قیمت ارت تستر در سال 1403

هزینه ساخت ویلا ارت تستر در سال 1403 ارت سنج میله ای فلوک مدل FLUKE 1621 27,500,000 ارت سنج دیجیتال مستک مدل MS2302 8,500,000 ارت تستر جی پی اس مدل ERT-10 سه سیمه 10,093,400 کیت ارت سنج زمین فلوک مدل Fluke 1625-2 GEO 101,750,000 ارت تستر کاوین آرنوکس مدل CA6472 171,500,000 ارت سنج دیجیتال کلمپی […]

هزینه ساخت ویلا

ارت تستر در سال 1403

ارت سنج میله ای فلوک مدل FLUKE 1621

27,500,000

ارت سنج دیجیتال مستک مدل MS2302

8,500,000

ارت تستر جی پی اس مدل ERT-10 سه سیمه

10,093,400

کیت ارت سنج زمین فلوک مدل Fluke 1625-2 GEO

101,750,000

ارت تستر کاوین آرنوکس مدل CA6472

171,500,000

ارت سنج دیجیتال کلمپی مدل DT3355

36,800,000

ارت سنج حرفه ای دیجیتالی فلوک مدل Fluke 1623-2 GEO

68,750,000

ارت تستر دیجیتال سه سیمه مدل Kyoritsu 4105DL-H

18,990,000

ارت تستر لوپ Loop,PSC مدل SEW 8025 LP

7,380,000

ارتعاش سنج دیجیتال بنتک مدل GM63B

12,800,000

ارت سنج آنالوگ و ارت تستر عقربه ای…

15,950,000

ارت سنج میله ای، سه سیمه تس مدل TES -1700

14,300,000

ارت تستر کلمپی جی پی اس مدل ERT-15C

23,925,500

ارت تستر کیوری

15,652,000

ارت سنج سه سیمه کاوین آرنوکس C A 6423

20,160,000

ارت سنج دیجیتال سی ای ام مدل DT-5300B

7,200,000

ارت تستر کلمپی کاوین آرنوکس مدل C.A6417

95,200,000

ارت سنج یا تستر مقاومت زمین پیشرفته یونی…

32,230,000

ارت تستر کلمپی +ERT-20C جی پی اس لیمیتد

45,300,000

ارت سنج کلمپی کیوریتسو مدل 4200

54,920,000

ارت تستر مقاومت ویژه خاک کاوین آرنوکس CA6462

63,770,000

ولت تستر مدل ST-100

285,000

ارت سنج سه سیمه مدل VICTOR 4105A

4,330,000

ارت سنج سه سیمه دیجیتال تس مدل TES 1605

12,600,000

ارت سنج دیجیتال کیوریتسو 4300

19,220,000

ارت تستر زمین و خاک کاوین آرنوکس CHAUVIN CA6470N

111,300,000

تستر مقاومت زمین کلمپی کاوین آرنوکس C A 6416

88,200,000

ارت سنج 4 میله-تستر مقاومت زمین SEW-4236 ER

33,820,000

طراح ویلا

ارتعاش سنج لوترون مدل PVB-820

20,989,000

ارت سنج دیجیتال مولتی‌ متریکس مدل ERT201

16,800,000

ارت سنج کلمپی مستک مدل MS2301

15,400,000

ارت تستر کیوریتسو 4105A

۱۴,۹۸۵,۰۰۰ تومان

ارت سنج سه سیمه مدل VICTOR 4105A

۴,۴۱۰,۰۰۰ تومان

ارت سنج دیجیتال سی ای ام مدل DT-5300B

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ارت سنج دیجیتال مولتی‌ متریکس مدل ERT201

۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

ارتعاش سنج لوترون مدل PVB-820

۲۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

ارت سنج میله ای، سه سیمه تس مدل TES -1700

۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان

ارت سنج سه سیمه دیجیتال تس مدل TES 1605

۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ارت سنج دیجیتال مستک مدل MS2302

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ارت تستر کلمپی جی پی اس مدل ERT-15C

۲۳,۹۲۵,۵۰۰ تومان

ارت تستر مقاومت ویژه خاک کاوین آرنوکس CA646

۶۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان

ارت سنج سه سیمه مدل VICTOR 4105A

۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج دیجیتال کیوریتسو 4105A

۱۴٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان

ارت موقت 132kv

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

ارت تسترCA6471

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

ارت تستر Hioki 3151 Analog Earth tester

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج دیجیتال CEM مدل DT-5300B ا Digital Earth Resistance Tester DT-5300B CEM

۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج کیورتیسو ژاپن KYORITSU 4105A ا KYORITSU 4105A

۸٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

ارت تستر سه سیمه 1120ER – ساخت SEW تایوان

۶٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان

ارت سنج 4 سیمه یونیتی UT572 ا Advance Earth Resistance Tester UT572 UNI-T

۳۰٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج کلمپی یونیتی UT275 ا CLAMP EARTH GROUND TESTER UT275 UNI-T

۲۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج دیجیتال سه سیمه یونیتی UNI-T UT521 ا Digital Earth Resistance Meter UNI-T UT521

۹٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج Duoyi DY-4200 ا Duoyi DY-4200

۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج کلمپی کیوریتسو 4200

۵۳٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج بنتک مدل GT5105A

۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج دیجیتال یونی-تی مدل UT275

۲۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان

ارت راد 35 سانتی متری چاوین آرنوکس

۱٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج کاوین آرنوکس مدل CA6418

۸۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

تستر ارت پریز هابوتست مدل HT106D

۶۴۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج یونی-تی مدل UT521

۱۰٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج دیجیتال مستک مدل MS2302 ا Mastech MS2302 Digital Earth Tester

۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

کیت ارت 50 متری چاوین آرنوکس

۲۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان

تستر پریزی مدل MX0531 ارت و جریان نشتی متریکس

۲۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج سه سیمه تس مدل TES-1605

۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج آنالوگ هیوکی مدل 3151 ا Hioki 3151 Earth Hitester

۴۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان

تستر مقاومت وینتکت مدل WT311

۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

کیت ارت و مقاومت مخصوص 50 متری چاوین آرنوکس

۲۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج کلمپی HIOKI FT-6380 ا HIOKI FT-6380

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج سه سیم مدل Mstech-MS2302

۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج چهارسیمه کیوریتسو مدل KYORITSU 4106 ا EARTH RESISTANCE TESTER KYORITSU 406

۸۹٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان

ارت تستر آنالوگ کیوریتسو 4102A

۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج کلمپی یونی-تی مدل UNI-T UT278A

۳۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان

ست پراب ارت تستر ۴۱۰۵A VICTOR

۱٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج سه سیمه کیوریتسو مدل KYORITSU 4105DL-H ا Earth Ground Testers KYORITSU 4105DL-H

۱۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج قلمی کیوریتسو مدل KYORITSU 4300 ا Earth Ground Testers KYORITSU 4300

۱۹٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج کاوین آرنوکس مدل CA6423

۲۰٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان

تستر ارت پریز بنتک مدل GT85

۴۳۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج سه سیمه تس مدل TES 1700

۸٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان

عمق سنج آج لاستیک لیکوتا مدل ART-3020

۳۳۰٫۰۰۰ تومان

ارت تستر کلمپی GPS – ERT 20C

۴۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

ارت تستر 5 قابلیته مقاومت مخصوص و زمین مدل chauvin arnoux-CA6472

۱۷۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج کلمپی مدل ارت سنج کلمپی مدل Mastech-MS2301

 ۴۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج چهار ترمیناله دیجیتال مستک مدل MS2308

۸۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

ارت تستر کلمپی کاوین آرنوکس مدل C.A6417 ا Chauvin Arnoux CA6417 Clamp on Ground Resistance Testers

 ۹۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج دیجیتال 4 پلیت مدلSEW-4235ER

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

ارت تستر سه سیمه مدل CA6424 کاوین آرنوکس

۳۷٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان

ارت سنج یا تستر مقاومت زمین پیشرفته یونی تی مدل UNI-T UT-572

۳۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان

ارت سنج کلمپی مستک مدل MS2301

۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ارت تستر جی پی اس مدل ERT-10 سه سیمه

۱۰,۰۹۳,۴۰۰ تومان

ارت سنج 4 میله-تستر مقاومت زمین SEW-4236 ER

۳۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان

ارت تستر کلمپی کاوین آرنوکس مدل C.A6417

۹۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ارت تستر لوپ Loop,PSC مدل SEW 8025 LP

۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان

ارت سنج حرفه ای دیجیتالی فلوک مدل Fluke 1623-2 GEO

۶۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان

کیت ارت سنج زمین فلوک مدل Fluke 1625-2 GEO

۱۰۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

تستر مقاومت عایقی مولتی‌ متریکس مدل MH401

۱۲,۰۱۰,۹۹۰

پاور آنالایزر تک فاز کاوین آرنوکس مدل CA8220

۵۹,۹۹۹,۹۹۰

مولتی متر کلمپی دیجیتال کاوین آرنوکس مدل F403

۲۶,۹۹۷,۷۰۰

تستر مقاومت کاوین آرنوکس مدل CA6505

۱۶۷,۹۹۹,۹۹۰

تستر مقاومت عایقی کاوین آرنوکس مدل CA6547

۲۴۶,۶۹۶,۶۶۰

پاور آنالایزر کلمپی دیجیتال کاوین آرنوکس مدل F607

۶۸,۱۹۹,۹۰۰

ارت سنج سه سیمه کاوین آرنوکس C A 6423

۲۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان

ارت سنج میله ای فلوک مدل FLUKE 1621

۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ارت تستر کاوین آرنوکس مدل CA6472

۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ارت سنج کلمپی کیوریتسو مدل 4200

۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ارتعاش سنج دیجیتال بنتک مدل GM63B

۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ارت سنج دیجیتال کلمپی مدل DT3355

۳۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ولت تستر مدل ST-100

۲۸۵,۰۰۰ تومان

تستر مقاومت زمین کلمپی کاوین آرنوکس C A 6416

۸۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ارت تستر کلمپی +ERT-20C جی پی اس لیمیتد

۴۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان