قیمت ترمومتر در سال ۱۴۰۳

هزینه ساخت ویلا در شمال ۱۴۰۳ دماسنج لیزری مدل GM-320 ۵۵۰,۰۰۰ تومان ترمومتر دیجیتالی امسیگ مدل CT98 ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ترمومتر طبی دیجیتالی امسیگ مدل CT96 ۱,۵۹۸,۰۰۰ تومان ترمومتر لیزری UNI-T UT300S ۱,۱۶۸,۵۰۰ تومان ترمومتر لیزری تفنگی فلوک مدل FLUKE 62 Max plus ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ترمومتر لیزری UNI-T UT301C ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان ترمومتر لیزری صنعتی بنتک مدل […]

دماسنج لیزری مدل GM-320

۵۵۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر دیجیتالی امسیگ مدل CT98

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر طبی دیجیتالی امسیگ مدل CT96

۱,۵۹۸,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری UNI-T UT300S

۱,۱۶۸,۵۰۰ تومان

ترمومتر لیزری تفنگی فلوک مدل FLUKE 62 Max plus

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری UNI-T UT301C

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری صنعتی بنتک مدل GM550E

۷۸۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر یونیتی مدل UT320D

۱,۳۷۷,۵۰۰ تومان

ترمومتر لیزری تفنگی بنتچ GM700

۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان

مینی ترمومتر لیزری یونیتی UT306A

۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری UNI-T UT309A

۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان

ترمومتر یونیتی مدل UT320A

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری تفنگی دیجیتال بنتک مدل GM 2200

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری دیجیتال وینتکت مدل WT900

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری مستک مدل MS6541

۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری تفنگی دیجیتال بنتک مدل GM1350

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری تفنگی دیجیتال بنتک مدل GM1651

Benetech GM1651 Infrared Thermometer

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری دیجیتال بنتک مدل GM900 ا Benetech GM900 Infrared Thermometer

۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری صنعتی بنتک مدل GM550E ا Benetech GM550E Infrared Thermometer

 ۷۸۰٫۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری، ترمومتر تفنگی تستو مدل TESTO 835-T2 ا temperature laser 835-T2 TESTO

۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

دماسنج ترمومتر لیزری تستو TESTO 845 ا testo 845 with integrated humidity module

۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری ۴۰۰درجه UT300S

 ۱٫۱۶۸٫۵۰۰ تومان

ترمومتر مادون قرمز تفنگی ۵۰۰ درجه مستک مدل MS6522B ا Digital Laser Thermometr MS6522B MASTECH

 ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری صنعتی بنتک مدل GM300 ا Benetech GM300 Infrared Thermometer

۹۲۰٫۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری وینتکت WINTACT WT323e ا Infrared Thermometer WINTACT WT323E

 ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری بنتک مدل GM1500

 ۳٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان

دماسنج لیزری مدل VICTOR-303B

 ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری بنتک مدل GM1150

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری وینتکت مدل WT550

۵۷۵,۰۰۰ تومان

ترمومتر تماسی مولتی‌ متریکس مدل TM62 دو کاناله

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر غیر تماسی کاوین آرنوکس مدل CA1866

۱۹,۶۷۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر نفوذی مواد غذایی بنتک مدل GM1311

۴۳۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری دیجیتال بنتک مدل GM900

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری UNI-T UT305C

۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری UNI-T UT303A

۹۹۵,۰۰۰ تومان

دما سنج تماسی بنتچ مدل BENETECH GM1312

۹۵۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری تفنگی بنتک GM1850

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری مدل WT327A

۵۵۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری مدل WT327B

۶۴۵,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری بنتک مدل GM270

۵۳۹,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری بنتک مدل GM321

۵۷۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری یونی-تی مدل UT306S

۱,۰۰۰,۰۰۰

ترمومتر لیزری دیجیتال وینتکت مدل WT900

۲,۳۱۰,۰۰۰

ترمومتر لیزری تروتک مدل BP21

۴,۲۰۰,۰۰۰

ترمومتر لیزری تفنگی دیجیتال بنتک مدل GM 2200

۷,۱۸۰,۰۰۰

دماسنج یونی-تی مدل UT300A PLUS

۱,۳۵۰,۰۰۰

ترمومتر لیزری دیجیتال اس زد بی جی مدل BM200

۱,۹۹۹,۰۰۰

ترمومتر لیزری مستک MS6531C

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر مواد غذایی لیزری و نفوذی تستو TESTO 104-IR

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری تفنگی بنتک GM300E

۵۵۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری مدل WT323E

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری مدل WT700

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری مدل GT950

۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری کیو کیو زد ام مدل TF600

۶۲۵,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری یونی تی مدل UT305H

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری لوترون مدل TM-969

۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر دیجیتال امرون مدل Omron-Eco temp basic

۲۷۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری UNI-T UT309C

۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری UNI-T UT305A

۱۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر دو کاناله UNI-T UT325

۵,۹۴۷,۰۰۰ تومان

دماسنج ۳ کاناله تستو مدل TESTO 735-1

۲۶,۳۷۵,۵۰۰ تومان

ترمومتر لیزی مدل CA1860 کاوین آرنوکس

۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر چهارکانال مدل WT308B

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر دیجیتال قلمی نفوذی برند MEDEX EUROPE کد E 140 136-W

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر دیجیتال سنسوردار (داخل و خارج) برند MEDEX EUROPE کد E 140 208

۷۹۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری ۵۰۰ درجه MASTECH مدل MS6520B

۱,۹۹۶,۵۰۰ تومان

ترمومتر دیجیتال صفحه بزرگ با پروب ۲۰ میلی متری تفا مدل ۳۰.۱۰۱۱ TFA

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر دوکاناله لوترون مدل TM-916

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری زوتک مدل GM550

۸۲۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری CEM DT-8663

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر بریسک مدل PG900

۱۳۵,۰۰۰ تومان

ترمومتر پکنز PAKKENS صفحه ۶ سانت افقی ۱۲۰ درجه

۴۱۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر نفوذی دیجیتال مواد غذایی تستو TESTO 108

۷,۷۲۸,۵۰۰ تومان

ترمومتر تماسی دو کاناله مدل CA1822 کاوین آرنوکس

۱۴,۸۷۵,۰۰۰ تومان

ترمومتر مادون قرمز مدل CA1862 کاوین آرنوکس

۱۰,۷۱۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر ویکا WIKA صفحه ۱۰ سانت عمودی R52

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری اچ کو مدل WDKL-EWQ-001

۲۹۶,۰۰۰ تومان

ترمومتر چوبی محیط ۱۰۴۹ تفا

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر مادون قرمز ۳۳۰ تفا (TFA)

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری مدل WT323D

۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر تستو مدل ۱۰۴

۶,۸۴۴,۰۰۰ تومان

ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل ۶۴c

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل ۱۶c

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری انرژی جنس مدل eg-720

۶۹۵,۰۰۰ تومان

ترمومتر تستو مدل ۸۱۰

۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل ۱۷c

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل ۳c

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل ۱۲۰c

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل ۱۱c

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل ۱۸c

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری وینتکت مدل WT300

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری اچ کو مدل WQ_001

۲۹۷,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری یونیتی مدل UT305S

۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر تی اف ای مدل ۳۰.۱۰۳۳

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر دو کاناله مستک MS6512

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر نفوذی مواد غذایی مسترکول مدل ۵۲۲۲۶

۸۷۷,۰۰۰ تومان

ترمومتر دیجیتال قلمی نفوذی سفید برند MEDEX EUROPE کد E 140 102W

۶۷۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر دیجیتال سنسوردار (داخل و خارج) برند MEDEX EUROPE کد E 140 202

۶۸۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر تک کانال یونیتی مدل UNI-T UT-320A

۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر دیجیتال با پروب ۱۰۶ میلی متری تفا مدل ۳۰.۱۰۴۰ TFA

۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان

ترمومتر لوترون مدل TM-917

۱۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر چهارکاناله لوترون مدل TM-946

۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ترمومتر مدل DT8380

۷۴۹,۰۰۰ تومان

ترمومتر لیزری CEM DT-8869H

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان