قیمت چکش تخریب در سال ۱۴۰۳

ویلا سازی چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۰۶ ۴,۵۶۴,۰۰۰ تومان چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۰۱ ۹,۹۴۵,۰۰۰ تومان چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۲۰ ۴,۱۸۸,۰۰۰ تومان چکش تخریب پی ام مدل ۰۸۱۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان چکش تخریب ۷ کیلویی رونیکس مدل ۲۸۰۰ ۶,۳۳۵,۰۰۰ تومان چکش تخریب ۶ کیلویی ادون مدل BR0810A ۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان چکش تخریب ۱۴ کیلویی رونیکس مدل […]

ویلا سازی

چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۰۶

۴,۵۶۴,۰۰۰ تومان

چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۰۱

۹,۹۴۵,۰۰۰ تومان

چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۲۰

۴,۱۸۸,۰۰۰ تومان

چکش تخریب پی ام مدل ۰۸۱۰

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

چکش تخریب ۷ کیلویی رونیکس مدل ۲۸۰۰

۶,۳۳۵,۰۰۰ تومان

چکش تخریب ۶ کیلویی ادون مدل BR0810A

۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان

چکش تخریب ۱۴ کیلویی رونیکس مدل ۲۸۰۲

۱۱,۶۷۹,۰۰۰ تومان

چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۲۱

۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان

چکش تخریب رونیکس مدل تاپ لاین ۲۸۳۰

۲۶,۴۹۶,۰۰۰ تومان

چکش تخریب آنکور(PM) مدل PH65A

۴,۷۸۵,۰۰۰ تومان

چکش تخریب کن ۹۰۰ وات ماکیتا Makita HM0810T

۳,۰۶۴,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت
تخریب کن ۷ کیلویی پنج شیار MH7E آاگ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
بیست و هشت میلیون تومان
چکش تخریب آاگ ۶ کیلویی مدل MH5G ۲۴,۴۸۵,۰۰۰
بیست و چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار تومان
چکش تخریب ۶ کیلویی آنکور PM 0810 قلم ۶ گوش ۹۰۰ وات ۲,۵۸۵,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و هشتاد و پنج هزار تومان
چکش تخریب باس مدل ST-100A ۵,۵۸۰,۰۰۰
پنج میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان
چکش تخریب ۵٫۵ کیلویی توسن – ۶۰۰۵dh ۶,۷۰۰,۰۰۰
شش میلیون و هفتصد هزار تومان
چکش تخریب اکتیو مدل AC2506 ۴,۸۵۱,۰۰۰
چهار میلیون و هشتصد و پنجاه و یک هزار تومان
چکش بادی سوماک قلم ته گرد مدل ST-M3008R ۳,۰۰۰,۰۰۰
سه میلیون تومان
پیکور NEK 2050 DB ۳۰,۲۳۴,۰۰۰
سی میلیون و دویست و سی و چهار هزار تومان
چکش تخریب H401 پوکا ۹,۸۷۸,۰۰۰
نه میلیون و هشتصد و هفتاد و هشت هزار تومان
چکش تخریب نک مدل NEK 1642 DB ۹,۹۰۰,۸۰۰
نه میلیون و نهصد هزار هشتصد تومان
چکش تخریب ۲۱ کیلویی ۲۲۰۰ وات ویوارکس مدل VR2200-DH ۷,۸۹۰,۰۰۰
هفت میلیون و هشتصد و نود هزار تومان
چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۲۰ ۴,۱۸۸,۰۰۰
چهار میلیون و صد و هشتاد و هشت هزار تومان
چکش تخریب پوکا H1602 ۸۵۹,۰۰۰
هشتصد و پنجاه و نه هزار تومان
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2202-H ۱۹,۲۵۰,۰۰۰
نوزده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
چکش تخریب پوکا مدل H1601 ۹,۶۸۷,۰۰۰
نه میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار تومان
چکش تخریب ۱۴ کیلویی رونیکس مدل ۲۸۰۲ ۱۱,۶۷۹,۰۰۰
یازده میلیون و ششصد و هفتاد و نه هزار تومان
چکش تخریب ۱۳ کیلویی ۱۶۰۰ وات استرانگ مدل STG17113 ۹,۵۹۳,۰۰۰
نه میلیون و پانصد و نود و سه هزار تومان
چکش تخریب نک مدل NEK 1745 DB ۱۳,۴۷۸,۰۰۰
سیزده میلیون و چهارصد و هفتاد و هشت هزار تومان
چکش تخریب پی ام مدل ۰۸۱۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد هزار تومان
چکش بادی سوماک مدل ST-2210/R ۳,۱۰۰,۰۰۰
سه میلیون و صد هزار تومان
چکش تخریب ۱۱ کیلویی دو کاره بنزینی آپ… ۹,۹۰۰,۰۰۰
نه میلیون و نهصد هزار تومان
چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۲۱ ۷,۷۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و هفتصد هزار تومان
چکش تخریب ۱۶ کیلویی اینتیمکس ۲,۵۳۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و سی هزار تومان
چکش تخریب آنکور ۱۵۰۰ وات Anchor DH7 ۷,۷۹۹,۰۰۰
هفت میلیون و هفتصد و نود و نه هزار تومان
چکش تخریب ۵ شیار ۱۵۰۰ وات کرون مدل Crown CT18123 ۸,۸۹۰,۰۰۰
هشت میلیون و هشتصد و نود هزار تومان
چکش تخریب ۱۸۰۰ وات ادون DH-GL65A ۴,۳۹۹,۰۰۰
چهار میلیون و سیصد و نود و نه هزار تومان
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2602 ۴۲,۳۰۰,۰۰۰
چهل و دو میلیون و سیصد هزار تومان
چکش تخریب ۶ گوش ۲۶ کیلویی آروا مدل ۵۲۶۲ ۲۰,۷۰۰,۰۰۰
بیست میلیون و هفتصد هزار تومان
چکش تخریب ۷ کیلویی رونیکس مدل ۲۸۰۰ ۶,۲۹۰,۸۲۲
شش میلیون و دویست و نود هزار هشتصد و بیست و دو تومان
چکش تخریب هیلتی مدل TE 800 AVR ۲,۳۰۰,۰۰۰
دو میلیون و سیصد هزار تومان
چکش تخریب ۲۲ کیلویی بنزینی ایزی پاور ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
ده میلیون و پانصد هزار تومان
چکش تخریب ۱۷ کیلویی ۱۷۰۰ وات استرانگ مدل STG17117 ۱۱,۱۳۳,۰۰۰
یازده میلیون و صد و سی و سه هزار تومان
چکش تخریب برقی ۱۶ کیلویی بوش مدل GSH16-30 ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
پنجاه و چهار میلیون و پانصد هزار تومان
چکش تخریب ۱۵ کیلویی محک مدل DEH-1800F ۵,۹۶۰,۵۰۰
پنج میلیون و نهصد و شصت هزار پانصد تومان
هلتی اکسکورت مدل xzg02-45 ۵,۱۷۰,۰۰۰
پنج میلیون و صد و هفتاد هزار تومان
چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۰۱ ۹,۹۴۵,۰۰۰
نه میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار تومان
چکش تخریب ۶ کیلویی ادون مدل BR0810A ۲,۳۸۰,۰۰۰
دو میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان
چکش تخریب دوو مدل DADH30B ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
یازده میلیون و پانصد هزار تومان
چکش تخریب ۶۰۱۶DH توسن پلاس ۱۷,۶۶۸,۱۰۰
هفده میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار صد تومان
چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۰۶ ۴,۵۶۵,۰۰۰
چهار میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار تومان
چکش تخریب ۱۶ کیلویی مدل DX-3416 دنلکس ۱۰,۳۰۳,۰۰۰
ده میلیون و سیصد و سه هزار تومان
چکش تخریب ۶۰۰۶DH توسن پلاس ۸,۱۸۰,۰۰۰
هشت میلیون و صد و هشتاد هزار تومان
چکش تخریب توسن ۶۰۱۵DHX ۱۵,۰۰۸,۱۰۰
پانزده میلیون و هشت هزار صد تومان
چکش تخریب ۱۰ کیلویی ماکیتا مدل HM1203C ۴۷,۸۰۰,۰۰۰
چهل و هفت میلیون و هشتصد هزار تومان
چکش تخریب زوبر تک کاره ۹۰۰ وات KZUBR KDH30-900 ۳,۷۶۹,۶۰۰
سه میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار ششصد تومان
چکش تخریب شارژی آروا مدل ۵۸۳۲ ۶,۹۰۰,۰۰۰
شش میلیون و نهصد هزار تومان
چکش تخریب بادی کیفی سوماک مدل ST-2312-KR ۳,۴۳۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد و سی هزار تومان
چکش تخریب دی سی ای مدل ‏ AZG 04-15 ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
شانزده میلیون تومان
چکش تخریب ۶ گوش ۷.۲ کیلویی آروا مدل ۵۲۲۵ ۴,۶۲۰,۰۰۰
چهار میلیون و ششصد و بیست هزار تومان
چکش تخریب بوش ۵ کیلویی مدل gsh 5 gsh 5 bosch ۲۲,۸۰۰,۰۰۰
بیست و دو میلیون و هشتصد هزار تومان
هلتی برقی زوبر ۱۷ کیلویی ۱۶۵۰ وات Kzubr KDh65-1650 ۸,۷۴۰,۰۰۰
هشت میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان
چکش تخریب ۶/۸ کیلویی ۱۰۵۰ وات دی سی ای مدل AZG6S ۴,۸۶۰,۰۰۰
چهار میلیون و هشتصد و شصت هزار تومان
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2210-H ۳,۱۳۰,۰۰۰
سه میلیون و صد و سی هزار تومان
چکش تخریب ۱۰ کیلویی روغنی لکا مدل DH11 ۷,۵۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و پانصد هزار تومان
چکش تخریب پوکا مدل ۸۱۰ ۳,۴۷۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان
چکش تخریب ادون مدل DH-GL95A ۵,۹۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و نهصد هزار تومان
چکش تخریب آنکور(PM) مدل PH65A ۴,۷۸۵,۰۰۰
چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار تومان
چکش تخریب ۱۶ کیلویی ۵۵ ژول ۲۰۰۰ وات محک مدل… ۷,۵۰۷,۵۰۰
هفت میلیون و پانصد و هفت هزار پانصد تومان
چکش تخریب آروا ۱۶ کیلویی مدل ۵۲۵۳ ۱۱,۱۴۴,۰۰۰
یازده میلیون و صد و چهل و چهار هزار تومان
چکش تخریب ۶ گوش ۷ کیلویی آروا مدل ۵۲۲۴ ۴,۴۹۸,۰۰۰
چهار میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار تومان
چکش تخریب ( پیکور ) GSH27VC بوش ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
هشتاد و نه میلیون تومان
چکش تخریب ۱۱ کیلویی روغنی ۱۸۰۰وات ویوارکس مدل… ۳,۶۰۰,۰۰۰
سه میلیون و ششصد هزار تومان
چکش بادی سوماک قلم گرد مدل ST-M3009R ۳,۴۶۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد و شصت هزار تومان
چکش تخریب بتن کن سوماک مدل ST-2603 ۸۷,۵۷۰,۰۰۰
هشتاد و هفت میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان
چکش تخریب آنکور برقی ۷ کیلویی Z1C-TM01-40 Anchor ۳,۲۸۰,۰۰۰
سه میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان
چکش گل زن بادی سوماک مدل ST-2556 ۹,۱۴۰,۰۰۰
نه میلیون و صد و چهل هزار تومان
چکش تخریب روتوری H1603 پوکا ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
یازده میلیون و دویست هزار تومان
NEK چکش تخریب ۹۰۰وات ۶ کیلویی سه نظام ۶ گوش نک… ۴,۹۵۹,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار تومان
چکش تخریب رونیکس مدل تاپ لاین ۲۸۳۰ ۲۶,۴۹۶,۰۰۰
بیست و شش میلیون و چهارصد و نود و شش هزار تومان
چکش تخریب آنکور ۱۵۰۰ وات Anchor DH8 ۷,۱۴۰,۰۰۰
هفت میلیون و صد و چهل هزار تومان
چکش تخریب ۱۶ کیلویی بورای – Boray breaker hammer ۴,۵۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2200H ۱۳,۲۸۰,۰۰۰
سیزده میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان
پیکور ۱۱۰۰ وات PRESCOTT مدل PT0403001 ۳,۵۶۵,۰۰۰
سه میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار تومان
چکش تخریب اچ ام ۱۳۰۴ ماکیتا ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
شصت و هفت میلیون تومان
چکش تخریب ۶ کیلویی هیوندای HP1340H-DH ۶,۳۷۳,۳۰۰
شش میلیون و سیصد و هفتاد و سه هزار سیصد تومان
چکش تخریب باس مدل ۰۸۵۰ BOSS ۲,۴۹۹,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد و نود و نه هزار تومان
چکش تخریب ۱۶ کیلویی هیوندای مدل HP1590-DH ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون و ششصد هزار تومان
چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۲۰RH ۵,۰۰۱,۶۶۰
پنج میلیون و یک هزار ششصد و شصت تومان
چکش تخریب کن ۹۰۰ وات ماکیتا Makita HM0810T ۳,۶۹۰,۰۰۰
سه میلیون و ششصد و نود هزار تومان
چکش تخریب Kzubr مدل KDH35-1200 ۳,۸۴۹,۰۰۵
سه میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار پنج تومان
چکش قلمی بادی سوماک مدل ST-2551 ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
ده میلیون و هشتصد هزار تومان
چکش بادی تفنگی سوماک قلم ۶ گوش مدل ST-M3009H ۳,۶۳۰,۰۰۰
سه میلیون و ششصد و سی هزار تومان
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2201-H ۱۷,۳۰۰,۰۰۰
هفده میلیون و سیصد هزار تومان
چکش تخریب المکس مدل DB 287 ۳,۷۵۰,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان
چکش تخریب نک مدل NEK 1010 DB ۵,۲۲۳,۴۰۰
پنج میلیون و دویست و بیست و سه هزار چهارصد تومان
چکش تخریب ۱۶ کیلویی روغنی لکا مدل DH16 ۶,۱۵۰,۰۰۰
شش میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
چکش تخریب ۱۶کیلویی روغنی ویوارکس مدلVR2000-DH ۴,۷۴۵,۰۰۰
چهار میلیون و هفتصد و چهل و پنج هزار تومان
چکش تخریب ۱۳۰۰ وات اینکو مدل PDB13008 ۵,۱۹۴,۳۰۰
پنج میلیون و صد و نود و چهار هزار سیصد تومان
چکش تخریب ۵ شیار ۱۱ کیلویی آروا مدل ۵۲۴۳ ۷,۵۲۰,۰۰۰
هفت میلیون و پانصد و بیست هزار تومان
چکش تخریب فوق صنعتی آپ اسپیریت مدل HK-RH35 ۲,۷۰۰,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد هزار تومان
چکش تخریب ۱۸۰۰ وات کنزاکس مدل KDH-1180 ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
ده میلیون و نهصد هزار تومان
چکش تخریب محک مدل DEH-1050 ۳,۳۲۱,۵۰۰
سه میلیون و سیصد و بیست و یک هزار پانصد تومان
چکش تخریب ۶ کیلویی VR1250-DH ۲,۷۴۴,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار تومان
چکش تخریب پوکا مدل H402 ۷,۱۱۰,۰۰۰
هفت میلیون و صد و ده هزار تومان
چکش تخریب ۱۷ کیلو ماکیتا مدل makita PH-65A Demolition… ۷,۷۹۸,۰۰۰
هفت میلیون و هفتصد و نود و هشت هزار تومان
چکش تخریب هیلتی مدل TE 1000 ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
صد و پانزده میلیون تومان
چکش تخریب آپ اسپیریت مدل HK-DH0810 ۲,۵۰۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد هزار تومان
چکش تخریب فوق صنعتی باس مدل LIFE_STYLE_BS_0810 ۲,۳۵۰,۰۰۰
دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
چکش تخریب ۱۱ کیلویی توسن مدل ۶۰۱۰DH ۱۳,۲۹۸,۱۰۰
سیزده میلیون و دویست و نود و هشت هزار صد تومان
چکش تخریب D25899K دیوالت ۳۶,۳۰۰,۰۰۰
سی و شش میلیون و سیصد هزار تومان

دریل بتن کن ۴ شیار ۳ کیلویی باس مدل BS26SRE ا دریل بتن کن باس مدل BS26SRE

 ۱٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۲۶ میلی متری ۳ کیلو‌گرمی رونیکس مدل ۲۷۰۱ ا Ronix2701 Rotary Hammer Drill

 ۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۲۶ میلی متری رونیکس مدل ۲۷۲۶ ا Ronix 2726 rotary hammer drill

 ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۳۲ میلی متری ۵ کیلوگرمی رونیکس مدل ۲۷۳۲ ا Ronix 2732 Rotary Hammer Drill

۳٫۷۲۸٫۰۰۰ تومان

چکش تخریب ۱۰۱۰وات مدل P.M-0810 آنکور ا P.M-0810 آنکور

 ۲٫۵۴۸٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۲۸ میلی متری ۳ کیلو‌گرمی رونیکس مدل ۲۷۰۰ ا Ronix 2700 Rotary Hammer Drill

۲٫۷۶۳٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن بوش چکشی تخریب ۸۰۰ وات Bosch GBH 2-28 DFV ا Bosch GBH 2-28 DFV Professional Hammer sds-plus 800w

 ۲٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ادون مدل ED-2803 ا Addon concrete drill model ED-2803

 ۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان

چکش تخریب ۷ کیلویی ۱۱۰۰وات رونیکس ۲۸۲۰ ا Ronix demolition hammer 2820 1100W 7k

۴٫۱۸۸٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۴۰ میلی متری ۶ کیلوگرمی رونیکس مدل ۲۷۴۰ ا Ronix 2740 Rotary Hammer Drill

۶٫۶۳۹٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن سه حالته ۸۰۰ وات آنکور مدل PM11253 ا Anchor PM11253 rotary hammer drill

 ۱٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۲۶ میلی متری ۳ کیلو‌گرمی رونیکس مدل ۲۷۲۵ ا Ronix 2725 Rotary Hammer Drill

۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان

چکش تخریب ۱۶ کیلویی ادون EDON پیکور ا تخریب ۱۶ کیلویی ادون

۴٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان

دریل چکشی ماکیتا ۴ شیار (دریل بتون کن ماکیتا ) مدل hr 2470 ا hr 2470 makita

۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان

چکش تخریب ۶ کیلوگرمی رونیکس مدل ۲۸۰۶ ا Ronix 2806 Demolition Hammer

۴٫۵۶۴٫۰۰۰ تومان

چکش تخریب ادون کد ۰۸۱۰

۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۳۶ میلی متری ۵ کیلو‌گرمی رونیکس مدل ۲۷۳۶ ا Ronix 2736 Rotary Hammer Drill

۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن آنکور R7 ا ANCHOR R7

 ۲٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان

پیکور تخریب ۱۷ کیلویی ماکیتا

 ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۳۶ میلی متری ۵ کیلو‌یی رونیکس مدل ۲۷۰۷ ا Ronix 2707 Rotary Hammer Drill

 ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۲۸ میلی متر توسن مدل ۸۰۳۳H ا Tosan 8033H rotary hammer drill

 ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان

چکش پوکا مدل H1601 ا H1601 Pukka

۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۲۸ میلی متری ۵ کیلو‌گرمی رونیکس مدل ۲۷۲۹ ا Ronix 2729 Rotary Hammer Drill

۴٫۱۷۹٫۰۰۰ تومان

چکش تخریب روغنی پی ام مدل PH65A ا Anchor / PM

۴٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان

دریل بتن کن ۲۴ میلی متری ۳ کیلو‌گرمی رونیکس مدل ۲۷۲۴ ا Ronix 2724 Rotary Hammer Drill

۲٫۳۹۰٫۱۶۰ تومان