قیمت لوله پلیکا در سال ۱۴۰۳

هزینه ساخت ویلا لوله پلیکا در سال ۱۴۰۳ لوله پلیکا فاضلابی سایز ۴/۹*۲۰۰ برند آذر لوله ۵۹۴,۴۰۰ تومان لوله پلیکا کاسپین سایز ۶ ( شاخه ۶ متری) ۲۱۸,۵۰۰ تومان لوله پلیکا زیر یا روی کار سایز ۲۰۰ ضخامت ۴ برند گلپایگان ۱,۵۶۴,۲۰۰ تومان لوله پلیکا کاسپین سایز ۱۰ ( شاخه ۶ متری) ۴۱۶,۰۰۰ تومان لوله […]

هزینه ساخت ویلا

لوله پلیکا در سال ۱۴۰۳

لوله پلیکا فاضلابی سایز ۴/۹*۲۰۰ برند آذر لوله

۵۹۴,۴۰۰ تومان

لوله پلیکا کاسپین سایز ۶ ( شاخه ۶ متری)

۲۱۸,۵۰۰ تومان

لوله پلیکا زیر یا روی کار سایز ۲۰۰ ضخامت ۴ برند گلپایگان

۱,۵۶۴,۲۰۰ تومان

لوله پلیکا کاسپین سایز ۱۰ ( شاخه ۶ متری)

۴۱۶,۰۰۰ تومان

لوله ۱۱۰ پلیکا پلیمر گلپایگان (شاخه ۶ متری)

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی PN10 سایز ۶/۲*۱۶۰ برند آذر لوله

۱,۶۷۳,۷۰۰ تومان

لوله ۷۵ پلیکا ستاره گلپایگان ( شاخه ۶ متری )

۳۰۶,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا زیر یا روی کار سایز ۳۱۵ ضخامت ۷/۷ برند گلپایگان

۵,۹۱۶,۴۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی سایز ۱۶۰ ضخامت ۷/۷ برند گلپایگان

۳,۰۶۵,۱۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی PN6 سایز ۶/۲*۲۵۰ برند آذر لوله

۲,۶۹۶,۱۰۰ تومان

لوله ۹۰ پلیکا ستاره گلپایگان ( شاخه ۶ متری )

۶۹۴,۷۰۰ تومان
لوله ۶۳ پلیکا سمنان پویش ضخامت ۱/۸
۲۷٫۶۶۷ تومان
لوله پلیکا ناودانی سایز ۶۳ ضخامت ۱/۵ برند گلپایگان
۳۱۵٫۰۰۰ تومان
لوله پلیکا ناودانی سایز ۱/۵*۶۳ برند آذر لوله
۲۱۰٫۰۰۰ تومان
لوله پلیکا سایز ۴ ( شاخه ۶ متری)
۱۳۱٫۰۰۰ تومان
لوله پلیکا کاسپین سایز ۶ ( شاخه ۶ متری)
۲۱۸٫۵۰۰ تومان
لوله پلیکا سایز ۱۰ وینو پلاستیک ( شاخه ۶ متری)
 ۸۲۹٫۷۷۰ تومان
لوله پلیکا pvcپی وی سی ۳*۶۳ نیمه قوی
۳۳۶٫۰۰۰ تومان
لوله پلیکا pvcپی وی سی ۷/۴*۶۳ قوی
۴۲۰٫۰۰۰ تومان
لوله پلیکا فاضلابی سایز ۳*۶۳ برند آذر لوله
۴۲۵٫۰۰۰ تومان
لوله پلیکا کاسپین سایز ۱۰ ( شاخه ۶ متری)
۴۱۶٫۰۰۰ تومان
زانو ۹۰ درجه پلیکا نیکتاز پلیمر سایز ۶۳
۷٫۹۶۵ تومان
لوله پلیکا کاسپین سایز ۵ ( شاخه ۶ متری)
۱۷۵٫۰۰۰ تومان
لوله پلیکا سایز ۲×۶۳ تک پلیمر
۲۵۲٫۸۰۰ تومان
بوشن ترمز دار پلیکا وینو پلاستیک سایز ۶۳
 ۱۰٫۴۵۵ تومان
درپوش پلیکا وینو پلاستیک سایز ۶۳
۵٫۰۴۰ تومان
سه راه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا سمنان پویش ۶۳*۱۱۰
۴۸٫۵۰۰ تومان
لوله پلیکا سایز ۸ وینو پلاستیک ( شاخه ۶ متری)
 ۶۴۲٫۹۴۰ تومان
لوله پلیکا کاسپین سایز ۱۲ ( شاخه ۶ متری)
۴۸۰٫۰۰۰ تومان
تبدیل پلیکا سایز ۴۰*۶۳ برند گلپایگان
۱۶٫۵۰۰ تومان
تبدیل پلیکا سایز ۶۳-۹۰ برند آذر لوله
۱۷٫۵۰۰ تومان
لوله پلیکا کاسپین سایز ۲۵۰ ( شاخه ۶ متری)
۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
لوله پلیکا سایز ۲۵۰ وینو پلاستیک ( شاخه ۶ متری)
۳٫۰۰۶٫۰۰۰ تومان
لوله پلیکا سایز ۶ وینو پلاستیک ( شاخه ۶ متری)
۴۳۶٫۳۹۰ تومان
زانو پلیکا(pvcپی وی سی) ۶۳/۹۰
۱۴٫۰۰۰ تومان
لوله پلیکا سایز ۶ وینو پلاستیک ( شاخه ۶ متری)
 ۴۳۶٫۳۹۰ تومان
زانو پلیکا ۴۵ درجه سایز ۶۳ برند گلپایگان
۲۶٫۰۰۰ تومان
زانو پلیکا(pvcپی وی سی) ۶۳/۹۰
۱۴٫۰۰۰ تومان
لوله پلیکا ۳*۶۳ نیمه قوی فاضلابی وزن ۴.۸۰۰
۱۶۹٫۹۲۰ تومان
لوله پلیکا سایز ۱۲ وینو پلاستیک ( شاخه ۶ متری)
۹۴۶٫۳۹۰ تومان
لوله پلیکا آبرسانی PN10 سایز ۴/۷*۶۳ برند آذر لوله
۶۵۰٫۰۰۰ تومان
رابط دریچه بازدید پلیکا وینو پلاستیک سایز ۶۳
 ۱۳٫۹۳۲ تومان
زانو دو سر کوپله پلیکا ۹۰ درجه سایز ۶۳ برند آذر لوله
۱۸٫۵۰۰ تومان
بوشن پلیکا نیکتاز پلیمر سایز ۶۳
۷٫۰۶۵ تومان
زانو پلیکا ۴۵ درجه ۶۳ تک پلیمر
۹٫۶۸۰ تومان
بوشن رابط پلیکا سایز ۶۳-۶۳ برند آذر لوله
۱۰٫۰۰۰ تومان
لوله پلیکا ۴.۷*۶۳ قوی وزن ۷.۲۰۰
۲۵۴٫۸۸۰ تومان
درپوش پلیکا سایز ۶۳ برند گلپایگان
۱۰٫۰۰۰ تومان
لوله پلیکا ۶۳ نیمه قوی یاس سمنان
۱۹۲٫۰۰۰ تومان
سه راه پلیکا ۴۵ درجه سایز ۶۳ برند گلپایگان
۴۵٫۰۰۰ تومان
زانو پلیکا ۹۰ درجه سمنان پویش سایز ۶۳
۱۵٫۰۰۰ تومان
تبدیل پلیکا سایز ۶۳*۹۰ برند گلپایگان
۲۹٫۰۰۰ تومان
سه راه تبدیل پلیکا ۹۰ درجه سایز ۶۳*۹۰ برند گلپایگان
۶۲٫۰۰۰ تومان
لوله پلیکا ۳*۶۳ نیمه قوی فاضلابی وزن ۴.۸۰۰
۹۶٫۰۰۰ تومان
سه راه خم پلیکا ۸۷/۵ درجه سایز ۶۳ برند گلپایگان
۴۴٫۰۰۰ تومان
لوله پلیکا آبرسانی PN6 سایز ۲*۶۳ برند آذر لوله
۲۸۰٫۰۰۰ تومان
سه راهی ۴۵ درجه پلیکا نیکتاز پلیمر سایز ۶۳
۱۳٫۳۲۰ تومان

لوله پلیکا فاضلابی سایز ۴/۹*۲۰۰ برند آذر لوله

۸۰۰,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا زیر یا روی کار سایز ۲۰۰ ضخامت ۴ برند گلپایگان

۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی سایز ۱۶۰ ضخامت ۷/۷ برند گلپایگان

۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان

لوله ۱۱۰ پلیکا پلیمر گلپایگان (شاخه ۶ متری)

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا کاسپین سایز ۶ ( شاخه ۶ متری)

۲۱۸,۵۰۰ تومان

لوله ۷۵ پلیکا ستاره گلپایگان ( شاخه ۶ متری )

۳۰۶,۰۰۰ تومان

لوله ۱۱۰ پلیکا سمنان پویش ضخامت ۱/۸

۵۷,۱۶۷ تومان

لوله ۶۳ پلیکا سمنان پویش ضخامت ۱/۸

۲۷,۶۶۷ تومان

لوله ۹۰ پلیکا سمنان پویش ضخامت ۳/۲

۵۸,۱۶۷ تومان

لوله پلیکا هواکشی ضخامت ۱.۶ رزاقی

۹۱,۲۰۰ تومان

لوله پلیکا سایز ۸ وینو پلاستیک ( شاخه ۶ متری)

۶۴۳,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا سایز ۲۵۰ وینو پلاستیک ( شاخه ۶ متری)

۳,۰۰۶,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا کاسپین سایز ۱۰ ( شاخه ۶ متری)

۴۱۶,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا کاسپین سایز ۵ ( شاخه ۶ متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا فاضلابی ضخامت ۴ گلپایگان

۱,۴۸۵,۹۹۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی PN10 سایز ۴/۷*۶۳ برند آذر لوله

۶۵۰,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا فاضلابی سایز ۳/۲*۱۶۰ برند آذر لوله

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی سایز ۹۰ ضخامت ۴/۳ برند گلپایگان

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی PN10 سایز ۴/۲*۱۱۰ برند آذر لوله

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
سراه تبدیل پلیکا(pvcپی وی سی) ۱۱۰/۶۳/۴۵
۴۱٫۰۰۰ تومان
سه راه دریچه بازدید پلیکا pvcپی وی سی ۹۰درجه ۶۳
۳۲٫۳۰۰ تومان
سه راه تبدیل پلیکا ۴۵ درجه ۶۳×۱۱۰ تک پلیمر
۳۷٫۲۹۶ تومان
لوله پلیکا کاسپین سایز ۸ ( شاخه ۶ متری)
۳۰۶٫۰۰۰ تومان
تبدیل پلیکا سایز ۴۰-۶۳ برند آذر لوله
۷۷٫۰۰۰ تومان
تبدیل پلیکا(pvcپی وی سی) ۱۲۵/۶۳
۲۵٫۰۰۰ تومان
سه راهی ۹۰ درجه پلیکا نیکتاز پلیمر سایز ۶۳
۱۹٫۰۸۰ تومان
لوله پلیکا سایز ۲.۵×۶۳ تک پلیمر
۲۹۲٫۴۰۰ تومان
سه راه پلیکا ۹۰ درجه ۶۳ تک پلیمر
۱۶٫۱۶۰ تومان
موفه پلیکا ۶۳ تک پلیمر
۱۰٫۸۵۶ تومان
زانو پلیکا ۹۰ درجه ۶۳ تک پلیمر
۱۱٫۶۴۰ تومان
سه راه بازدید پلیکا سایز ۶۳ برند گلپایگان
۶۱٫۰۰۰ تومان
تبدیل پلیکا سایز ۶۳*۱۱۰ برند گلپایگان
۳۸٫۰۰۰ تومان
سه راه پلیکا pvcپی وی سی ۴۵درجه ۶۳
۲۷٫۵۰۰ تومان
سراه تبدیل پلیکا(pvcپی وی سی) ۹۰/۶۳/۴۵
۳۳٫۵۰۰ تومان
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا(pvcپی وی سی) ۶۳*۹۰
۳۰٫۰۰۰ تومان
بوشن تعمیری (بدون ترمز) پلیکا سایز ۶۳-۶۳ برند آذر لوله
۱۰٫۰۰۰ تومان
سه راه تبدیل پلیکا ۴۵ درجه سایز ۶۳*۱۱۰ برند گلپایگان
۸۴٫۰۰۰ تومان
تبدیل پلیکا سنا سایز ۱۱۰ به ۶۳
۲۱٫۰۰۰ تومان
تبدیل پلیکا سمنان پویش ۶۳ به ۹۰
۱۹٫۵۰۰ تومان
لوله پلیکا کاسپین سایز ۲۰۰ ( شاخه ۶ متری)
۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان
سه راه تبدیل پلیکا ۴۵درجه سمنان پویش ۶۳*۹۰
۴۵٫۰۰۰ تومان
تبدیل پلیکا(pvcپی وی سی) ۹۰/۶۳
۱۳٫۵۰۰ تومان
سه راه خم پلیکا pvcپی وی سی ۸۷.۵درجه ۶۳
۲۹٫۴۰۰ تومان
لوله پلیکا آبرسانی PN10 سایز ۳*۶۳ برند آذر لوله
۴۲۸٫۰۰۰ تومان
سه راه تبدیل پلیکا pvcپی وی سی ۹۰درجه ۶۳-۹۰
۳۶٫۱۰۰ تومان
سراه تبدیل پلیکا(pvcپی وی سی) ۱۱۰/۶۳/۹۰
۳۵٫۵۰۰ تومان
زانو دو سر کوپله پلیکا pvcپی وی سی ۴۵درجه ۶۳
۱۲٫۳۰۰ تومان
زانو ۴۵ درجه پلیکا(pvcپی وی سی) ۶۳
۹٫۷۵۰ تومان
سه راه تبدیل پلیکا pvcپی وی سی ۹۰درجه ۶۳-۱۱۰
۳۷٫۰۰۰ تومان
سه راه تبدیل پلیکا ۴۵ درجه سنا ۶۳*۱۱۰
۴۶٫۰۰۰ تومان
تبدیل پلیکا سایز ۶۳-۱۱۰ برند آذر لوله
۵۵٫۰۰۰ تومان
سه راه پلیکا ۹۰ درجه سایز ۶۳ برند گلپایگان
۳۸٫۰۰۰ تومان

اتصال زانویی آسیا پایپ مدل DN-40 بسته ۱۰ عددی

۲۱۶,۹۵۰

اتصال زانویی مدل ۴۵-۶۳

۲۰,۰۰۰

اتصال زانویی مدل ۴۵-۷۵

۳۹,۰۰۰

اتصال زانویی مدل ۴۵-۱۱۰

۵۹,۵۰۰

اتصال زانویی آسیا پایپ مدل DN-75

۱۳۰,۴۳۰

اتصال سیفون مدل ۶۳

۲۷,۵۰۰
تبدیل پلیکا(pvcپی وی سی) ۶۳/۷۵
۱۰٫۲۰۰ تومان
درپوش تست پلیکا سایز ۶۳ برند آذر لوله
۶۷٫۰۰۰ تومان
لوله پلیکا ۱.۹*۶۳ ناودانی وزن ۳.۱۰۰
۱۰۹٫۷۴۰ تومان
لوله پلیکا ۱.۹*۶۳ ناودانی وزن ۳.۱۰۰
۶۲٫۰۰۰ تومان
سیفون پلیکا نیکتاز پلیمر سایز ۶۳
۱۷٫۶۴۰ تومان

لوله ۱۱۰ پلیکا سمنان پویش ضخامت ۱/۸

۵۷,۱۶۷ تومان

لوله پلیکا سایز ۲۰۰ وینو پلاستیک ( شاخه ۶ متری)

۲,۲۴۹,۵۰۰ تومان

لوله پلیکا سایز ۴ ( شاخه ۶ متری)

۱۳۱,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی PN8 سایز ۷/۷*۲۵۰ برند آذر لوله

۳,۱۵۰,۴۰۰ تومان

لوله پلیکا مدل P.110.1

۹۷,۵۰۰ تومان

لوله پلیکا مدل P.63.1

۵۴,۶۰۰ تومان

لوله پلیکا فاضلابی ضخامت ۳ گلپایگان

۴۲۲,۶۵۵ تومان

لوله پلیکا فاضلابی ضخامت ۴ گلپایگان

۱,۴۸۵,۹۹۰ تومان

لوله پلیکا هواکشی ضخامت ۱.۶ رزاقی

۹۱,۲۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی PN6 سایز ۴/۹*۲۰۰ برند آذر لوله

۱,۶۷۳,۷۰۰ تومان

لوله پلیکا ناودانی سایز ۲/۵*۱۲۵ برند آذر لوله

۳۸۱,۷۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی سایز ۶۳ ضخامت ۴/۷ برند گلپایگان

۷۰۱,۲۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی PN10 سایز ۴/۳*۹۰ برند آذر لوله

۶۴۲,۲۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی PN10 سایز ۴/۷*۶۳ برند آذر لوله

۴۷۷,۴۰۰ تومان

لوله پلیکا فاضلابی سایز ۳/۲*۱۶۰ برند آذر لوله

۸۸۱,۹۰۰ تومان

لوله پلیکا مخابراتی سایز ۵*۱۱۰ برند آذر لوله

۸۸۱,۹۰۰ تومان

لوله پلیکا زیر یا روی کار سایز ۲۵۰ ضخامت ۶/۲ برند گلپایگان

۳,۷۸۷,۲۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی سایز ۹۰ ضخامت ۴/۳ برند گلپایگان

۹۳۵,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا زیر یا روی کار سایز ۱۱۰ ضخامت ۳/۲ برند گلپایگان

۸۴۷,۳۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی PN10 سایز ۴/۲*۱۱۰ برند آذر لوله

۷۷۵,۲۰۰ تومان

لوله پلیکا روی کار سایز ۱۶۰ ضخامت ۳/۲ برند گلپایگان

۱,۲۶۱,۸۰۰ تومان

لوله پلیکا فاضلابی سایز ۴*۱۶۰ برند آذر لوله

۱,۰۸۳,۲۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی PN6 سایز ۴*۱۶۰ برند آذر لوله

۱,۰۸۳,۲۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی سایز ۱۱۰ ضخامت ۴/۲ برند گلپایگان

۱,۱۴۰,۶۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی سایز ۱۲۵ ضخامت ۴/۸ برند گلپایگان

۱,۴۸۶,۵۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی PN8 سایز ۴/۹*۱۶۰ برند آذر لوله

۱,۳۲۶,۶۰۰ تومان

لوله پلیکا روی کار سایز ۵۰ ضخامت ۳ برند گلپایگان

۳۵۶,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا فاضلابی سایز ۳*۶۳ برند آذر لوله

۳۱۵,۲۰۰ تومان

لوله پلیکا ۱/۹*۶۳ ناودانی پلیمر گلپایگان

۵۶۷,۸۰۰ تومان

لوله ۱۲۵ پلیکا ستاره گلپایگان ( شاخه ۶ متری)

۱,۰۵۹,۶۰۰ تومان

لوله ۶۳ پلیکا ستاره گلپایگان ( شاخه ۶ متری )

۴۷۹,۱۰۰ تومان

لوله ۱۱۰ پلیکا ستاره گلپایگان ( شاخه ۶ متری )

۹۱۰,۲۰۰ تومان

لوله ۱۲۵ پلیکا سمنان پویش ضخامت ۳/۲

۱۳۶,۶۶۷ تومان

لوله ۶۳ پلیکا سمنان پویش ضخامت ۱/۸

۲۷,۶۶۷ تومان

لوله ۶۳ پلیکا سمنان پویش ضخامت ۳/۲

۴۵,۸۳۴ تومان

لوله ۹۰ پلیکا سمنان پویش ضخامت ۱/۸

۳۸,۳۷۸ تومان

لوله ۹۰ پلیکا سمنان پویش ضخامت ۳/۲

۵۸,۱۶۷ تومان

لوله پلیکا سایز ۶ وینو پلاستیک ( شاخه ۶ متری)

۵۱۳,۵۰۰ تومان

لوله پلیکا سایز ۸ وینو پلاستیک ( شاخه ۶ متری)

۷۵۶,۵۰۰ تومان

لوله پلیکا سایز ۱۰ وینو پلاستیک ( شاخه ۶ متری)

۹۷۶,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا سایز ۲۵۰ وینو پلاستیک ( شاخه ۶ متری)

۳,۵۳۶,۵۰۰ تومان

لوله پلیکا کاسپین سایز ۲۵۰ ( شاخه ۶ متری)

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا کاسپین سایز ۵ ( شاخه ۶ متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا کاسپین سایز ۱۲ ( شاخه ۶ متری)

۴۸۰,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا مدل P.90.1

۷۴,۷۰۰ تومان

لوله پلیکا فاضلابی ضخامت ۳.۲ گلپایگان

۸۰۴,۹۳۵ تومان

لوله پلیکا زیر یا روی کار سایز ۹۰ ضخامت ۳ برند گلپایگان

۶۴۴,۰۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی PN6 سایز ۲/۷*۱۱۰ برند آذر لوله

۵۲۲,۸۰۰ تومان

لوله پلیکا روی کار سایز ۷۵ ضخامت ۳ برند گلپایگان

۵۳۸,۱۰۰ تومان

لوله پلیکا ناودانی سایز ۹۰ ضخامت ۱/۸ برند گلپایگان

۳۸۱,۴۰۰ تومان

لوله پلیکا آبرسانی PN10 سایز ۳*۶۳ برند آذر لوله

۳۱۵,۲۰۰ تومان