمد بایگانی رنگ کوره ای

۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان

فایل اداری مدلmor-9001

۱,۴۷۳,۶۰۰ تومان

فایل اداری مدل 9900

۹۰۰,۰۰۰ تومان

فایل اداری هیراد مدل F10

۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری هیراد مدل K118

۱۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان

فایل اداری هیراد مدل F7

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری هیراد مدل K125

۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری هیراد مدل K155

۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان

قفسه مدل پیچی 5 طبقه سایز 60×40 سانتیمتر

۱,۵۴۸,۳۶۰ تومان

قفسه مدل سوپری 4 طبقه سایز 80×30 سانتیمتر

۱,۲۵۹,۹۴۰ تومان

قفسه مدل پیچی 5 طبقه سایز 60×50 سانتیمتر

۱,۲۲۹,۵۸۰ تومان

قفسه اداری مدل سوپرمارکتی 4 طبقه کد 8025

۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان

قفسه اداری مدل سوپرمارکتی 4 طبقه کد 9540

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری فـوفل مدل S102 N-047-N

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری مدل ایستا 90

۷۰۰,۰۰۰ تومان

فایل چهار طبقه ناصر پلاستیک مدل 754M

۳۷۰,۰۰۰ تومان

فایل سه طبقه ناصر پلاستیک مدل 503L

۵۳۰,۰۰۰ تومان

جعبه کلید اداری مدل SFB-K60

۵۹۰,۰۰۰ تومان

کمد 2 درب روی هم- رنگ چکشی

۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری مدل k500

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

فایل اداری سه کشو فلزی گروه تولیدی آرک

۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان

فایل اداری مدل MF89

۱,۱۹۷,۶۱۰ تومان

کمد اداری هیراد مدل K136

۷,۰۸۰,۰۰۰ تومان

قفسه مدل سوپری 4 طبقه سایز 95×25 سانتی متر

۱,۳۰۵,۴۸۰ تومان

فایل اداری هیراد مدل F13

۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری هیراد مدل K102

۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری هیراد مدل K124

۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری هیراد مدل K137

۵,۰۷۰,۰۰۰ تومان

قفسه اداری مدل پیچی 4 طبقه سایز 95×25 سانتیمتر

۱,۳۵۱,۰۲۰ تومان

فایل اداری هیراد مدل F31

۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری هیراد مدل K149

۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

قفسه مدل سوپری 5 طبقه سایز 70×25 سانتیمتر

۱,۳۳۵,۸۴۰ تومان

قفسه مدل پیچی 4 طبقه سایز 80×30 سانتیمتر

۱,۴۴۲,۱۰۰ تومان

قفسه مدل پیچی 5 طبقه سایز 95×60 سانتیمتر

۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان

قفسه مدل سوپری 4 طبقه سایز 80×40 سانتیمتر

۱,۴۸۷,۶۴۰ تومان

قفسه مدل سوپری 2 طبقه سایز 70×25 سانتی متر

۷۲۸,۶۴۰ تومان

قفسه مدل سوپری 4 طبقه سایز 70×40 سانتیمتر

۱,۳۳۵,۸۴۰ تومان

قفسه مدل سوپری 5 طبقه سایز 70×40 سانتیمتر

۱,۶۲۴,۲۶۰ تومان

کمد اداری هیراد مدل K141

۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان

قفسه اداری هیراد مدل K159

۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری هیراد مدل K158

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

فایل ام دی اف دو کشو چرخدار کد F121

۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس مدل روژان

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قفسه اداری مدل سوپرمارکتی 3 طبقه کد 9530

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری مدل LRS130

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

جعبه کلید اداری مدل TGA-K30

۴۹۵,۰۰۰ تومان

فایل اداری چوبی 3 کشو

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

فایل 4 کشو وکیوم

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

فایل چهار طبقه ناصر پلاستیک مدل 654XL

۹۴۰,۰۰۰ تومان

فایل پنج طبقه ناصر پلاستیک مدل 755M

۴۶۰,۰۰۰ تومان

فایل دو طبقه ناصر پلاستیک مدل 602L

۳۷۰,۰۰۰ تومان

کمد بایگانی تمام طبقه K731

۳,۸۳۳,۰۰۰ تومان

فایل جاکیس دار F68

۱,۴۶۶,۰۰۰ تومان

کمد تک درب- رنگ کوره ای

۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان

کمد 9 درب رنگ استاتیک دو رنگ

۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

کمد 2 درب شهربانی- رنگ استاتیک تک رنگ

۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان

کمد 12 درب رنگ استاتیک دو رنگ

۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان

فایل اداری چرخ دار ایکیا مدل MICKE

۶,۹۳۲,۵۰۰ تومان

فایل چوبی کشویی نوژن مدل F69

۳,۳۲۴,۰۰۰ تومان

کمد اداری هیراد مدل K119

۵,۴۷۰,۰۰۰ تومان

قفسه مدل سوپری 3 طبقه سایز 60×30 سانتیمتر

۸۶۵,۲۶۰ تومان

قفسه مدل پیچی 4 طبقه سایز 60×25 سانتیمتر

۱,۱۳۸,۵۰۰ تومان

کمد درب کشویی کوتاه آرمز Arms تیپ 120-1302

۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان

قفسه مدل سوپری 5 طبقه سایز 60×30 سانتیمتر

۱,۳۲۰,۶۶۰ تومان

قفسه مدل پیچی 5 طبقه سایز 80×30 سانتیمتر

۱,۴۸۷,۶۴۰ تومان

قفسه مدل پیچی 5 طبقه سایز 70×30 سانتیمتر

۱,۵۰۲,۸۲۰ تومان

قفسه مدل پیچی 5 طبقه سایز 70×25 سانتیمتر

۱,۵۷۸,۷۲۰ تومان

قفسه مدل پیچی 5 طبقه سایز 80×50 سانتیمتر

۱,۹۷۳,۴۰۰ تومان

قفسه مدل پیچی 4 طبقه سایز 60×95 سانتیمتر

۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان

قفسه مدل سوپری 2 طبقه سایز 80×30 سانتی متر

۸۰۴,۵۴۰ تومان

قفسه اداری مدل r64v101

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری هیراد مدل K116-MDF

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

فایل اداری هیراد مدل ّّF18-MDF

۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان

فایل اداری هیراد مدل F22-MDF

۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری هیراد مدل K143-MDF

۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری هیراد مدل K118-MDF

۱۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان

فایل اداری هیراد مدل K111-MDF

۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری هیراد مدل K110-MDF

۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان

قفسه اداری هیراد مدل K156-MDF

۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان

قفسه اداری هیراد مدل K159-MDF

۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان

قفسه اداری هیراد مدل K162

۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

فایل اداری هیراد مدل f32-MDF

۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان

استند فروشگاهی دقت پلاست تهران کد 610

۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان

فایل میکرون مدل F-02

۴,۸۷۴,۰۰۰ تومان

فایل سه کشو با قفل مرکزی

۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

جازونکن جلیس مدل ساحل 2

۱۶,۵۵۴,۰۰۰ تومان

کمد اداری ایستا مدل ISG155 بلوطی تیره

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری ایستا مدل IL200N گردویی روشن

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری فـوفل مدل S101 R-047

۹۹۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری افق کد 160403

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری فـوفل مدل S103 R-094-N

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری فـوفل مدل B102-R-045-N

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری انتخاب اول مدل F-421

۷۹۰,۰۰۰ تومان

فایل کشویی نوین آرا F3

۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان

فایل کشویی نوین آرا F2

۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری اوشن تجارت مدل OT424

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری مدل مارال

۹۳۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری فـوفل مدل S103 R 94-V02

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

فایل زیر میزی چرخ دار

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

کمد اداری اوشن تجارت مدل استار کد OT454

۹۹۰,۰۰۰ تومان