قیمت میز کنفرانس در سال 1403

محاسبه آنلاین هزینه ساخت ویلا میز کنفرانس در سال 1403 میز کنفرانسی ODC112 نیلپر ۷,۱۴۹,۰۰۰ تومان میز کنفرانس یو ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ست میز مدیریتی و کنفرانس کد KC620 ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان میز کنفرانس 6 نفره ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان میز اداری کنفرانس مدل ترلان کد ICMC109 ۵۷,۹۶۰,۰۰۰ تومان میز کنفرانس ویشکا مدل CTN15 ۱۷,۵۶۹,۰۰۰ تومان میز کنفرانس وکیوم […]

محاسبه آنلاین هزینه ساخت ویلا

میز کنفرانس در سال 1403

میز کنفرانسی ODC112 نیلپر

۷,۱۴۹,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس یو

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ست میز مدیریتی و کنفرانس کد KC620

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس 6 نفره

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

میز اداری کنفرانس مدل ترلان کد ICMC109

۵۷,۹۶۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس ویشکا مدل CTN15

۱۷,۵۶۹,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس وکیوم مدل میرال ICMC124

۴۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس 120c

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس ۶ نفره تمام ام دی اف کد C004

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانسی نیلپر مدل ODC 111L

۷,۲۹۹,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس C52

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس میکرون مدل C-05

۴,۷۸۸,۰۰۰ تومان

میز کنفرانسی آژند

۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانسی لاوندر

۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانسی والرین

۱۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس 12 نفره تیمیس مدل TI-MC-12

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

میز اداری کنفرانس مدل مروارید کد ICMC102

۴,۳۷۸,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس ملامینه GC203

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانسی ODC111 نیلپر

۶,۸۰۶,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس میکرون مدل C-04

۴,۵۴۴,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل 516M فرامین

۳۹,۲۴۴,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس نعل

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

میز اداری کنفرانس مدل رنا کد ICMC103

۷,۵۸۶,۰۰۰ تومان

میزکنفرانس 4 نفره

۵۸۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس c 30

۹۴۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس فرامین مدل 520M 524M

۴۹,۷۱۱,۸۰۰ تومان

میز اداری کنفرانس مدل آریانا کد ICMC106

۷,۳۷۹,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس شاهین 18 نفره ام دی اف جلیس

۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل C620 نوین آرا

۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس فرامین مدل 5002FR

۱۷,۱۸۶,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس 14 نفره ایکیا مدل BEKANT

۵۹,۴۹۴,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس 10 نفره صدفی تیمیس مدل TI-MC-S10

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل پاچیرا ICMC123

۱۰,۴۲۸,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس ژینورا 4 نفره برند هیگر

۷,۰۵۹,۰۰۰ تومان

میز مدیریت و کنفرانس مدرن کد KC610

۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس 10 نفره جلیس مدل لاوان

۶۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس میکرون مدل C-01

۳,۹۷۷,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس میکرون مدل C-12

۲۲,۷۱۲,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس میکرون مدل C-14

۱۳,۶۲۷,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس 10 نفره جلیس مدل البرز NEW

۲۳,۱۲۵,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مروارید 6 نفره ام دی اف جلیس

۱۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل 535M فرامین

۳,۵۲۴,۶۲۰ تومان

میز کنفرانس مدل 589M فرامین

۱۹,۵۶۱,۲۰۰ تومان

الحاقی میز کنفرانس مدل 536M فرامین

۱,۵۲۰,۶۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل C801 نوین آرا

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل C615

۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل C655

۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل C625

۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل C900

۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس C48

۹۵۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس C44

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس C40

۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس C51

۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس الحاقی فرامین مدل جزیره 590M

۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس فرامین مدل 546F

۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس فرامین مدل 5001FR

۹,۷۳۸,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس فرامین مدل 505M

۵,۴۱۸,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس فرامین مدل 501M

۳,۷۶۸,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس فرامین مدل 525C

۵,۲۸۸,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس ساده چهارنفره مدل TI-MC-4S

۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس پایه باکس دار طرح دار تیمیس مدل TI-MC-PB

۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانسی Nilper مدل ODC 665S نیلپر

۶,۱۱۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس اداری پایه فلزی ICMC116

۳,۳۹۸,۰۰۰ تومان

میز اداری کنفرانس مدل آراز کد ICMC112

۳۴,۵۳۴,۰۰۰ تومان

میز اداری کنفرانس مدل ارتا کد ICMC101

۳۵,۷۴۲,۰۰۰ تومان

میز اداری کنفرانس مدل ICMC105

۱۳,۴۵۵,۰۰۰ تومان

میز اداری کنفرانس  کد ICMC110

۹,۳۴۸,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس 6 نفره

۶,۹۵۲,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس پاچیرا 4 نفره

۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس پاچیرا 6 نفره

۱۰,۴۲۸,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس ژینورا 6 نفره

۹,۵۱۵,۰۰۰ تومان

میز کنفرانسی کوچک GC204

۳,۳۵۵,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس تراست 6 نفره

۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس پادمان MC200 سایز 110*150

۱۳,۶۵۴,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل 180

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل 54

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس تک مدست Modest تیپ 601M

۵,۶۴۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مکمل اینترست تیپ 606T

۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مکمل مدست Modest تیپ 601T

۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مکمل ویو Wave تیپ 605T

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس تک رکتیکال تیپ 603M

۱۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس 8 نفره جلیس مدل لاوان

۳۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس پایه فلزی کد ck79-280

۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانسی ساران مدل CTNP47

۶,۹۷۴,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس پردیس مدل CTN1315

۱۲,۸۰۴,۰۰۰ تومان

میز کنفرانسی نیلپر مدل ODC 112L

۱۵,۵۷۲,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس 6 نفره جلیس مدل دنا

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس میکرون مدل C-02

۴,۸۲۹,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس میکرون مدل C-06

۵,۶۸۱,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس میکرون مدل C-07

۱۱,۳۵۷,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس میکرون مدل C-15

۱۲,۷۸۳,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مستطیل سناتور10 نفره ام دی اف جلیس

۲۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل C635

۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل C650

۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل C630

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل C906

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل C802

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل C803

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل C804

۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل C805

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس ماهان

۳,۳۵۸,۰۰۰ تومان

میز اداری و کنفرانسی کدM1315

۷,۱۸۲,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس فرامین مدل 515C

۲,۷۷۹,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس فرامین مدل 541D

۱۴,۷۰۸,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس فرامین مدل 5004FR

۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس مدل ژینورا ICMC122

۷,۵۲۴,۰۰۰ تومان

میز اداری کنفرانس کد ICMC104

۳۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

میز اداری کنفرانس  کد ICMC118

۵,۸۶۴,۰۰۰ تومان

میز اداری کنفرانس  کد ICMC107

۸,۵۶۷,۰۰۰ تومان

میز اداری کنفرانس  کد ICMC108

۳۳,۸۰۴,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس 4 نفره بن سای برند هیگر

۵,۸۹۶,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس آژند 4 نفره برند هیگر

۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس جاسمین برند هیگر

۱۹,۶۱۳,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس آماده GC201

۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس لبه های گلاس

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانسی بن سای کد 1

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

میز کنفرانس لیزن کالا مدل Li-008

۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان